Publicatie datum: 14 februari 2017

Eritrea is de afgelopen tien jaar een van de grootste herkomstlanden van vluchtelingen en asielzoekers ter wereld. Het dominante verhaal dat deze trend verklaart, heeft betrekking op de combinatie van een zeer autoritaire en gemilitariseerde staatsstructuur, een oneindig en misbruikend nationaal dienstprogramma en brutale, wijdverspreide en systematische schendingen van de mensenrechten. Dit dominante verhaal is echter de afgelopen jaren steeds meer in vraag gesteld door degenen die beweren dat migratie uit Eritrea overwegend door economische aspiraties wordt gedreven en dat de Eritreërs eigenlijk een stagnerende economie ontvluchten die de burgers een levensvatbare toekomst ontneemt. Dit rapport, door Andreas Holm Røsberg en Kjetil Tronvoll, wil de verschillende visies op migratie uit Eritrea verduidelijken.
Hoofdthema: Migratie
Publicatietype: Rapport
Trefwoorden: economic migration

Publicatie datum: 01 februari 2017

The European Commission’s Knowledge Centre on Migration and Demography (KCMD) published its first newsletter, with information on the KCMD, its recent activities and the Migration Data Catalogue and Dynamic Data Hub.
Hoofdthema: Asylum, Migration
Publicatietype: Newsletters

Publicatie datum: 01 februari 2017

This paper reviews existing theoretical and empirical evidence on the economic effects of immigration in developing countries.
Hoofdthema: Economic migration
Publicatietype: Report
Trefwoorden: migration and development

Publicatie datum: 22 december 2016

This report presents an overview of the shifting of economic activity to developing countries and examines whether this shift has led to an increase in international migration towards developing countries.

Publicatie datum: 28 november 2016

Deze EMN Inform onderzoekt – inter alia – de toetreding tot de conventies van 1954 en 1961 omtrent staatloosheid, procedures om de status van staatloze te verkrijgen, rechten toegekend aan erkende staatlozen, en de situatie van staatloze minderjarigen in de EU.
Hoofdthema: Migratie, Cross-sectionaal
Publicatietype: EMN inform
Trefwoorden: staatlozen

Publicatie datum: 15 november 2016

Deze EMN Inform somt de belangrijkste bevindingen op van de EMN studie ‘De Terugkeer van Afgewezen Asielzoekers in België en de EU: uitdagingen en goede praktijken’.
Hoofdthema: Asiel, Terugkeer & Readmissie
Publicatietype: EMN inform
Trefwoorden: Grèce

Publicatie datum: 15 november 2016

Deze EMN studie onderzoekt het gevoerde beleid en de werkwijzen om de terugkeer van afgewezen asielzoekers te bevorderen. Tevens worden in deze studie uitdagingen en goede praktijken omtrent terugkeer geïdentificeerd.
Hoofdthema: Asiel, Terugkeer & Readmissie
Publicatietype: Thematische Studies

Publicatie datum: 13 november 2016

De 16de editie van het EMN Bulletin levert recente actuele informatie over migratie en internationale bescherming op Europees en nationaal niveau, inclusief relevante beschikbare statistieken.
Hoofdthema: Asiel, Migratie, Cross-sectionaal
Publicatietype: EMN bulletin

Publicatie datum: 31 oktober 2016

In dit rapport maakt Myria elk jaar een onafhankelijke evaluatie van de evolutie en de resultaten van de strijd tegen mensenhandel en mensensmokkel. Het rapport van 2016 focust in het bijzonder op de uitbuiting van de bedelarij.
Hoofdthema: Mensensmokkel & Mensenhandel, Statistieken
Publicatietype: Rapport
Trefwoorden: Myria, jaarrapport

Publicatie datum: 19 oktober 2016

Deze EMN Inform geeft een overzicht van het gebruik van sociale media in de smokkel van migranten.
Hoofdthema: Mensensmokkel & Mensenhandel
Publicatietype: EMN inform
Trefwoorden: social media

Publicatie datum: 19 september 2016

This report provides a broad overview of recent trends in international migration flows and migration policies in OECD countries and some non-OECD countries.

Publicatie datum: 01 september 2016

This report sheds light on the truly global nature of childhood migration and displacement, highlighting challenges faced by child migrants and refugees in every region.
Hoofdthema: Migration, Vulnerable groups
Publicatietype: Report
Trefwoorden: migration of children

Publicatie datum: 12 augustus 2016

De 15de editie van het EMN Bulletin levert recente actuele informatie over migratie en internationale bescherming op Europees en nationaal niveau, inclusief relevante beschikbare statistieken.
Hoofdthema: Asiel
Publicatietype: EMN bulletin

Publicatie datum: 01 augustus 2016

Het jaarlijks beleidsrapport geeft een overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen op het vlak van migratie en asiel in België en in de EU in 2015.
Hoofdthema: Asiel
Publicatietype: Jaarlijkse Beleidsrapporten

Publicatie datum: 28 juli 2016

Statuswijzigingen zijn relatief weinig bestudeerd. Om die reden werd een EMN-studie gelanceerd om informatie en kennis te verzamelen over de bestaande mogelijkheden voor statuswijzigingen in de EU-(lid)staten.
Hoofdthema: Migratie
Publicatietype: Thematische Studies
Trefwoorden: statuutswijzigingen

Publicatie datum: 28 juli 2016

Deze EMN Inform bevat de belangrijkste bevindingen van de EMN-study 'Veranderingen van migratiestatus en van reden van verblijf in de EU'.
Hoofdthema: Asiel, Cross-sectionaal
Publicatietype: EMN inform
Trefwoorden: reden van verblijf

Publicatie datum: 20 juli 2016

This report by MPI explores the factors that can set the stage for public anxiety about immigration, and proposes a series of strategies to respond to these concerns.
Hoofdthema: Migration
Publicatietype: Report
Trefwoorden: MPI, public anxiety, public perception

Publicatie datum: 12 juli 2016

Myria's annual report "Migration in figures and rights 2016" highlights recent available data, provides a juridical analysis on the issues at stake and lists a number of recommendations towards the government.
Hoofdthema: Asylum, Migration
Publicatietype: Report
Trefwoorden: fundamental right, asylum crisis

Publicatie datum: 08 juni 2016

Deze EMN Inform geeft een overzicht van 96 programma's geïmplementeerd door 26 lidstaten en Noorwegen om migranten bij te staan in hun terugkeer- en re-integratieproces.
Hoofdthema: Terugkeer & Readmissie
Publicatietype: EMN inform
Trefwoorden: terugkeer

Publicatie datum: 07 juni 2016

Among other findings, the report estimates that the annual turnover of migrant smuggling was worth an estimated USD 5 to 6 billion in 2015, representing one of the main profit-generating activities for organised criminals in Europe.

Publicatie datum: 27 mei 2016

The ICMC has conduct a project called SHARE to build a European resettlement network. Here is the final report.
Hoofdthema: Migration, Reception, Integration
Publicatietype: Report
Trefwoorden: resettlement

Publicatie datum: 27 mei 2016

The International Organization for Migration (IOM) and the Economist Intelligence Unit (EIU) have developped a tool for measuring progress in migration governance structures.

Publicatie datum: 26 mei 2016

In deze EMN studie wordt de arbeidsmarktparticipatie van begunstigden van internationale bescherming beschreven en wordt er ook een overzicht gegeven van ondersteunende maatregelen de arbeidsmarktintegratie kunnen bevorderen.
Hoofdthema: Asiel
Publicatietype: Thematische Studies
Trefwoorden: toegang tot de arbeidsmarkt

Publicatie datum: 10 mei 2016

What image do irregular migrants and their representatives have of voluntary return? Is voluntary return well-known? These topics are the focus of a study carried out by the Katholieke Universiteit Leuven (KUL).
Hoofdthema: Irregular Migration, Return & Readmission
Publicatietype: Study
Trefwoorden: voluntary return

Publicatie datum: 10 mei 2016

This study, published by the Platform for International Cooperation on Undocumented Migrants (PICUM), focuses on links between the Europe 2020 Strategy and undocumented migrants.