Publicatie datum: 10 mei 2016

This study, published by the Platform for International Cooperation on Undocumented Migrants (PICUM), focuses on links between the Europe 2020 Strategy and undocumented migrants.

Publicatie datum: 28 april 2016

This new study by ICMPD, "Targeting Vulnerabilities", examines the impact of the Syrian war on trafficking in Syria, Turkey, Lebanon, Jordan and Iraq.
Hoofdthema: Reception, Smuggling & Trafficking
Publicatietype: Study
Trefwoorden: displacement, Syria

Publicatie datum: 28 april 2016

The purpose of this study is to contribute to the identification and understanding of what it means to be ‘taking into account the gender perspective, to strengthen the prevention of this crime and protection of the victims thereof’ as required in the Art 1 of EU Directive 2011/36/EU.
Hoofdthema: Vulnerable groups, Smuggling & Trafficking
Publicatietype: Study
Trefwoorden: gender, sexual exploitation

Publicatie datum: 21 april 2016

De 14e editie van de EMN-bulletin levert recente actuele informatie over migratie en internationale bescherming op Europees en nationaal niveau, inclusief relevante beschikbare statistieken.
Hoofdthema: Asiel
Publicatietype: EMN bulletin

Publicatie datum: 23 februari 2016

Dit rapport belicht de migrantensmokkelroutes, de criminele netwerken, de verbanden met andere vormen van criminaliteit en terrorisme, de illegale financieringsstromen en voorstellen voor toekomstige stappen.
Hoofdthema: Mensensmokkel & Mensenhandel
Publicatietype: Rapport

Publicatie datum: 19 februari 2016

This study, commissioned by the European Parliament's Policy Department for Citizens' Rights and Constitutional Affairs at the request of the LIBE Committee, describes the practices and approaches in all EU Member States as regards the prevention and eradication of statelessness.
Hoofdthema: Statelessness
Publicatietype: Study
Trefwoorden: LIBE committee, stateless persons

Publicatie datum: 18 februari 2016

This Eurofund report examines how policies in the areas of migration, the labour market and integration are coordinated within EU Member States, with a specific focus on the role of the social partners and local-level initiatives.
Hoofdthema: Integration, Migration
Publicatietype: Report
Trefwoorden: Eurofund, policy coordination

Publicatie datum: 10 februari 2016

The 51st edition of Forced Migration Review is dedicated to the current migration crisis in Europe, which is examined from different perspectives (legal, practical, moral...).
Hoofdthema: Asylum, Migration
Publicatietype: Report
Trefwoorden: Forced Migration Review, migration crisis

Publicatie datum: 08 februari 2016

The report "Moving Stories" is published by the Ethical Journalism Network and reviews media coverage of migration in the European Union and in 14 countries across the globe.
Hoofdthema: Asylum, Migration

Publicatie datum: 01 februari 2016

In the context of the current crisis, the Western Balkans is a busy migrant route. It is necessary to work more closely with this region and to come up with a coordinated approach to the crisis.

Publicatie datum: 29 januari 2016

De 13e editie van het EMN-bulletin levert recente actuele informatie over migratie en internationale bescherming op Europees en nationaal niveau, inclusief relevante beschikbare statistieken.
Hoofdthema: Asiel
Publicatietype: EMN bulletin

Publicatie datum: 25 januari 2016

De Richtlijnen - ontwikkeld onder de koepel van de EMN Terugkeer Expertengroep (REG) - stelt een gemeenschappelijke methodologie voor dat lidstaten kunnen gebruiken om begeleide vrijwillige terugkeerprogramma's te monitoren en te evalueren.
Hoofdthema: Terugkeer & Readmissie
Publicatietype: REG

Publicatie datum: 21 januari 2016

De monitor bevat administratieve gegevens en statistieken over migratie en asiel, integratie, sociale cohesie en de positie en vertegenwoordiging van vreemdelingen en andere personen van buitenlandse herkomst in Vlaanderen, en dit in een regionaal, nationaal en Europees kader.
Hoofdthema: Integratie
Publicatietype: Rapport

Publicatie datum: 07 januari 2016

Dit is het eerste actieplan dat enkel betrekking heeft op de bestrijding van mensensmokkel in België. Het omvat concrete maatregelen die in de komende jaren geïmplementeerd moeten worden om in te spelen op de evoluerende uitdagingen die verband houden met mensensmokkel.

Publicatie datum: 05 januari 2016

Het Actieplan 2015-2020 voorziet in concrete acties om mensensmokkel te voorkomen en te counteren. Acties zijn onder meer het monitoren van verdachte vaartuigen, verhoogde informatie-uitwisseling met financiële instellingen en samenwerking met internet providers en sociale media.

Publicatie datum: 05 januari 2016

Deze beknopte EMN studie stelt de belangrijkste data voor met betrekking tot de irreguliere migratiestromen, zowel van asielzoekers als van migranten, over de buitengrenzen van de EU en binnen de Europese Unie zelf gedurende de laatste jaren en tijdens de eerste negen maanden van 2015.
Hoofdthema: Asiel
Publicatietype: Thematische Studies
Trefwoorden: asielaanvragen

Publicatie datum: 05 januari 2016

Deze EMN Inform toont aan hoe de stromen van asielzoekers, migranten en ontheemde personen naar de EU veranderd en geëvolueerd zijn in 2015.
Hoofdthema: Asiel
Publicatietype: EMN inform

Publicatie datum: 16 december 2015

Upon request by the LIBE committee, this research paper reviews the social and economic context of EU international labour migration policy, the status of relevant EU legislation and the available policy options.
Hoofdthema: Economic migration
Publicatietype: Study
Trefwoorden: labour migration

Publicatie datum: 16 december 2015

This paper by the European Union Agency for Fundamental Rights seeks to provide guidance to policy makers and practitioners on the use of measures for asylum seekers and people in return procedures that do not unnecessarily deprive them of their right to liberty.
Hoofdthema: Migration
Trefwoorden: alternative to detention

Publicatie datum: 17 november 2015

Deze studie bevat informatie over de schaal, kenmerken, trends en patronen van mensensmokkel naar de EU en analiseert de institutionele maatregelen, het wettelijk kader, het beleid en de activiteiten op internationaal, EU en nationaal niveau die dit fenomeen moeten bestrijden.

Publicatie datum: 16 november 2015

Deze EMN Inform vat de belangrijkste bevindingen samen van de EMN Studie "Vaststellen van tekorten aan arbeidskrachten en de nood voor arbeidsmigratie uit derde landen".
Hoofdthema: Economische migratie
Publicatietype: EMN inform
Trefwoorden: arbeidsmigratie

Publicatie datum: 03 november 2015

This study aims to identify the conditions that influence the decisions by refugees in protracted displacement regarding return to their home country: when, why and by whom are decisions on return and other coping strategies made?
Hoofdthema: Return & Readmission
Publicatietype: Study
Trefwoorden: displacement, durable solution, sustainable return

Publicatie datum: 03 november 2015

Deze EMN Inform vat de belangrijkste resultaten van de EMN Studie "Dissemination of Information on Voluntary Return: how to reach irregular migrants not in contact with the authorities" samen.
Hoofdthema: Irreguliere migratie
Publicatietype: EMN inform

Publicatie datum: 03 november 2015

The handbook offers responses to fundamental questions on migration, such as those concerned with its root causes and possible responses in terms of good policies and practices, as well as the challenges.

Publicatie datum: 29 oktober 2015

This new EASO country of origin information (COI) report focuses on the modus operandi of the trafficking of Nigerian women to Europe for the purpose of prostitution and the situation of victims returning to Nigeria.