Aantrekken en behouden van startups in de EU (EMN Inform)

Deze EMN Inform geeft een overzicht van het beleid en de praktijken van de Lidstaten om buitenlandse startende ondernemers aan te trekken en te behouden.
 

Achtergrond

In het kader van het Estse voorzitterschap van de Europese Raad werd in september 2017 in Talinn een conferentie georganiseerd over de wereldwijde strijd om talent binnen te halen (The EU in the Global Race for Talents: Challenges and Solutions in Strengthening EU’s Competitiveness’).

In het kader hiervan werden er verschillende workshops georganiseerd. Een van de workshops op deze conferentie ging over ‘Attracting and retaining foreign startup founders’. Tijdens deze workshop werden meerdere startup programma’s bekeken die momenteel in Europa bestaan. Ook werden manieren onderzocht om de aantrekkelijkheid van regio’s voor startups te vergroten.

Deze Inform (informatiefiche) vat de belangrijkste conclusies van de workshop samen (waaronder de resultaten van de EMN ad-hoc vraag over het startup beleid van derdelanders).

Enkele bevindingen

  • Momenteel is er geen EU-breed startup visabeleid. Maar in de laatste jaren was er onder de Lidstaten een uitbreiding van startup programma’s. Twaalf Lidstaten hebben programma’s voor buitenlandse startende ondernemers.
  • Het gemeenschappelijke doel van startup programma’s is de ontwikkeling van ondernemerschapsecosystemen, het bewerkstelligen van economische groei en innovatie, alsook het verhogen van de competitiviteit in een geglobaliseerde kenniseconomie.
  • Hoewel toelatingsvoorwaarden tussen de Lidstaten verschillen, is het hebben van een innovatief idee een gemeenschappelijke voorwaarde in alle startup programma’s. Lidstaten definiëren ‘innovatief’ wel verschillend.
  • Lidstaten die geen specifieke regeling voor startups hebben, kunnen ook succesvol zijn in het aantrekken van buitenlandse ondernemers. Vooral indien ze de reputatie van tech hub’ hebben.
  • Maatregelen om startende ondernemers aan te trekken en te behouden, zouden deel moeten uitmaken van bredere inspanningen in het stimuleren van innovatie en ondernemerschapsecosystemen.
Publication Date:
vr 26 jan 2018
Geografie:
Hoofdthema:
Publicatietype:
Opdrachtgever: