EMN Asiel & Migratie Glossarium

Een tool voor betere vergelijkbaarheid

Cover Glossary 6.0 Het doel van het Glossarium van het Europees Migratienetwerk (EMN) ("Glossary") van  termen gerelateerd aan Asiel en Migratie is om de vergelijkbaarheid tussen de EU lidstaten te verhogen door middel van het gemeenschappelijk begrip en gebruik  van termen en definities. Het glossarium is bedoeld om te dienen als referentiedocument voor de EMN nationale contactpunten, alsook voor anderen die actief zijn op het vlak van asiel en migratie.

Glossarium 6.0: een update van het EMN Glossarium (2018)

Het asiel en migratiebeleid op Europees niveau en in de lidstaten is  verder geëvolueerd sinds de publicatie van de vorige Glossarium in januari 2010. Om betrouwbare en actuele informatie te kunnen aanbieden en nieuwe terminologie in overeenstemming met de laatste ontwikkelingen op het vlak van migratie en asiel op te nemen wordt de EMN Glossarium regelmatig bijgewerkt (print versie en online).

Dee zesde editie van het EMN Glossarium (gepubliceerd in mei 2018) bevat:    

  • 468 termen, waaronder 29 nieuwe termen en belangrijke wijzigingen;
  • bijgewerkte bronnen en referenties.

U kunt het EMN Glossarium hier downloaden.

Formaat

Termen worden gerangschikt in alfabetische volgorde. Voor elke term wordt volgende informatie weergegeven:

  • Een afgesproken definitie en de bron van de definitie
  • De vertaling in de verschillende talen
  • Het verband met andere termes (synoniemen, ruimere termen, meer beperkte termen, gerelateerde termen).

Zoals in onderstaand voorbeeld:

page EMN Glossary 6.0

Versies in verschillende talen

Het Glossarium wordt voornamelijk in het Engels ontwikkeld, maar het werd ook vertaald in een aantal andere talen. Het EMN Glossarium (versie 2.0, 3.0 of 5.0) is ook beschikbaar in het Fins, Frans, Italiaans, Litouws, Portugees, Spaans en Arabisch.