Publicatie datum: 29 maart 2019

This EMN study aims to identify challenges, best practices and positive experiences in different Member States and Norway on the impact of visa liberalisation. The study covers Western Balkan and Eastern Partnership countries which have successfully concluded visa liberalisation dialogues according to the relevant action plans and roadmaps.

Publicatie datum: 29 mei 2018

This publication takes stock of recent EU developments in the area of asylum, borders and external cooperation on migration.

  Publicatie datum: 15 januari 2018

  This Inform presents an overview of the EMN Study on “Challenges and practices for establishing the identity of third-country nationals in migration procedures”. 

  Publicatie datum: 15 januari 2018

  Het Belgisch contactpunt van het Europees Migratienetwerk (EMN) heeft een rapport gepubliceerd over de praktijken en uitdagingen voor het vaststellen van identiteit in de verschillende migratieprocedures. Het rapport was de Belgische contributie voor een vergelijkend EU syntheserapport over het onderwerp die het beleid, regelgeving en praktijk in 25 lidstaten en Noorwegen beschrijft.   

  Publicatie datum: 01 december 2017

  Deze EMN studie onderzoekt tendensen in verzoeken om internationale bescherming en in irreguliere migratiestromen van derdelanders doorheen de EU en Noorwegen. De focus ligt op de periode 2012-2016. Het gaat om een update van de beknopte studie die werd gepubliceerd in december 2015.

  Publicatie datum: 06 april 2017

  The Africa-Frontex Intelligence Community (AFIC) Joint Report 2016 analyses the irregular migratory movements affecting AFIC countries and EU Member States, cross-border criminality and provides an overview of the main regional security threats affecting the countries in the community. The report also presents a picture of the smuggling networks in Africa.

  Publicatie datum: 01 april 2015

  The Frontex Annual Risk Analysis (ARA) presents a European summary of trends and developments along the external borders of the Member States of the EU.

  Publicatie datum: 07 augustus 2014

  Het jaarrapport geeft een overzicht van de activiteiten die door het consultatieve forum zijn ondernomen in 2013 en houdt de belangrijkste aanbevelingen in die aan Frontex en zijn Management Board zijn gedaan.
  Hoofdthema: Grenscontrole & Visa
  Publicatietype: Rapport

  Publicatie datum: 16 juli 2014

  Het jaarverslag van de DVZ voor het jaar 2013 is beschikbaar.
  Hoofdthema: Economische migratie
  Publicatietype: Rapport
  Trefwoorden: Dienst Vreemdelingenzaken

  Publicatie datum: 02 december 2013

  Dit rapport bespreekt de solidariteitsmaatregelen die de EU voorzien heeft ter ondersteuning van de landen die het zwaarst gebukt gaan onder illegale migratie via de zee en focust op de uitdagingen rond fundamentele rechten die hierbij rijzen.
  Hoofdthema: Asiel
  Trefwoorden: Frontex

  Publicatie datum: 14 juni 2013

  Het jaarverslag van de DVZ voor het jaar 2012 is beschikbaar.

  Publicatie datum: 11 maart 2013

  Frontex Programme of Work 2013 outlines Frontex's areas of possible activities for the year in question, focusing inter alia on the further development of the EUROSUR system, the operational support to Greece, implementation measures and new structures.

  Publicatie datum: 03 januari 2013

  This EMN Inform provides a short overview of the main developments that took place in the EU in 2011 in response to increasing migratory pressure and specifically in relation to the six strategic priority areas of the EU Action on Migratory Pressure.

  Publicatie datum: 03 januari 2013

  Deze EMN informatiefiche analyseert de link tussen visa- en migratiebeleid in lidstaten, in het bijzonder voor wat betreft visa van het lange type (nationale visa).
  Hoofdthema: Grenscontrole & Visa
  Publicatietype: EMN inform
  Trefwoorden: migratiebeheer

  Publicatie datum: 26 oktober 2012

  Dit syntheserapport vat de voornaamste bevindingen samen van de nationale rapporten voor de EMN-studie over visabeleid als migratiekanaal. Dit onderzoek werd uitgevoerd door de nationale contactpunten van 21 lidstaten van de EU.
  Hoofdthema: Grenscontrole & Visa
  Publicatietype: Thematische Studies
  Trefwoorden: visabeleid

  Publicatie datum: 09 januari 2012

  Irreguliere migratie is het onderwerp die publieke opinie blijft beroeren in Europa. Beleidsmakers staan onder druk om irreguliere migratie terug te dringen. Men kan zich afvragen of beleidsmaatregelen geleid hebben tot het terugdringen van illegale migratie.
  Hoofdthema: Grenscontrole & Visa
  Publicatietype: Rapport
  Trefwoorden: grenscontrole

  Publicatie datum: 13 oktober 2011

  De studie analyseert de impact van het visabeleid op legale en niet-legale migratie in België. De studie bespreekt korte verblijfsvisa van max. 3 maanden en D visa's voor verblijven van meer dan 3 maanden.
  Hoofdthema: Regularisatie
  Publicatietype: Thematische Studies
  Trefwoorden: visabeleid

  Publicatie datum: 23 juni 2011

  Hier vindt u het jaarverslag 2010 van de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ)
  Hoofdthema: Asiel

  Publicatie datum: 20 mei 2011

  Het "Annual Risk Analysis Report" is een rapport van het Europese agentschap FRONTEX, verantwoordelijk voor de coördinatie van de operationele samenwerking tussen lidstaten op het vlak van grensbewaking.
  Hoofdthema: Grenscontrole & Visa

  Publicatie datum: 11 mei 2011

  Het Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding (Centrum) stelt een rapport over het INAD-centrum en de respectering van de grondrechten van vreemdelingen voor
  Hoofdthema: Grenscontrole & Visa
  Publicatietype: Rapport
  Trefwoorden: terugdrijving

  Publicatie datum:

  Hoofdthema: Migratie
  Publicatietype: Rapport
  Trefwoorden: jaarverslag DVZ