Publicatie datum: 20 juli 2017

Vandaag publiceert het Europees Migratienetwerk (EMN) een vergelijkend rapport over Gezinshereniging van derdelanders in de EU: nationale praktijken. Het bevat de belangrijkste bevindingen over de praktijken in 25 EU-lidstaten en Noorwegen

Publicatie datum: 03 oktober 2011

De Koning Boudewijnstichting organiseerde tussen april 2010 en maart 2011 verschillende vergaderingen waarbij ze trachtte actoren die - door persoonlijke of professionele achtergrond - betrokken zijn op het gebied van het gezinsherenigingsbeleid bijeen te brengen.
Hoofdthema: Gezinshereniging en -vorming
Publicatietype: Thematische Studies
Trefwoorden: gezinsmigratie

Publicatie datum: 16 september 2011

De denktank Itinera Institute analyseert in zijn publicatie de nieuwe wet op gezinshereniging in België
Hoofdthema: Gezinshereniging en -vorming
Trefwoorden: gezinsmigratie

Publicatie datum: 11 april 2011

Richtlijn 2003/86/EG van 22 september 2003 over het recht op gezinshereniging
Hoofdthema: Gezinshereniging en -vorming
Trefwoorden: gezinsmigratie

Publicatie datum: 04 april 2011

Herwerkte en geüpdate versie van een vergelijkend analyse van het gezinsmigratiebeleid in 9 Europese landen (AT, CZ, DE, DK, ES, FR, IT, NL, UK), uitgevoerd door het International Centre for Migration Policy Development (ICMPD)
Hoofdthema: Migratie
Publicatietype: Studie
Trefwoorden: gezinsmigratie