Country Factsheet België 2016 (EMN)

Deze ‘Country Factsheet’ bevat beknopte informatie over de belangrijkste politieke en wetgevende ontwikkelingen inzake migratie en internationale bescherming die in België in 2016 plaatsvonden, alsook recente statistieken.

De ‘Country Factsheet’ biedt een feitelijk overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen inzake asiel en migratie in België voor het jaar 2016. Deze factsheet is gebaseerd op het jaarlijks beleidsrapport van het EMN over asiel en migratie in België

Volgende thema’s komen aan bod:

  • Internationale bescherming
  • Niet-begeleide minderjarigen en andere kwetsbare groepen
  • Legale migratie en mobiliteit
  • Integratie
  • Externe dimensie van het EU migratiebeleid
  • Irreguliere migratie en terugkeer
  • Maatregelen tegen mensenhandel

De factsheet bevat ook een interessante statistische bijlage.

De ‘Country Factsheets’ van de andere Lidstaten vindt u hier terug.

Publication Date:
vr 18 aug 2017
Geografie:
Hoofdthema:
Publicatietype: