Publicatie datum: 10 februari 2022

To what extent could digital services support migration and asylum management? This joint EMN-OECD inform focuses on specific areas in the asylum, migration and acquisition of citizenship procedures, and border control management, where digital technologies may be used.
Hoofdthema: Cross-sectional
Publicatietype: EMN inform

Publicatie datum: 02 februari 2022

How do Member States and Norway ensure the care and protection of children who arrive in their countries, and what measures are in place in relation to guardianship, education, access to justice, and more? This new report from the European Migration Network (EMN) provides an overview of the progress made during 2020 in the implementation of the recommendations laid out in the 2017 Communication on the protection of children in migration and is the second edition of a series of reports developed by the EMN.  
Hoofdthema: Vulnerable groups
Publicatietype: EMN Reports & studies

Publicatie datum: 22 december 2021

The 36th edition of the EMN Bulletin provides up-to-date information on recent migration and international protection policy developments at EU and national level. 
Hoofdthema: Cross-sectional
Publicatietype: EMN bulletin
Trefwoorden: EMN Bulletin

Publicatie datum: 02 september 2021

The 35th edition of the EMN Bulletin provides up-to-date information on recent migration and international protection policy developments at EU and national level.   
Hoofdthema: Cross-sectional
Publicatietype: EMN bulletin
Trefwoorden: EMN Bulletin

Publicatie datum: 16 juli 2021

The Country Factsheet provides a brief summary of the main developments in migration and international protection in Belgium in 2020, including the latest statistics.
Hoofdthema: Cross-sectional
Publicatietype: Annual Policy Reports
Trefwoorden: 2020

Publicatie datum: 07 juli 2021

De ontwikkelingen inzake databeheer kenden in de laatste jaren een hoge vlucht, niet in het minst bij de overheidsinstellingen die verantwoordelijk zijn voor het verlenen van internationale bescherming, waar o.a. een verhoogde influx van verzoeken om internationale bescherming en de COVID-19 pandemie de druk verhoogden om op een efficiënte wijze data te beheren. EMN onderzocht de situatie en de ontwikkelingen op vlak van data management in de asielprocedure tussen 2014 en 2020, evenals het gecreëerde wettelijk kader hieromtrent. Aanvullend publiceerde EMN België een eigen studie, die het beheer van data in de Belgische asielprocedure specifiek uitlicht.
Hoofdthema: Statistieken
Publicatietype: Thematische Studies
Trefwoorden: databronnen

Publicatie datum: 11 juni 2021

Het jaarlijks rapport van het EMN geeft een overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen op het vlak van migratie en asiel in België en in de EU in 2020. 
Hoofdthema: Cross-sectionaal
Publicatietype: Jaarlijkse Beleidsrapporten

Publicatie datum: 28 mei 2021

The 34th edition of the EMN Bulletin covers the period January to March 2021 and provides an overview of the latest developments in the areas of international protection and migration in the EU and its Member States. In March 2021, Moldova and Georgia joined EMN as observers.
Hoofdthema: Cross-sectional
Publicatietype: EMN bulletin
Trefwoorden: EMN Bulletin

Publicatie datum: 03 mei 2021

EMN en de OESO hebben een ‘paraplu’-informatiefiche gepubliceerd die de serie afsluit van EMN-OESO informatiefiches over ‘de impact van COVID-19 op migratie en asiel in de EU lidstaten en niet-EU OESO landen’. De serie omvat vijf informatiefiches en snijdt een brede waaier van onderwerpen aan.
Hoofdthema: Cross-sectionaal
Publicatietype: EMN inform
Trefwoorden: migration background

Publicatie datum: 29 maart 2021

The handbook on migration reporting was produced to help journalists create impartial, fact-based reporting in an engaging way. The handbook was developed in recognition of the role which media plays in shaping public opinion as well as informing the public on various policies on migration.  
Hoofdthema: Cross-sectional
Publicatietype: Report
Trefwoorden: Media

Publicatie datum: 10 maart 2021

Hoe zorgen de lidstaten voor de bescherming van kinderen bij migratieprocedures en welke maatregelen zijn er genomen met betrekking tot voogdij, huisvesting, overgang naar volwassenheid en nog veel meer? Dit rapport van het Europees Migratienetwerk (EMN), gepubliceerd op 10 maart 2021, brengt de stand van zaken in 2019 in kaart met betrekking tot de aanbevelingen die zijn vastgelegd in de mededeling van de Europese Commissie over de bescherming van kinderen in migratie van 2017.

Publicatie datum: 09 februari 2021

The 33rd edition of the EMN Bulletin provides up-to-date information on recent migration and international protection policy developments at EU and national level, including the latest relevant published statistics.   
Hoofdthema: Cross-sectional
Publicatietype: EMN bulletin
Trefwoorden: EMN Bulletin

Publicatie datum: 18 december 2020

The outbreak of the COVID-19 pandemic and the substantial measures taken by EU and OECD countries to prevent the spread of the virus had substantial consequences on remittances and the companies providing remittances services.
Hoofdthema: External Dimension
Publicatietype: EMN inform
Trefwoorden: remittances

Publicatie datum: 05 november 2020

The 32nd edition of the EMN Bulletin provides up-to-date information on recent migration and international protection policy developments at EU and national level, including the latest relevant published statistics. 
Hoofdthema: Cross-sectional
Publicatietype: EMN bulletin
Trefwoorden: EMN Bulletin

Publicatie datum: 06 augustus 2020

De Country Factsheet biedt een korte samenvatting van de voornaamste ontwikkelingen op het vlak van migratie en internationale bescherming in België in 2019, met inbegrip van de meest recente statistieken.
Hoofdthema: Cross-sectionaal
Publicatietype: Jaarlijkse Beleidsrapporten
Trefwoorden: jaarrapport

Publicatie datum: 03 augustus 2020

De 31e editie van het EMN Bulletin biedt up-to-date informatie over recente ontwikkelingen op het gebied van migratie en het internationaal beschermingsbeleid op EU- en nationaal niveau. Het heeft een speciale bijlage over COVID-19-maatregelen.  
Hoofdthema: Cross-sectionaal
Publicatietype: EMN bulletin
Trefwoorden: EMN Bulletin

Publicatie datum: 01 juli 2020

In 2003 nam de Raad Richtlijn 2003/109/EG inzake langdurig ingezetenen aan om de integratie van derdelanders die legaal in de EU verblijven te bevorderen. Veertien jaar na de inwerkingtreding voerde EMN Luxemburg een studie uit over de implementatie van deze richtlijn in 23 EU-lidstaten, waaronder België.
Hoofdthema: Integratie
Publicatietype: EMN inform
Trefwoorden: Long-term Residents, intra-EU mobility

Publicatie datum: 17 juni 2020

Het jaarlijks rapport van het EMN geeft een overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen op het vlak van migratie en asiel in België en in de EU in 2019.
Hoofdthema: Cross-sectionaal, Asiel, Migratie
Publicatietype: Jaarlijkse Beleidsrapporten
Trefwoorden: jaarrapport

Publicatie datum: 26 mei 2020

Deze studies analyseren de types nationale beschermingsstatussen in België en andere EU-lidstaten, samen met hun voornaamste kenmerken op het vlak van procedures en rechten.
Hoofdthema: Regularisatie, Kwetsbare groepen
Publicatietype: Thematische Studies
Trefwoorden: protection status

Publicatie datum: 08 mei 2020

De 30ste editie van het EMN Bulletin bevat up-to-date informatie over recente ontwikkelingen in de EU en op nationaal niveau op vlak van migratie en internationale bescherming. In een speciale bijlage worden de COVID-19 maatregelen samengevat. 
Hoofdthema: Cross-sectionaal
Publicatietype: EMN bulletin
Trefwoorden: EMN Bulletin

Publicatie datum: 08 april 2020

Het verschijnsel van vermiste niet-begeleide migrantenkinderen staat in de EU steeds meer in de belangstelling. Verschillende internationale organisaties en Europese NGO's hebben hun bezorgdheid geuit over het feit dat het verdwijnen van niet-begeleide minderjarigen niet altijd op een effectieve manier wordt aangepakt. Welk beleid en welke procedures zijn er om gevallen van vermiste kinderen te registreren en op te volgen en hoe worden gegevens over vermiste kinderen verzameld in EU-lidstaten, Noorwegen en het VK? De nieuwe Inform van het European Migration Network (EMN), in samenwerking met internationale organisaties, EU-agentschappen en NGO's, biedt een alomvattend beeld van hoe het fenomeen momenteel in de EU wordt behandeld.
Hoofdthema: Kwetsbare groepen
Publicatietype: EMN inform
Trefwoorden: unaccompanied minors

Publicatie datum: 03 april 2020

Dit rapport van het Federaal Migratiecentrum Myria analyseert het fenomeen van transitmigratie naar het Verenigd Koninkrijk in België. Myria pleit voor een duidelijker beleid in dit domein, met respect voor de fundamentele rechten van transitmigranten.
Hoofdthema: Cross-sectionaal
Publicatietype: Rapport
Trefwoorden: transit migration

Publicatie datum: 02 maart 2020

The 29th edition of the EMN Bulletin provides up-to-date information on recent migration and international protection policy developments at EU and national level, including the latest relevant published statistics.  
Hoofdthema: Cross-sectional
Publicatietype: EMN bulletin
Trefwoorden: EMN Bulletin

Publicatie datum: 29 januari 2020

In de Europese Unie zijn naar schatting 400.000 mensen erkend staatloos of hebben geen vastgestelde nationaliteit (UNHCR, 2018). In 2017 waren er niet minder dan 2.100 staatloze kinderen in Europa geregistreerd. Dit is een verviervoudiging t.o.v. 2010. Hoe stellen EU-lidstaten staatloosheid vast? Wat betekent deze erkenning in de praktijk voor staatloze migranten? Op deze en andere vragen over staatloosheid vindt u een antwoord in deze Inform.
Hoofdthema: Statelessness
Publicatietype: EMN inform
Trefwoorden: statelessness

Publicatie datum: 12 december 2019

The PROTECT – Preventing sexual and gender-based violence against migrants and strengthening support to victims project aims to support the coordination and/or adaptation of support services for sexual and gender-based violence victims and potential victims among refugees, migrants and asylum seekers (children and adults, including LGBTQI people). It is funded by the European Union's Rights, Equality and Citizenship Programme (2014-2020).
Hoofdthema: Vulnerable groups
Publicatietype: Report
Trefwoorden: sexual and gender based violence