Publicatie datum: 11 december 2014

Deze studie analyseert het gebruik van inreisverboden en terugname-overeenkomsten van de EU-lidstaten en identificeert goede praktijken op dat vlak.
Hoofdthema: Irreguliere migratie
Publicatietype: Thematische Studies
Trefwoorden: gedwongen terugkeer

Publicatie datum: 04 december 2014

This policy brief, produced by the Migration Policy Centre, focuses on immigration to Europe via the Mediterranean and related issues such as smuggling, sea routes, Mare Nostrum and risks encountered by migrants. It also provides statistics and data.

Publicatie datum: 04 december 2014

This annual report on Human Trafficking, produced by the Federal Migration Centre, provides qualitative and quantitative data on victims of human trafficking as well as judicial analysis and recommendations to the new government.

Publicatie datum: 03 december 2014

Deze vlaggenschip-publicatie van de OESO analyseert recente ontwikkelingen in migratiebewegingen en -beleid in de OESO-landen en geselecteerde niet-OESO landen.
Hoofdthema: Economische migratie
Publicatietype: Rapport
Trefwoorden: arbeidsmarkt

Publicatie datum: 03 december 2014

This policy brief is part of a series produced by the SIRIUS Network in collaboration with MPI Europe, which focuses on how policies at the EU level and within individual Member States can better support the education outcomes of young people with a migrant background.

Publicatie datum: 03 december 2014

Deze 9e editie van het EMN bulletin bevat informatie over recente ontwikkelingen inzake migratie en internationale bescherming op EU niveau en op niveau van de lidstaten.
Hoofdthema: Asiel
Publicatietype: EMN bulletin

Publicatie datum: 01 december 2014

Deze EMN Inform geeft informatie betreffende de praktijken van lidstaten op het vlak van terugkeer en re-integratie naar Afghanistan en Pakistan.
Hoofdthema: Terugkeer & Readmissie
Publicatietype: REG
Trefwoorden: herintegratie; terugkeer

Publicatie datum: 03 november 2014

Deze Inform zet de belangrijkste bevindingen op een rij van de EMN studie over het gebruik van detentie en alternatieven voor detentie in de context van immigratiebeleid in de Europese Unie.
Hoofdthema: Irreguliere migratie
Publicatietype: EMN inform
Trefwoorden: detentie

Publicatie datum: 03 november 2014

Deze focusstudie omvat een vergelijkend rapport uit over het gebruik van detentie en alternatieven voor detentie in de context van immigratiebeleid. Verschillen, gelijkenissen en goede praktijken worden onderzocht.
Hoofdthema: Terugkeer & Readmissie
Publicatietype: Thematische Studies
Trefwoorden: detentie

Publicatie datum: 15 oktober 2014

Upon request by the LIBE committee, this study analyses existing EU legislation and practice on the issuing of humanitarian visas and the opportunity to lay down clear rules for common humanitarian visa schemes
Hoofdthema: Asylum, Migration
Publicatietype: Study
Trefwoorden: humanitarian visa, LIBE committee, visa code

Publicatie datum: 09 oktober 2014

The October Report of the Migration Policy Institute focuses on immigrant investor programs and the policymakers’ responses to immigrant investors’ increasing needs and demands, in particular visa and citizenship.

Publicatie datum: 02 oktober 2014

This publication provides new evidence on the role that international migration has played in Europe and in selected other OECD countries over the past decade in terms of labour force; educational attainment; and occupational changes.

Publicatie datum: 01 oktober 2014

De directory van de EMN terugkeerexpertengroep "Connecting Return Experts across Europe" geeft een overzicht van de programma's in de EU om de terugkeer en re-integratie in derde landen te ondersteunen.

Publicatie datum: 30 september 2014

The report, compiled under IOM’s Missing Migrants Project, indicates Europe is the world’s most dangerous destination for “irregular” migration, costing the lives of over 3,000 migrants this year.

Publicatie datum: 16 september 2014

The EMN Bulletin provides policymakers and other practitioners with updates on recent migration and international protection policy developments at EU and national level. The 8th Edition provides information from May 2014 to August 2014, including (latest) relevant published statistics.
Hoofdthema: Asylum, Migration
Publicatietype: EMN bulletin

Publicatie datum: 11 september 2014

This book is describing the origins of the Belgian family reunification policy and its evolution until 1980. It is the first historical monograph about family reunification in Belgium and it has received the price of the Fetullah Gülen Chair for Intercultural Studies (GCIS).
Hoofdthema: Family reunification
Publicatietype: Study
Trefwoorden: immigration history

Publicatie datum: 14 augustus 2014

Deze EMN inform geeft een overzicht van concrete voorbeelden van de impact die het EMN en zijn producten hebben gehad op de beleidsvoering en op debatten inzake migratie en asiel op EU en nationaal niveau.
Hoofdthema: Asiel
Publicatietype: EMN inform
Trefwoorden: impactanalyse

Publicatie datum: 14 augustus 2014

Deze EMN-inform somt de voornaamste bevindingen van de EMN-studie op die het beleid en praktijken betreffende de voorzieningen tot sociale zekerheid en gezondheidszorg voor derdelanders in de EU wil onderzoeken.
Hoofdthema: Migratie
Publicatietype: EMN inform
Trefwoorden: gezondheidszorg

Publicatie datum: 07 augustus 2014

Het jaarrapport geeft een overzicht van de activiteiten die door het consultatieve forum zijn ondernomen in 2013 en houdt de belangrijkste aanbevelingen in die aan Frontex en zijn Management Board zijn gedaan.
Hoofdthema: Grenscontrole & Visa
Publicatietype: Rapport

Publicatie datum: 24 juli 2014

Dit is het 10de beleidsrapport van het Belgische Contactpunt van het EMN. Het rapport geeft een overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen inzake asiel en migratie in België voor het jaar 2013.
Hoofdthema: Asiel
Publicatietype: Jaarlijkse Beleidsrapporten

Publicatie datum: 23 juli 2014

This publication sheds light on migrants’ contribution to entrepreneurial activity and employment creation in their host countries and it discusses policy options to foster the development and success of migrant businesses.

Publicatie datum: 16 juli 2014

Het jaarverslag van de DVZ voor het jaar 2013 is beschikbaar.
Hoofdthema: Economische migratie
Publicatietype: Rapport
Trefwoorden: Dienst Vreemdelingenzaken

Publicatie datum: 15 juli 2014

Het Federaal Migratiecentrum verspreidt een brochure met informatie over toegang tot de Belgische nationaliteit nadat de hervormde nationaliteitswetgeving in werking trad op 1 januari 2013. Dit is de vierde editie van deze brochure.

Publicatie datum: 04 juli 2014

Vandaag stelde het Federaal Migratiecentrum het Jaarverslag Migratie 2013 voor. Het rapport brengt thematisch de beschikbare cijfers samen met een overzicht van recente ontwikkelingen en diept een aantal kwesties uit in een juridische analyse.
Hoofdthema: Asiel
Publicatietype: Rapport
Trefwoorden: jaarrapport

Publicatie datum: 02 juli 2014

Het Federaal Migratiecentrum publiceerde vandaag een rapport over het Belgische terugkeerbeleid na de omzetting van de EU-terugkeerrichtlijn.
Hoofdthema: Terugkeer & Readmissie
Publicatietype: Studie
Trefwoorden: vrijwillige terugkeer