Derdelands studenten in de EU houden (EMN Inform)

Deze "EMN Inform" gaat in op de belangrijkste bevindingen van de EMN Ad-Hoc Query  over het houden van derdelands studenten in de EU na hun studies. 

Achtergrond

Deze "EMN Inform" gaat in op de belangrijkste bevindingen van de EMN Ad-Hoc Query over het houden van derdelands studenten in de EU.

De ad-hoc query verzamelde informatie over het beleid en de praktijk van de lidstaten om derdelands studenten in de EU te houden, en bouwde voort op het EMN vergelijkend Syntheserapport over de "Immigratie van Internationale Studenten in de EU".  

Inform: enkele bevindingen

  • Het aantal internationale studenten in de EU steeg voortdurend over de laatste jaren. Toch bleef het aandeel afgestudeerden dat na zijn studies in de EU bleef, relatief laag
  • Algemeen genomen zijn de lidstaten in toenemende mate geïnteresseerd in het opnemen van voormalige internationale studenten in hun arbeidsmarkt, en in sommige landen werden maatregelen genomen om verblijf na de studies aan te moedigen ( bijvoorbeeld verlaagde salaris-vereisten en een verblijfstitel om een een job te zoeken of een zaak op te starten).
  • Met de bedoeling misbruiken te voorkomen van de uitgereikte verblijfstitels, de meerderheid van de lidstaten vereisen dat de derdelanders aantonen dat de titel gebruikt wordt voor dit doel.
  • De meerderheid van de lidstaten heeft geen nationale strategie om derdelands studenten in hun land te houden na hun studies, en evenmin een nationaal coördinatie mechanisme in dit verband. Meestal zijn in plaats hiervan meerdere actoren betrokken, zoals de ministeries van Binnenlandse Zaken en instellingen voor hogere studies.
Publication Date:
wo 20 sep 2017
Geografie:
Hoofdthema:
Publicatietype:
Opdrachtgever:
Trefwoorden: