EMN België

Wat is ons mandaat?

Het Europees Migratienetwerk (EMN) werd opgericht door de Beschikking van de Raad van 14 mei 2008 (2008/381/EC), die voorziet dat het EMN ondersteund wordt door een Nationaal Contactpunt in elke Lidstaat, samengesteld uit organisaties die actief zijn op het vlak van migratie en asiel.

Wat is ons objectief?

Actuele, objectieve, betrouwbare en vergelijkbare informatie verschaffen over migratie en asiel, teneinde de beleidsvorming in België en in de Europese Unie te ondersteunen. Alsook ook om die informatie te delen met het publiek. Het Belgische NCP beoogt:

 • de informatienoden te begrijpen
 • informatieuitwisseling verzekeren en aanmoedigen
 • de rol van het EMN versterken om op gepaste wijze aan de informatienoden tegemoet te komen.

Wie maakt deel uit van het Belgisch Contactpunt?

Het multi-institutionele Belgisch Contactpunt omvat personeelsleden van:

Het Belgische Contactpunt wordt ondersteund door een Nationale Stuurgroep samengesteld uit de bestuurders van bovengenoemde instellingen.

Wie maakt deel uit van het Nationale netwerk?

Elk Nationaal Contactpunt werkt samen met een nationaal netwerk, samengesteld uit organisaties en particulieren die actief zijn op het vlak van migratie en asiel, zoals onder meer universiteiten, onderzoekers en onderzoeksorganisaties, gouvernementele en niet-gouvernementele organisaties en internationale organisaties, zodat alle relevante stakeholders kunnen worden gehoord.

 

 

Wat produceert EMN België ?

 • Een jaarlijks beleidsrapport, waarin de belangrijkste politieke en wetgevende ontwikkelingen in het kort worden beschreven, evenals openbare debatten op het vlak van migratie en asiel in België
 • Thematische studies, waaronder 1 hoofdstudie en tot 3 "focussed" studie,  over onderwerpen die relevant zijn voor de beleidsontwikkeling in België en de EU, later geanalyseerd in vergelijkende syntheserapporten
 • Informatieleaflet (EMN inform) die een kort overzicht biedt van de belangrijkste beleidsrelevante bevindingen van een bepaalde EMN-activiteit of studie.
 • Kwartaalrapporten (EMN Bulletin) die de recente beleidsontwikkelingen belichten op EU-niveau en op lidstaatniveau. Ook andere relevante gegevens en ontwikkelingen waarvan EMN op de hoogte is, zoals de laatst gepubliceerde statistische gegevens.  
 • Antwoorden op dringende ad-hoc vragen, voldoen aan de informatiebehoeften voor de ontwikkeling van een specifiek beleid in een Lidstaat en/of de Europese Commissie
 • Glossarium over Asiel en Migratie, met een verzameling van termen en hun definitie (hoofdzakelijk zoals terug te vinden in het EU-aquis over asiel en immigratie)
 • Andere informatieve producten, met inbegrip van informatiefolders, nieuwsbrieven, website

Hoe worden de leden van het Nationale Netwerk betrokken?

De leden van het Netwerk zijn betrokken bij de voorbereiding, productie, uitvoering en verspreiding van EMN-activiteiten en -producten. Ze krijgen daarbij verschillende mogelijkheden, zoals:

 • Ontwikkelen van contacten en uitwisselen van ideeën met nationale en EU-experts
 • Voeren van onderzoek & toebedeeld krijgen van contracten voor rapporten en studies
 • Aanbieden van hun expertise en formuleren van feedback over relevante thema’s
 • Krijgen van toegang tot het informatie-uitwisselingssysteem
 • Deelnemen aan nationale vergaderingen en evenementen
 • Bijdragen tot gezamenlijke publicaties en projecten