Publicatie datum: 20 juli 2017

Vandaag publiceert het Europees Migratienetwerk (EMN) een vergelijkend rapport over Gezinshereniging van derdelanders in de EU: nationale praktijken. Het bevat de belangrijkste bevindingen over de praktijken in 25 EU-lidstaten en Noorwegen

Publicatie datum: 29 juni 2012

Deze versie van 'EMN Inform' presenteert de belangrijkste bevindingen van de EMN-focusstudie die hierboven wordt genoemd.
Hoofdthema: Gezinshereniging en -vorming
Publicatietype: EMN inform
Trefwoorden: Gezinsherenigingsrichtlijn

Publicatie datum: 28 november 2011

De Koning Boudewijnstichting, het Europees Beleidscentrum en het Odysseus Academisch Netwerk hebben op 17 November 2011 een conferentie georganiseerd over "Gezinshereniging onder druk: streng vs. soepel beleid" waarbij hun laatste publicatie daaromtrent werd gepresenteerd
Hoofdthema: Gezinshereniging en -vorming
Publicatietype: Studie
Trefwoorden: Gezinsherenigingsrichtlijn