Publicatie datum: 01 december 2017

Deze EMN studie onderzoekt tendensen in verzoeken om internationale bescherming en in irreguliere migratiestromen van derdelanders doorheen de EU en Noorwegen. De focus ligt op de periode 2012-2016. Het gaat om een update van de beknopte studie die werd gepubliceerd in december 2015.

Publicatie datum: 06 januari 2017

In 2016 is het aantal asielaanvragen in België meer dan gehalveerd ten opzichte van 2015. Maar het aantal beslissingen dat door het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen (CGVS) werd genomen, was nog nooit zo hoog.

Publicatie datum: 05 januari 2016

Deze beknopte EMN studie stelt de belangrijkste data voor met betrekking tot de irreguliere migratiestromen, zowel van asielzoekers als van migranten, over de buitengrenzen van de EU en binnen de Europese Unie zelf gedurende de laatste jaren en tijdens de eerste negen maanden van 2015.
Hoofdthema: Asiel
Publicatietype: Thematische Studies
Trefwoorden: asielaanvragen

Publicatie datum: 26 maart 2015

The UNHCR Asylum Trends 2014 summarizes patterns and trends in the number of individual asylum claims submitted in 38 European States and 6 selected non-European countries during 2014. It reveals a sharp increase in the number of asylum-seekers registered during 2014.
Hoofdthema: Asylum
Publicatietype: Report
Trefwoorden: asylum applications, asylum trend

Publicatie datum: 07 april 2014

Deze Eurostatpublicatie (data in focus) geeft een overzicht van de asielaanvragen en de beslissingen in asielzoeken voor het jaar 2013 in de EU.
Hoofdthema: Internationale bescherming
Publicatietype: Rapport
Trefwoorden: asielaanvragen

Publicatie datum: 23 december 2013

Deze publicatie van Eurostat geeft een overzicht van de asielaanvragen en beslissingen in asieldossiers in de Europese Unie. De cijfers hebben betrekking op het derde kwartaal van 2013, beslissingen van beroepsinstanties worden buiten beschouwing gelaten.
Hoofdthema: Internationale bescherming
Publicatietype: Rapport
Trefwoorden: asielaanvragen

Publicatie datum: 13 november 2013

EASO heeft het tweede trimestrieel verslag inzake asiel van 2013 gepubliceerd. Daarin geeft ze een overzicht van de belangrijkste asieltrends binnen de EU+ landen.
Hoofdthema: Internationale bescherming
Trefwoorden: EASO

Publicatie datum: 10 oktober 2013

Deze publicatie van Eurostat geeft een overzicht van de asielaanvragen en -beslissingen in eerste aanleg in de Europese Unie voor het tweede trimester van 2013.
Hoofdthema: Internationale bescherming
Publicatietype: Rapport
Trefwoorden: asielaanvragen

Publicatie datum: 08 augustus 2013

Deze Eurostat publicatie (data in focus) brengt een overzicht van de asielaanvragen en de beslissingen (eerste instantie) van het eerste kwartaal van 2013.
Hoofdthema: Internationale bescherming
Publicatietype: Rapport
Trefwoorden: asielaanvragen

Publicatie datum: 05 juli 2013

Het Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen (CGVS) stelt zijn jaarverslag voor het referentiejaar 2012 voor.
Hoofdthema: Internationale bescherming
Publicatietype: Rapport
Trefwoorden: asielaanvragen

Publicatie datum: 25 juni 2013

Om te voldoen aan een grote vraag naar gedetailleerd cijfermateriaal aangaande asiel en migratie heeft het Belgisch Contactpunt van het EMN een reeks asiel- en migratiestatistieken gebundeld.
Hoofdthema: Statistieken
Trefwoorden: asielaanvragen

Publicatie datum: 14 mei 2013

This Eurostat publication (data in focus) provides an overview of asylum applications and first instance decisions for the year 2012 in the EU-27.

Publicatie datum: 13 december 2012

Deze Eurostat publicatie (data in focus) brengt een overzicht van de asielaanvragen en de beslissingen (eerste instantie) in de EU van het derde kwartaal van 2012
Hoofdthema: Internationale bescherming
Publicatietype: Rapport
Trefwoorden: asielaanvragen

Publicatie datum: 25 oktober 2012

Deze Eurostat publicatie (data in focus) brengt een overzicht van de asielaanvragen en de beslissingen (eerste instantie) van het tweede kwartaal van 2012.
Hoofdthema: Internationale bescherming
Publicatietype: Rapport
Trefwoorden: asielaanvragen

Publicatie datum: 02 augustus 2012

Deze Eurostat publicatie (data in focus) brengt een overzicht van de asielaanvragen en de beslissingen (eerste instantie) van het eerste kwartaal van 2012.
Hoofdthema: Internationale bescherming
Publicatietype: Rapport
Trefwoorden: asielaanvragen

Publicatie datum: 05 juni 2012

Op 5 juni 2012 stelde de Commissaris-Generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen het jaarverslag 2011 voor.

Publicatie datum: 29 mei 2012

Deze publicatie van het Europees Parlement illustreert het aantal asielzoekers, in welke landen ze asiel zoeken, waar ze vandaan komen, alsook de beslissingen inzake de asielaanvragen in de EU
Hoofdthema: Internationale bescherming
Publicatietype: Rapport
Trefwoorden: asielaanvragen

Publicatie datum: 08 februari 2012

Deze Eurostat publicatie brengt een overzicht van asielaanvragen en beslissingen voor het tweede kwartaal van 2011.
Hoofdthema: Asiel
Publicatietype: Rapport
Trefwoorden: Eurostat

Publicatie datum: 18 oktober 2011

UNHCR heeft net een statistisch overzicht van de verschillende asieltoepassingen in Europa en geselecteerde niet-Europese landen uitgegeven.
Hoofdthema: Internationale bescherming
Publicatietype: Rapport
Trefwoorden: asielaanvragen

Publicatie datum: 27 september 2011

Deze Eurostat publicatie biedt een gedetailleerd overzicht van asielaanvragen en beslissingen in de EU27 voor het eerste kwartaal van 2011.
Hoofdthema: Internationale bescherming
Trefwoorden: Eurostat

Publicatie datum: 01 juni 2011

Hier vindt u het jaarverslag 2010 van het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen (CGVS)
Hoofdthema: Internationale bescherming
Publicatietype: Rapport
Trefwoorden: asielaanvragen

Publicatie datum: 08 april 2011

Deze Eurostat- publicatie biedt een gedetailleerd overzicht over het aantal van asielaanvragers en asielbeslissingen die in 2010 in de EU27 werden geteld. (Enkel in het Engels beschikbaar)
Hoofdthema: Internationale bescherming
Publicatietype: Rapport

Publicatie datum: 31 maart 2011

Ad hoc query vraag door het Belgische Contactpunt van 12 okbtober 2010 betreffende recente gegevens van asielaanvragen uit Macedonië, Servië en Kosovo - 13 antwoorden.
Hoofdthema: Ad hoc vragen

Publicatie datum: 19 januari 2011

Dit kwartaalrapport geeft een beeld van recente ontwikkelingen aangaande internationale bescherming, zoals het aantal asielaanvragen en beslissingen in asielaanvragen. Deze gegevens worden aan Eurostat overgemaakt door de ministeries van binnenlandse zaken en gerelateerde bevoegde agentschappen.
Hoofdthema: Asiel
Publicatietype: Rapport
Trefwoorden: Eurostat

Publicatie datum: 07 oktober 2010

Er werden zo'n 15 000 minder asielaanvragen geregistreerd in de EU27 gedurende de eerste helft van 2010 in vergelijking met dezelfde periode in 2009.
Hoofdthema: Asiel
Publicatietype: Rapport
Trefwoorden: Eurostat