Publicatie datum: 28 oktober 2015

Het rapport belicht de nauwe banden tussen menselijke mobiliteit en stedelijke ontwikkeling, door aan te tonen hoe migratie en migranten steden enerzijds vorm geven en hoe anderzijds het leven van migranten vorm gegeven wordt door steden en hun inwoners, organisaties en regels.
Hoofdthema: Migratie
Publicatietype: Rapport

Publicatie datum: 26 oktober 2015

This report by the International Organization for Migration draws on data from the Gallup World Poll to provide an insight into public attitudes towards immigration worldwide.
Hoofdthema: Data & Statistics, Migration
Publicatietype: Report
Trefwoorden: attitude towards migration, IOM

Publicatie datum: 21 oktober 2015

In zijn Jaarverslag Mensenhandel en Mensensmokkel stelt Myria kwalitatieve en kwantitatieve data voor over deze fenomenen, juridische analyses en aanbevelingen. Het rapport van 2015 focust in het bijzonder op slachtoffers van kindhuwelijken en gedwongen huwelijken en slachtoffers van loverboys.
Hoofdthema: Mensensmokkel & Mensenhandel
Publicatietype: Rapport
Trefwoorden: mensenhandel

Publicatie datum: 12 oktober 2015

De 12e editie van het EMN Bulletin biedt een recent overzicht van ontwikkelingen op vlak van migratie en internationale bescherming op EU en nationaal niveau, met inbegrip van beschikbare statistieken.
Hoofdthema: Asiel
Publicatietype: EMN bulletin

Publicatie datum: 09 oktober 2015

Deze publicatie analyseert de recente ontwikkeling in migratiestromen en -beleid in OESO-landen en in sommige derde landen alsook de evolutie van recente arbeidsmarktresultaten van immigranten in OESO-landen.
Hoofdthema: Migratie
Publicatietype: Rapport

Publicatie datum: 17 september 2015

Deze EMN-studie focust op de verschillende in België en in de EU gebruikte benaderingen om te verzekeren dat irreguliere migranten geïnformeerd worden over de verschillende terugkeeropties
Hoofdthema: Irreguliere migratie
Publicatietype: EMN Rapporten & studies

Publicatie datum: 07 september 2015

This report by the European Union Agency for Fundamental Rights aims to estimate the economic cost of providing timely access to healthcare for migrants in an irregular situation, compared with providing treatment only in emergency cases.
Hoofdthema: Irregular Migration
Publicatietype: Report
Trefwoorden: healthcare

Publicatie datum: 04 september 2015

In this report, Myria provides an annual overview of the demographics and of the situation of foreigners in terms of fundamental rights in Belgium. Myria also provides recommendations for the belgian public authorities.
Hoofdthema: Asylum, Migration
Publicatietype: Report
Trefwoorden: federal migration centre, Myria

Publicatie datum: 19 augustus 2015

Dit rapport focust op het toelatingsbeleid voor derdelanders in België, in het bijzonder wat betreft gezinshereniging, arbeidsmigratie en studentenmigratie. Het vergelijkt ook het Belgisch beleid met dat van de andere lidstaten.
Hoofdthema: Migratie
Publicatietype: Rapport

Publicatie datum: 28 juli 2015

Het jaarlijks EMN rapport geeft de belangrijkste politieke en wettelijke ontwikkelingen weer op het vlak van migratie en asiel in 2014 op EU-niveau en op nationaal niveau.
Hoofdthema: Asiel
Publicatietype: Jaarlijkse Beleidsrapporten

Publicatie datum: 28 juli 2015

De 11e editie van het EMN Bulletin biedt een recent overzicht van ontwikkelingen op vlak van migratie en internationale bescherming op EU en nationaal niveau, met inbegrip van beschikbare statistieken.
Hoofdthema: Asiel
Publicatietype: EMN bulletin

Publicatie datum: 15 juli 2015

Dit EMN-rapport geeft een overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen inzake asiel en migratie in België voor het jaar 2014.
Hoofdthema: Asiel
Publicatietype: Jaarlijkse Beleidsrapporten

Publicatie datum: 30 juni 2015

Deze focus-studie onderzoekt de link tussen tekorten aan arbeidskrachten op de arbeidsmarkt van EU lidstaten en het beleid op vlak van economische migratie van derdelanders.
Hoofdthema: Economische migratie
Publicatietype: Thematische Studies
Trefwoorden: arbeidsmarkt

Publicatie datum: 06 mei 2015

Deze EMN Inform somt de belangrijkste bevindingen op van de EMN studie “Derdelanders toelaten voor zakenredenen” met betrekking tot de toegang van niet-EU investeerders, niet-EU ondernemers en andere zakenlui tot de EU voor zakenredenen.
Hoofdthema: Economische migratie
Publicatietype: EMN inform

Publicatie datum: 04 april 2015

The European Parliament Think Tank has published a briefing presenting facts and figures about irregular immigration in the EU.

Publicatie datum: 01 april 2015

The Frontex Annual Risk Analysis (ARA) presents a European summary of trends and developments along the external borders of the Member States of the EU.

Publicatie datum: 16 maart 2015

This FRA focus presents a toolbox of possible schemes EU Member States could use to enable more persons in need of international protection to reach the European Union (EU) without resorting to smugglers.

Publicatie datum: 05 maart 2015

In this dissertation to obtain the degree of Doctor at Maastricht University, Marieke van Houte shows that the expectations on which migration and development policies are based only apply to a small minority of returnees, who are not the group that is targeted by these policies.

Publicatie datum: 04 maart 2015

The study was conceived and commissioned as part of the Australian Government Department of Immigration and Border Protection’s Irregular Migration Research Programme and supported by the IOM and is one of the largest comparative projects on this topic in recent years.
Hoofdthema: Return & Readmission
Publicatietype: Study
Trefwoorden: AVRR, sustainable return

Publicatie datum: 04 maart 2015

Deze 10e editie van het EMN bulletin bevat informatie over recente ontwikkelingen inzake migratie en internationale bescherming op EU niveau en op niveau van de lidstaten.
Hoofdthema: Asiel
Publicatietype: EMN bulletin

Publicatie datum: 02 maart 2015

As Belgium does not yet have many mentoring projects, the King Baudouin Foundation decided to explore this area while also looking at practices in other countries.

Publicatie datum: 23 februari 2015

Deze EMN studie vergelijkt de verschillende nationale beleidspraktijken voor niet-EU investeerders, ondernemers en andere zakenlui tijdens de verschillende migratiefasen (voorafgaandelijk, bij binnenkomst, en verblijf).
Hoofdthema: Economische migratie
Publicatietype: Thematische Studies
Trefwoorden: ondernemer

Publicatie datum: 01 januari 2015

Deze EMN Inform geeft een overzicht van de nationale praktijken op het vlak van terugkeer en re-integratie naar West-Afrika.
Hoofdthema: Terugkeer & Readmissie
Publicatietype: REG
Trefwoorden: vrijwillige terugkeer

Publicatie datum: 01 januari 2015

This report provides a synopsis of the work of the Court of Justice, the General Court and the Civil Service Tribunal.
Hoofdthema: Asylum, Migration
Publicatietype: Report
Trefwoorden: Court of Justice of the European Union

Publicatie datum: 11 december 2014

Deze Inform somt de belangrijkste bevindingen op van de desbetreffende EMN studie bedoeld om het gebruik van inreisverboden en terugname-overeenkomsten, als voornaamste EU beleidsinstrumenten van het terugkeerbeleid, te analyseren.
Hoofdthema: Irreguliere migratie
Publicatietype: EMN inform
Trefwoorden: gedwongen terugkeer