Publicatie datum: 12 september 2013

The Inform provides an overview of current mobility provisions within the EU acquis to encourage the mobility of third-country nationals. It explores challenges and barriers which affect such mobility.
Hoofdthema: Migration
Publicatietype: EMN inform
Trefwoorden: intra-EU mobility, mobility rights

Publicatie datum: 13 augustus 2013

Op basis van meer dan 100 interviews analyseert dit onderzoek de maatregelen ter bevordering van de integratie van slachtoffers van mensenhandel in België, Frankrijk, Hongarije, Italië en het Verenigd Koninkrijk.
Hoofdthema: Integratie
Publicatietype: Studie
Trefwoorden: slachtoffers van mensenhandel

Publicatie datum: 13 augustus 2013

Dit rapport onderzoekt hoe de beoordeling van de kwalificaties van buitenlandse werknemers verloopt voor gereguleerde beroepen en identificeert enkele opkomende trends in beleid, deels gestimuleerd door de industrie en werkgevers.
Hoofdthema: Economische migratie
Publicatietype: Rapport
Trefwoorden: erkenning kwalificaties

Publicatie datum: 12 augustus 2013

Dit rapport onderzoekt welke hindernissen internationaal mobiele professionelen mogelijks ondervinden, de beleidsmaatregelen die genomen werden om ze te overwinnen en de lessen die overheden kunnen trekken uit ervaringen van het huidige beleid.
Hoofdthema: Studie en vorming
Publicatietype: Rapport
Trefwoorden: erkenning kwalificaties

Publicatie datum: 09 augustus 2013

Deze EMN informatiefiche geeft informatie over het gebruik van quota in de verschillende lidstaten als een mechanisme om arbeidsmigratie aan te sturen.
Hoofdthema: Economische migratie
Publicatietype: EMN inform
Trefwoorden: arbeidsmarktbeleid

Publicatie datum: 10 juli 2013

Vandaag stelde het Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding, samen met de auteur van deze studie Quentin Schoonvaere (Centre de recherche en démographie et sociétés, UCL) een demografische studie voor over de populatie van Turkse herkomst in België.
Hoofdthema: Migratie
Publicatietype: Studie

Publicatie datum: 04 juli 2013

Produced by the European Court of Human Rights (ECtHR) and the FRA, the Handbook provides an accessible guide to the various European standards relevant to asylum, borders and immigration.
Hoofdthema: Asylum, Migration
Trefwoorden: european law, fundamental rights

Publicatie datum: 04 juli 2013

The FRA Annual Report examines fundamental rights-related developments in many fields, including asylum, immigration and integration, border control and visa policy.
Hoofdthema: Asylum, Migration, Integration
Publicatietype: Report
Trefwoorden: economic crisis, fundamental rights

Publicatie datum: 03 juli 2013

This very first edition of the IOM Brussels Country Office (CO) Year Report will give you a brief overview of activities undertaken in 2012 allowing a focus on specific areas of interest linked to the Belgian and Luxembourg migration context and more broadly to the European and global context.

Publicatie datum: 25 juni 2013

De publicatie 'International Migration Outlook 2013' over de vooruitzichten op vlak van internationale migratie geeft aan de immigratie naar de OESO-landen met 2% steeg in 2011 t.a.v. het jaar voordien, om zo bijna op 4 miljoen af te klokken. Recente data tonen een vergelijkbare stijging in 2012.
Hoofdthema: Asiel
Trefwoorden: buitenlandse werknemers

Publicatie datum: 24 juni 2013

Dit is het zesde Jaarverslag Migratie dat het Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding publiceert. Het rapport brengt thematisch de beschikbare cijfers samen met een overzicht van recente ontwikkelingen en diept een aantal kwesties uit in een juridische analyse.
Hoofdthema: Asiel
Trefwoorden: jaarrapport

Publicatie datum: 24 juni 2013

Het 4de Jaarverslag, dat gepubliceerd werd op 17 juni 2013, analyseert ontwikkelingen op vlak van immigratie en asiel die zich voordeden in 2012 en begin 2013, en het roept op tot een meer coherent EU antwoord. Dit Jaarverslag is tot stand gekomen o.m. op basis van de EMN-Beleidsrapporten 2012.
Hoofdthema: Asiel
Trefwoorden: jaarrapport

Publicatie datum: 14 juni 2013

Het jaarverslag van de DVZ voor het jaar 2012 is beschikbaar.

Publicatie datum: 23 mei 2013

Dit is het 9de beleidsrapport van het Belgische Contactpunt van het EMN. Het rapport geeft een overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen inzake asiel en migratie in België voor het jaar 2012.
Hoofdthema: Asiel
Publicatietype: Jaarlijkse Beleidsrapporten

Publicatie datum: 21 mei 2013

Dit document geeft slachtoffers en mensen uit de praktijk een overzicht van de rechten gebaseerd op EU wetgeving.
Hoofdthema: Mensensmokkel & Mensenhandel
Publicatietype: Rapport
Trefwoorden: slachtoffers van mensenhandel

Publicatie datum: 22 april 2013

According to Frontex, the number of people trying to get into the EU dropped by around a half in 2012. Some 73.000 people were detected in 2012, down from around 114.000 in 2011.

Publicatie datum: 15 april 2013

Dit syntheserapport is gebasseerd op de bijdrage van 24 nationale rapporten van EMN contactpunten en geeft een overzicht van het beleid inzake de toegang en mobiliteit voor internationale studenten in de EU.
Hoofdthema: Studie en vorming
Publicatietype: EMN Rapporten & studies

Publicatie datum: 27 maart 2013

The migration coverage study plays a part in the media and migration programme of the United Nations Alliance of Civilisations, which notably aims at stimulating a global debate about the current state of migration coverage in the media.
Hoofdthema: Migration
Publicatietype: Study
Trefwoorden: attitude towards migration, media coverage, public perception

Publicatie datum: 27 maart 2013

This paper maps the marital choices of persons with a migratory background in Belgium, with a focus on populations of Moroccan and Turkish origin.

Publicatie datum: 25 maart 2013

In this background note, the ACP Observatory on Migration assesses return migration in a South-South context, proposing return definitions, typologies and trends as well as a summary of current policies and best practices.

Publicatie datum: 18 maart 2013

The report explores how movements have responded to key changes such as EU enlargements, the end of restrictions on workers of new Member States and the economic crisis. The repot also examines the motivations for migration and impacts on labour markets.
Hoofdthema: Migration
Trefwoorden: free movement, intra-EU mobility

Publicatie datum: 14 maart 2013

Dit rapport geeft een overzicht van Europese en nationale ontwikkelingen op het vlak van asiel- en migratiebeleid voor de periode oktober 2012 tot januari 2013, alsook statistische informatie, EMN rapporten en andere publicaties, gebeurtenissen en nieuwsitems.
Hoofdthema: Asiel
Publicatietype: EMN bulletin

Publicatie datum: 12 maart 2013

Dit onderzoek, gecoördineerd door de Ierse immigatiedienst met ondersteuning van het Europese Integratiefonds, beantwoordt de vraag in welke mate een bepaald beleid inzake gezinshereniging de hereniging van familieleden en integratie kunnen bevorderen dan wel bemoeilijken.
Hoofdthema: Gezinshereniging en -vorming
Publicatietype: Studie
Trefwoorden: inkomensvereiste

Publicatie datum: 11 maart 2013

Frontex Programme of Work 2013 outlines Frontex's areas of possible activities for the year in question, focusing inter alia on the further development of the EUROSUR system, the operational support to Greece, implementation measures and new structures.

Publicatie datum: 07 maart 2013

Deze beleidspaper, die een nieuwe reeks van publicaties van het Migration Policy Institute (MPI) Europa lanceert, maakt een eerste analyse van de veranderende praktijk- en beleidsomgeving in de EU.
Hoofdthema: Asiel
Trefwoorden: beleidsstrategie