Publicatie datum: 31 oktober 2013

Deze vijfde editie van het EMN Bulletin beschrijft de recente ontwikkelingen inzake asiel- en migratiebeleid op EU en nationaal niveau, ondersteund met relevante statistieken, van juni tot oktober 2013.
Hoofdthema: Asiel
Publicatietype: EMN bulletin

Publicatie datum: 28 oktober 2013

Dit rapport presenteert de conclusies van de Diaspora Ministeriële Conferentie, die op 18 en 19 juni 2013 door het IOM in Genève georganiseerd werd. Wetgevers en beleidsmakers uit 55 landen wisselden er ervaringen en ideëen uit over engagement, beleid en programma's rond diasporas.
Hoofdthema: Migratie
Publicatietype: Rapport
Trefwoorden: IOM

Publicatie datum: 29 september 2013

Deze studie gaat na in welke mate België actief hoog gekwalificeerde en gekwalificeerde derdelanders aantrekt. De eventuele maatregelen en het beleid worden geanalyseerd en geëvalueerd - in functie van hun effectiviteit , en resterende uitdagingen en hindernissen worden geïdentificeerd.
Hoofdthema: Economische migratie
Publicatietype: Thematische Studies

Publicatie datum: 26 september 2013

Dit rapport geeft een overzicht van Europese en nationale ontwikkelingen op het vlak van asiel- en migratiebeleid voor de periode februari tot juni 2013, alsook statistische informatie, EMN rapporten en andere publicaties, gebeurtenissen en nieuwsitems.
Hoofdthema: Asiel
Publicatietype: EMN bulletin

Publicatie datum: 25 september 2013

Vandaag heeft de Expertengroep inzake de bestrijding van Mensenhandel (GRETA) haar rapport gepubliceerd. Daarin wordt onderzocht welke acties de Belgische overheden ondernomen hebben om mensenhandel te voorkomen en de bestrijden.
Hoofdthema: Mensensmokkel & Mensenhandel
Publicatietype: Rapport
Trefwoorden: mensenhandel

Publicatie datum: 18 september 2013

Het Wereld Migratie Rapport 2013: Het welzijn en de ontwikkeling van de migrant, is het zevende rapport binnen de reeks 'Wereld Migratie Rapport' (WMR) van het IOM. In deze editie staan de migrant en de positieve en negatieve effecten van migratie op zijn persoonlijk welzijn, centraal.
Hoofdthema: Migratie
Publicatietype: Rapport
Trefwoorden: IOM

Publicatie datum: 12 september 2013

The Inform provides an overview of current mobility provisions within the EU acquis to encourage the mobility of third-country nationals. It explores challenges and barriers which affect such mobility.
Hoofdthema: Migration
Publicatietype: EMN inform
Trefwoorden: intra-EU mobility, mobility rights

Publicatie datum: 13 augustus 2013

Op basis van meer dan 100 interviews analyseert dit onderzoek de maatregelen ter bevordering van de integratie van slachtoffers van mensenhandel in België, Frankrijk, Hongarije, Italië en het Verenigd Koninkrijk.
Hoofdthema: Integratie
Publicatietype: Studie
Trefwoorden: slachtoffers van mensenhandel

Publicatie datum: 13 augustus 2013

Dit rapport onderzoekt hoe de beoordeling van de kwalificaties van buitenlandse werknemers verloopt voor gereguleerde beroepen en identificeert enkele opkomende trends in beleid, deels gestimuleerd door de industrie en werkgevers.
Hoofdthema: Economische migratie
Publicatietype: Rapport
Trefwoorden: erkenning kwalificaties

Publicatie datum: 12 augustus 2013

Dit rapport onderzoekt welke hindernissen internationaal mobiele professionelen mogelijks ondervinden, de beleidsmaatregelen die genomen werden om ze te overwinnen en de lessen die overheden kunnen trekken uit ervaringen van het huidige beleid.
Hoofdthema: Studie en vorming
Publicatietype: Rapport
Trefwoorden: erkenning kwalificaties

Publicatie datum: 09 augustus 2013

Deze EMN informatiefiche geeft informatie over het gebruik van quota in de verschillende lidstaten als een mechanisme om arbeidsmigratie aan te sturen.
Hoofdthema: Economische migratie
Publicatietype: EMN inform
Trefwoorden: arbeidsmarktbeleid

Publicatie datum: 10 juli 2013

Vandaag stelde het Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding, samen met de auteur van deze studie Quentin Schoonvaere (Centre de recherche en démographie et sociétés, UCL) een demografische studie voor over de populatie van Turkse herkomst in België.
Hoofdthema: Migratie
Publicatietype: Studie

Publicatie datum: 04 juli 2013

Produced by the European Court of Human Rights (ECtHR) and the FRA, the Handbook provides an accessible guide to the various European standards relevant to asylum, borders and immigration.
Hoofdthema: Asylum, Migration
Trefwoorden: european law, fundamental rights

Publicatie datum: 04 juli 2013

The FRA Annual Report examines fundamental rights-related developments in many fields, including asylum, immigration and integration, border control and visa policy.
Hoofdthema: Integration, Asylum, Migration
Publicatietype: Report
Trefwoorden: economic crisis, fundamental rights

Publicatie datum: 03 juli 2013

This very first edition of the IOM Brussels Country Office (CO) Year Report will give you a brief overview of activities undertaken in 2012 allowing a focus on specific areas of interest linked to the Belgian and Luxembourg migration context and more broadly to the European and global context.

Publicatie datum: 25 juni 2013

De publicatie 'International Migration Outlook 2013' over de vooruitzichten op vlak van internationale migratie geeft aan de immigratie naar de OESO-landen met 2% steeg in 2011 t.a.v. het jaar voordien, om zo bijna op 4 miljoen af te klokken. Recente data tonen een vergelijkbare stijging in 2012.
Hoofdthema: Asiel
Trefwoorden: buitenlandse werknemers

Publicatie datum: 24 juni 2013

Dit is het zesde Jaarverslag Migratie dat het Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding publiceert. Het rapport brengt thematisch de beschikbare cijfers samen met een overzicht van recente ontwikkelingen en diept een aantal kwesties uit in een juridische analyse.
Hoofdthema: Asiel
Trefwoorden: jaarrapport

Publicatie datum: 24 juni 2013

Het 4de Jaarverslag, dat gepubliceerd werd op 17 juni 2013, analyseert ontwikkelingen op vlak van immigratie en asiel die zich voordeden in 2012 en begin 2013, en het roept op tot een meer coherent EU antwoord. Dit Jaarverslag is tot stand gekomen o.m. op basis van de EMN-Beleidsrapporten 2012.
Hoofdthema: Asiel
Trefwoorden: jaarrapport

Publicatie datum: 14 juni 2013

Het jaarverslag van de DVZ voor het jaar 2012 is beschikbaar.

Publicatie datum: 23 mei 2013

Dit is het 9de beleidsrapport van het Belgische Contactpunt van het EMN. Het rapport geeft een overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen inzake asiel en migratie in België voor het jaar 2012.
Hoofdthema: Asiel
Publicatietype: Jaarlijkse Beleidsrapporten

Publicatie datum: 21 mei 2013

Dit document geeft slachtoffers en mensen uit de praktijk een overzicht van de rechten gebaseerd op EU wetgeving.
Hoofdthema: Mensensmokkel & Mensenhandel
Publicatietype: Rapport
Trefwoorden: slachtoffers van mensenhandel

Publicatie datum: 22 april 2013

According to Frontex, the number of people trying to get into the EU dropped by around a half in 2012. Some 73.000 people were detected in 2012, down from around 114.000 in 2011.

Publicatie datum: 15 april 2013

Dit syntheserapport is gebasseerd op de bijdrage van 24 nationale rapporten van EMN contactpunten en geeft een overzicht van het beleid inzake de toegang en mobiliteit voor internationale studenten in de EU.
Hoofdthema: Studie en vorming
Publicatietype: EMN Rapporten & studies

Publicatie datum: 27 maart 2013

The migration coverage study plays a part in the media and migration programme of the United Nations Alliance of Civilisations, which notably aims at stimulating a global debate about the current state of migration coverage in the media.
Hoofdthema: Migration
Publicatietype: Study
Trefwoorden: attitude towards migration, media coverage, public perception

Publicatie datum: 27 maart 2013

This paper maps the marital choices of persons with a migratory background in Belgium, with a focus on populations of Moroccan and Turkish origin.