Publicatie datum: 06 mei 2022

Trafficking in human beings is a crime against the victim’s fundamental rights. It can take several forms, such as sexual exploitation, forced labour or services, slavery and servitude-related practices, as well as the removal of organs. This practice is prohibited under numerous EU and international instruments. Yet, persistent demand for sexual services and for low-wage workers employed in manual jobs continues to provide opportunities for traffickers to exploit human beings.
Hoofdthema: Smuggling & Trafficking
Publicatietype: Thematic Studies

Publicatie datum: 08 maart 2022

This EMN inform outlines approaches, experiences and best practices in monitoring, detecting and addressing the misuse of authorisations to reside in the EU for the purpose of study.
Hoofdthema: Study § Training
Publicatietype: EMN inform
Trefwoorden: student migration

Publicatie datum: 03 maart 2022

Het EMN heeft in samenwerking met de OESO een nieuwe inform gepubliceerd: "Skills Mobility Partnerships: Exploring Innovative Approaches to Labour Migration" gepubliceerd. Deze informatie belicht de ervaringen van EU-lidstaten, niet-EU-landen en internationale organisaties met de uitvoering van Skills Mobility partnerschappen, een nieuw concept dat een duurzame benadering van migratie van geschoolde arbeidskrachten bevordert, met als doel vaardigheden op te bouwen ten voordele van zowel de landen van herkomst als de landen van bestemming.

Publicatie datum: 10 februari 2022

To what extent could digital services support migration and asylum management? This joint EMN-OECD inform focuses on specific areas in the asylum, migration and acquisition of citizenship procedures, and border control management, where digital technologies may be used.
Hoofdthema: Cross-sectional
Publicatietype: EMN inform

Publicatie datum: 02 februari 2022

How do Member States and Norway ensure the care and protection of children who arrive in their countries, and what measures are in place in relation to guardianship, education, access to justice, and more? This new report from the European Migration Network (EMN) provides an overview of the progress made during 2020 in the implementation of the recommendations laid out in the 2017 Communication on the protection of children in migration and is the second edition of a series of reports developed by the EMN.  
Hoofdthema: Vulnerable groups
Publicatietype: EMN Reports & studies

Publicatie datum: 22 december 2021

The 36th edition of the EMN Bulletin provides up-to-date information on recent migration and international protection policy developments at EU and national level. 
Hoofdthema: Cross-sectional
Publicatietype: EMN bulletin
Trefwoorden: EMN Bulletin

Publicatie datum: 01 november 2021

The EMN has collected data on statelessness from across EU Member States and Georgia to assess progress, draw key findings on the state of play, and provide an overview of how statelessness is addressed. 
Hoofdthema: International Protection
Publicatietype: EMN inform
Trefwoorden: statelessness

Publicatie datum: 02 september 2021

The 35th edition of the EMN Bulletin provides up-to-date information on recent migration and international protection policy developments at EU and national level.   
Hoofdthema: Cross-sectional
Publicatietype: EMN bulletin
Trefwoorden: EMN Bulletin

Publicatie datum: 22 juli 2021

On 20 July 2021, the European Migration Network (EMN) published an overview of Member States’ experiences with new legal pathways in the areas of Talent Partnerships and complementary work-related pathways for those in need of international protection.
Hoofdthema: Migration
Publicatietype: EMN inform

Publicatie datum: 16 juli 2021

The Country Factsheet provides a brief summary of the main developments in migration and international protection in Belgium in 2020, including the latest statistics.
Hoofdthema: Cross-sectional
Publicatietype: Annual Policy Reports
Trefwoorden: 2020

Publicatie datum: 07 juli 2021

De ontwikkelingen inzake databeheer kenden in de laatste jaren een hoge vlucht, niet in het minst bij de overheidsinstellingen die verantwoordelijk zijn voor het verlenen van internationale bescherming, waar o.a. een verhoogde influx van verzoeken om internationale bescherming en de COVID-19 pandemie de druk verhoogden om op een efficiënte wijze data te beheren. EMN onderzocht de situatie en de ontwikkelingen op vlak van data management in de asielprocedure tussen 2014 en 2020, evenals het gecreëerde wettelijk kader hieromtrent. Aanvullend publiceerde EMN België een eigen studie, die het beheer van data in de Belgische asielprocedure specifiek uitlicht.
Hoofdthema: Statistieken
Publicatietype: Thematische Studies
Trefwoorden: databronnen

Publicatie datum: 25 juni 2021

What kind of data is collected by EU Member States and Norway and how is the data managed in the different phases of the asylum procedure? This new EMN Study provides comparable information and examples from 25 countries on different aspects of data management, including data cross-checking against national and international databases, data quality accuracy, and data protection issues. It also maps challenges encountered, and actions taken to respond to them. The study contributes to capacity-building of experts working in the field of asylum and generates a better understanding of the policies and process in place across Europe.   The Belgian standalone study will be published in the week of 28 June 2021.
Hoofdthema: Asylum
Publicatietype: Thematic Studies
Trefwoorden: data in focus

Publicatie datum: 16 juni 2021

The current Belgian government, in office since October 2020, announced that it would replace the Immigration Act by a new Migration Code. In this context, EMN Belgium sought information about the structure of national migration laws of other Member States and the terminology used for migration policies, subjects and institutions, the result of which was compiled and summarized. 
Hoofdthema: Ad Hoc Queries
Publicatietype: EMN Reports & studies
Trefwoorden: Migration Code

Publicatie datum: 11 juni 2021

Het jaarlijks rapport van het EMN geeft een overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen op het vlak van migratie en asiel in België en in de EU in 2020. 
Hoofdthema: Cross-sectionaal
Publicatietype: Jaarlijkse Beleidsrapporten

Publicatie datum: 28 mei 2021

The 34th edition of the EMN Bulletin covers the period January to March 2021 and provides an overview of the latest developments in the areas of international protection and migration in the EU and its Member States. In March 2021, Moldova and Georgia joined EMN as observers.
Hoofdthema: Cross-sectional
Publicatietype: EMN bulletin
Trefwoorden: EMN Bulletin

Publicatie datum: 03 mei 2021

EMN en de OESO hebben een ‘paraplu’-informatiefiche gepubliceerd die de serie afsluit van EMN-OESO informatiefiches over ‘de impact van COVID-19 op migratie en asiel in de EU lidstaten en niet-EU OESO landen’. De serie omvat vijf informatiefiches en snijdt een brede waaier van onderwerpen aan.
Hoofdthema: Cross-sectionaal
Publicatietype: EMN inform
Trefwoorden: migration background

Publicatie datum: 10 maart 2021

Hoe zorgen de lidstaten voor de bescherming van kinderen bij migratieprocedures en welke maatregelen zijn er genomen met betrekking tot voogdij, huisvesting, overgang naar volwassenheid en nog veel meer? Dit rapport van het Europees Migratienetwerk (EMN), gepubliceerd op 10 maart 2021, brengt de stand van zaken in 2019 in kaart met betrekking tot de aanbevelingen die zijn vastgelegd in de mededeling van de Europese Commissie over de bescherming van kinderen in migratie van 2017.

Publicatie datum: 09 februari 2021

The 33rd edition of the EMN Bulletin provides up-to-date information on recent migration and international protection policy developments at EU and national level, including the latest relevant published statistics.   
Hoofdthema: Cross-sectional
Publicatietype: EMN bulletin
Trefwoorden: EMN Bulletin

Publicatie datum: 01 februari 2021

The impact of the COVID-19 pandemic on return procedures had been significant across EU countries as well as OECD countries in and outside Europe since March 2020. This Inform looks into the impact of the COVID-19 pandemic on voluntary and forced return procedures and on policy responses. 
Hoofdthema: Return & Readmission
Publicatietype: EMN inform
Trefwoorden: return

Publicatie datum: 20 januari 2021

Voor veel EU lidstaten zijn seizoenarbeiders uit derde landen crucial om te voorzien in tijdelijke, cyclische noden op de arbeidsmarkt. Sinds de goedkeuring van de richtlijn seizoenarbeiders in 2016 kan deze specifieke categorie werknemers genieten van een door de EU geharmoniseerd toelatingsbeleid en rechten met betrekking tot hun toegang en verblijf. Deze studie biedt een vergelijkend overzicht van recente trends bij seizoenarbeiders  die naar de EU en België komen en de strategieën en praktijken met betrekking tot seizoenarbeiders uit derde landen.

Publicatie datum: 18 december 2020

The outbreak of the COVID-19 pandemic and the substantial measures taken by EU and OECD countries to prevent the spread of the virus had substantial consequences on remittances and the companies providing remittances services.
Hoofdthema: External Dimension
Publicatietype: EMN inform
Trefwoorden: remittances

Publicatie datum: 05 november 2020

The 32nd edition of the EMN Bulletin provides up-to-date information on recent migration and international protection policy developments at EU and national level, including the latest relevant published statistics. 
Hoofdthema: Cross-sectional
Publicatietype: EMN bulletin
Trefwoorden: EMN Bulletin

Publicatie datum: 04 november 2020

The COVID-19 pandemic had a significant impact on the flow of migrants who planned to enter the EU and OECD countries as workers in essential sectors (e.g. health- and care- workers, hospital auxiliary staff, agricultural workers) as well as those who were residing on a temporary or renewable basis for the purpose of work in these sectors. How did EU & OECD countries respond to the need to prevent labour market shortages during the COVID-19 crisis? An answer to this and other questions can be found in the Inform.
Hoofdthema: Economic migration
Publicatietype: EMN inform
Trefwoorden: labour migration

Publicatie datum: 24 september 2020

24 Member States provided information on national laws and practices regarding the detention of families with children in migration procedures, the possibility to detain one of the parents and detention in the context of the age assessment process.
Hoofdthema: Ad Hoc Queries
Publicatietype: EMN Reports & studies
Trefwoorden: detention, families, unaccompanied minors