Publicatie datum: 06 mei 2022

Trafficking in human beings is a crime against the victim’s fundamental rights. It can take several forms, such as sexual exploitation, forced labour or services, slavery and servitude-related practices, as well as the removal of organs. This practice is prohibited under numerous EU and international instruments. Yet, persistent demand for sexual services and for low-wage workers employed in manual jobs continues to provide opportunities for traffickers to exploit human beings.
Hoofdthema: Smuggling & Trafficking
Publicatietype: Thematic Studies

Publicatie datum: 15 december 2020

Myria, het Federaal Migratiecentrum en de onafhankelijke nationaal rapporteur mensenhandel, heeft op 15 december 2020 zijn onafhankelijke en openbare jaarverslag "Achter gesloten deuren" gepubliceerd.
Hoofdthema: Mensensmokkel & Mensenhandel
Publicatietype: Rapport

Publicatie datum: 22 oktober 2018

Als onafhankelijk Nationaal Rapporteur voor België maakt Myria in zijn rapport Mensenhandel en Mensensmokkel al meer dan twintig jaar elk jaar een onafhankelijke evaluatie van het beleid. Dit jaar wijdt het de focus van zijn verslag aan minderjarige slachtoffers van mensenhandel en mensensmokkel. Het verslag focust op een bijzonder kwetsbare slachtoffergroep: Nigeriaanse minderjarige meisjes die door mensenhandelaars worden gerekruteerd in hun thuisland om in Europa in de prostitutie uitgebuit te worden.
Hoofdthema: Mensensmokkel & Mensenhandel
Publicatietype: Rapport
Trefwoorden: minors of age

Publicatie datum: 03 april 2018

The GRETA report, covering the period from 1 January until 31 December 2018, stresses that labour exploitation is on the rise across Europe. Also in Belgium, labour exploitation appears as a predominant form of trafficking.

Publicatie datum: 01 december 2017

Deze EMN studie onderzoekt tendensen in verzoeken om internationale bescherming en in irreguliere migratiestromen van derdelanders doorheen de EU en Noorwegen. De focus ligt op de periode 2012-2016. Het gaat om een update van de beknopte studie die werd gepubliceerd in december 2015.

Publicatie datum: 19 oktober 2017

Als onafhankelijk Nationaal Rapporteur mensenhandel voor België maakt Myria in zijn rapport Mensenhandel en Mensensmokkel al twintig jaar elk jaar een onafhankelijke evaluatie van het beleid. Dit jaar wijdt Myria de focus van zijn rapport aan de rol van internet en sociale media in mensenhandel en mensensmokkel.
Hoofdthema: Mensensmokkel & Mensenhandel
Publicatietype: Rapport
Trefwoorden: social media

Publicatie datum: 25 augustus 2017

Deze EMN Inform vat de belangrijkste bevindingen samen van de EMN studie “Illegale tewerkstelling van derdelanders in de EU”.

Publicatie datum: 08 mei 2017

This publication is based on social media research conducted by a small UNHCR team. Between March and December 2016, they issued weekly monitoring reports which have now been compiled into this synopsis.

Publicatie datum: 06 april 2017

The Africa-Frontex Intelligence Community (AFIC) Joint Report 2016 analyses the irregular migratory movements affecting AFIC countries and EU Member States, cross-border criminality and provides an overview of the main regional security threats affecting the countries in the community. The report also presents a picture of the smuggling networks in Africa.

Publicatie datum: 31 oktober 2016

In dit rapport maakt Myria elk jaar een onafhankelijke evaluatie van de evolutie en de resultaten van de strijd tegen mensenhandel en mensensmokkel. Het rapport van 2016 focust in het bijzonder op de uitbuiting van de bedelarij.
Hoofdthema: Mensensmokkel & Mensenhandel, Statistieken
Publicatietype: Rapport
Trefwoorden: Myria, jaarrapport

Publicatie datum: 19 oktober 2016

Deze EMN Inform geeft een overzicht van het gebruik van sociale media in de smokkel van migranten.
Hoofdthema: Mensensmokkel & Mensenhandel
Publicatietype: EMN inform
Trefwoorden: social media

Publicatie datum: 07 juni 2016

Among other findings, the report estimates that the annual turnover of migrant smuggling was worth an estimated USD 5 to 6 billion in 2015, representing one of the main profit-generating activities for organised criminals in Europe.

Publicatie datum: 28 april 2016

This new study by ICMPD, "Targeting Vulnerabilities", examines the impact of the Syrian war on trafficking in Syria, Turkey, Lebanon, Jordan and Iraq.
Hoofdthema: Reception, Smuggling & Trafficking
Publicatietype: Study
Trefwoorden: displacement, Syria

Publicatie datum: 28 april 2016

The purpose of this study is to contribute to the identification and understanding of what it means to be ‘taking into account the gender perspective, to strengthen the prevention of this crime and protection of the victims thereof’ as required in the Art 1 of EU Directive 2011/36/EU.
Hoofdthema: Vulnerable groups, Smuggling & Trafficking
Publicatietype: Study
Trefwoorden: gender, sexual exploitation

Publicatie datum: 23 februari 2016

Dit rapport belicht de migrantensmokkelroutes, de criminele netwerken, de verbanden met andere vormen van criminaliteit en terrorisme, de illegale financieringsstromen en voorstellen voor toekomstige stappen.
Hoofdthema: Mensensmokkel & Mensenhandel
Publicatietype: Rapport

Publicatie datum: 07 januari 2016

Dit is het eerste actieplan dat enkel betrekking heeft op de bestrijding van mensensmokkel in België. Het omvat concrete maatregelen die in de komende jaren geïmplementeerd moeten worden om in te spelen op de evoluerende uitdagingen die verband houden met mensensmokkel.

Publicatie datum: 05 januari 2016

Het Actieplan 2015-2020 voorziet in concrete acties om mensensmokkel te voorkomen en te counteren. Acties zijn onder meer het monitoren van verdachte vaartuigen, verhoogde informatie-uitwisseling met financiële instellingen en samenwerking met internet providers en sociale media.

Publicatie datum: 17 november 2015

Deze studie bevat informatie over de schaal, kenmerken, trends en patronen van mensensmokkel naar de EU en analiseert de institutionele maatregelen, het wettelijk kader, het beleid en de activiteiten op internationaal, EU en nationaal niveau die dit fenomeen moeten bestrijden.

Publicatie datum: 29 oktober 2015

This new EASO country of origin information (COI) report focuses on the modus operandi of the trafficking of Nigerian women to Europe for the purpose of prostitution and the situation of victims returning to Nigeria.

Publicatie datum: 21 oktober 2015

In zijn Jaarverslag Mensenhandel en Mensensmokkel stelt Myria kwalitatieve en kwantitatieve data voor over deze fenomenen, juridische analyses en aanbevelingen. Het rapport van 2015 focust in het bijzonder op slachtoffers van kindhuwelijken en gedwongen huwelijken en slachtoffers van loverboys.
Hoofdthema: Mensensmokkel & Mensenhandel
Publicatietype: Rapport
Trefwoorden: mensenhandel

Publicatie datum: 04 december 2014

This policy brief, produced by the Migration Policy Centre, focuses on immigration to Europe via the Mediterranean and related issues such as smuggling, sea routes, Mare Nostrum and risks encountered by migrants. It also provides statistics and data.

Publicatie datum: 04 december 2014

This annual report on Human Trafficking, produced by the Federal Migration Centre, provides qualitative and quantitative data on victims of human trafficking as well as judicial analysis and recommendations to the new government.

Publicatie datum: 02 juli 2014

This handbook aims to strengthen the protection of children, specifically addressing the particular needs of child victims of trafficking.

Publicatie datum: 31 maart 2014

Deze focusstudie bestudeert de mechanismen voor opsporing, identificatie en doorverwijzing van (potentiële) slachtoffers van mensenhandel, die in procedures voor internationale bescherming of gedwongen terugkeer (Dublin) verwikkeld zijn.

Publicatie datum: 25 november 2013

Deze gids, samengesteld door en gebaseerd op de ervaringen van vrouwen die aan mensenhandel zijn ontsnapt, geeft informatie en advies over vrouwenhandel aan potentiële slachtoffers en hulporganisaties.
Hoofdthema: Kwetsbare groepen
Publicatietype: Rapport