Publicatie datum: 29 mei 2018

This publication takes stock of recent EU developments in the area of asylum, borders and external cooperation on migration.

  Publicatie datum: 17 mei 2018

  Ter ere van de 10de verjaardag van het EMN werd een rapport opgesteld. Dit rapport verschaft een overzicht van de belangrijkste trends inzake asiel- en migratiestromen van het voorbije decennium. Het rapport gaat ook dieper in op de bijdragen van het EMN aan het asiel- en migratiebeleid.
  Hoofdthema: Cross-sectionaal
  Publicatietype: EMN inform
  Trefwoorden: anniversary

  Publicatie datum: 17 mei 2018

  This new policy brief offers a critical analysis of the reignited trend of externalised EU migration policies that appear to be moving towards a model of offshore processing, as used by Australia. By looking at the proposed CEAS reform, it lays out the fundamental concerns connected with the use of such a model and notes the flaws in the economic and “migration management” justifications for offshoring.
  Hoofdthema: External Dimension
  Publicatietype: Study
  Trefwoorden: externalised EU migration policies

  Publicatie datum: 16 mei 2018

  One of the greatest challenges facing twenty-first century Europe is the mass migration and integration of refugees who cross borders in search of safer lives. This report of the European Foundation for Democracy analyses the wide-ranging issues relating to the integration of refugees in seven European countries, including Belgium) and presents our key findings – both in terms of good practices and areas for concern – as well as recommendations for change.
  Hoofdthema: Integration
  Publicatietype: Report
  Trefwoorden: social inclusion

  Publicatie datum: 15 mei 2018

  Dit rapport geeft een overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen op het vlak van migratie en asiel in de EU en in de Lidstaten in 2017.

  Publicatie datum: 08 mei 2018

  De 22ste editie van het EMN Bulletin bevat up-to-date informatie over recente ontwikkelingen in de EU en op nationaal niveau op vlak van migratie en internationale bescherming. Ook de laatste statistieken en publicaties zijn erin opgenomen.
  Hoofdthema: Asiel, Migratie
  Publicatietype: EMN bulletin

  Publicatie datum: 20 april 2018

  The updated country report on Belgium contains information on recent developments in case law and policy related to asylum procedures, reception conditions, detention of asylum seekers and integration of beneficiaries of international protection.
  Hoofdthema: Asylum
  Publicatietype: Report
  Trefwoorden: asylum law

  Publicatie datum: 03 april 2018

  The GRETA report, covering the period from 1 January until 31 December 2018, stresses that labour exploitation is on the rise across Europe. Also in Belgium, labour exploitation appears as a predominant form of trafficking.

  Publicatie datum: 28 maart 2018

  Het Belgische Contactpunt van het Europees Migratienetwerk heeft het organigram van het institutioneel kader voor het immigratie- en asielbeleid in België geüpdatet. 
  Hoofdthema: Migratie
  Publicatietype: Rapport
  Trefwoorden: institutional framework

  Publicatie datum: 14 maart 2018

  In het kader van het debat over terugkeer naar Soedan, wenste de Belgische overheid actuele en vergelijkbare informatie te verzamelen over het aantal Soedanese onderdanen die werden teruggestuurd naar Soedan door andere Europese lidstaten en Noorwegen, alsook bijkomende informatie te verzamelen over identificatie en terugkeerprocedures in andere lidstaten en Noorwegen.   

  Publicatie datum: 07 maart 2018

  Deze EMN Inform geeft een overzicht van het beleid en praktijken van (lid)staten met betrekking tot veilige landen van herkomst. Het beschrijft welke landen een lijst met veilige landen van herkomst hebben ingevoerd en of onderdanen van deze landen anders worden behandeld dan onderdanen van andere landen in de procedure voor internationale bescherming. Bovendien worden verschillen met betrekking tot opvangvoorzieningen en terugkeerbepalingen onderzocht.
  Hoofdthema: Asiel
  Publicatietype: EMN inform
  Trefwoorden: safe country of origin, list of safe countries of origin

  Publicatie datum: 23 februari 2018

  Deze EMN studie tracht de impact van EU regelgeving op het terugkeerbeleid van de Lidstaten, en dus ook de doeltreffendheid van terugkeerbeslissingen doorheen Europa, te analyseren.

  Publicatie datum: 23 februari 2018

  This EMN Inform summarizes the main findings of the EMN study “The effectiveness of return in EU Member States: challenges and good practices linked to EU rules and standards”.
  Hoofdthema: Return & Readmission
  Publicatietype: EMN inform
  Trefwoorden: return

  Publicatie datum: 01 februari 2018

  De 21ste editie van het EMN Bulletin bevat up-to-date informatie over recente ontwikkelingen in de EU en op nationaal niveau op vlak van migratie en internationale bescherming. Ook de laatste statistieken en publicaties zijn erin opgenomen.
  Hoofdthema: Asiel, Migratie
  Publicatietype: EMN bulletin

  Publicatie datum: 01 februari 2018

  This updated report assesses how the presence of persons in need of protection affect the local communities in terms of housing, education, local economy and social responses
  Hoofdthema: Integration
  Publicatietype: Report
  Trefwoorden: local community, fundamental rights

  Publicatie datum: 26 januari 2018

  Deze EMN Inform geeft een overzicht van het beleid en de praktijken van de Lidstaten om buitenlandse startende ondernemers aan te trekken en te behouden.  
  Hoofdthema: Economische migratie
  Publicatietype: EMN inform

  Publicatie datum: 15 januari 2018

  Het Belgisch contactpunt van het Europees Migratienetwerk (EMN) heeft een rapport gepubliceerd over de praktijken en uitdagingen voor het vaststellen van identiteit in de verschillende migratieprocedures. Het rapport was de Belgische contributie voor een vergelijkend EU syntheserapport over het onderwerp die het beleid, regelgeving en praktijk in 25 lidstaten en Noorwegen beschrijft.   

  Publicatie datum: 15 januari 2018

  This Inform presents an overview of the EMN Study on “Challenges and practices for establishing the identity of third-country nationals in migration procedures”. 

  Publicatie datum: 10 januari 2018

  The third socioeconomic monitoring includes data from 2013-2014, enlarges the analyzed age group and includes new variables - such as the level of education - and themes - such as the public sector - to better understand participation in the labour market according to the origin.
  Hoofdthema: Integration
  Publicatietype: Report

  Publicatie datum: 09 januari 2018

  Over a period of two years, a UNICEF Belgium team collected the testimonies of 170 migrant and refugee children from 36 nationalities in reception centres and schools. The children talk about their experiences in their country of origin and their new environment, the disaster they fled for, the trials they endured on the way, their joy and sorrow. With this report UNICEF wants to build a bridge between the words of these young people, who are very keen on participation, and policy makers who are often far removed from their reality.
  Hoofdthema: Vulnerable groups
  Publicatietype: Report
  Trefwoorden: unaccompanied minors

  Publicatie datum: 01 januari 2018

  The International Organization for Migration (IOM) has been producing world migration reports since 2000. This year’s edition presents key data and information on migration as well as thematic chapters on highly topical migration issues.
  Hoofdthema: Cross-sectional, External Dimension
  Publicatietype: Report
  Trefwoorden: World Migration Report

  Publicatie datum: 21 december 2017

  Previous OECD and EU work has shown that even native-born children with immigrant parents face persistent disadvantage in the education system, the school-to-work transition, and the labour market. To which degree are these linked with their immigration background, i.e. with the issues faced by their parents? This publication provides new insights on the complex issue of the intergenerational transmission of disadvantage for native-born children of immigrants.
  Hoofdthema: Integration
  Publicatietype: Report
  Trefwoorden: second generation, arbeidsmarktintegratie, education

  Publicatie datum: 18 december 2017

  The International Migration Report 2017 reviews the latest migration trends, assesses the demographic contribution of migration, examines the status of ratification of relevant conventions and summarizes recent developments on migration at the United Nations. 
  Hoofdthema: Cross-sectional, External Dimension
  Publicatietype: Report
  Trefwoorden: demography

  Publicatie datum: 01 december 2017

  Deze EMN studie onderzoekt tendensen in verzoeken om internationale bescherming en in irreguliere migratiestromen van derdelanders doorheen de EU en Noorwegen. De focus ligt op de periode 2012-2016. Het gaat om een update van de beknopte studie die werd gepubliceerd in december 2015.

  Publicatie datum: 17 november 2017

  Dit voortgangsrapport geeft een overzicht van de activiteiten en publicaties van het EMN platform over staatsloosheid in de periode mei 2016 tot november 2017.
  Hoofdthema: Staatloosheid
  Publicatietype: EMN Rapporten & studies