Publicatie datum: 10 september 2018

Deze EMN studie geeft een overzicht van de strategieën, benaderingen en maatregelen die werden genomen in het kader van de ongekende veranderende instroom van verzoekers om internationale bescherming in de Lidstaten en Noorwegen in de periode 2014-2016.
Hoofdthema: Asiel
Publicatietype: Thematische Studies
Trefwoorden: influx

Publicatie datum: 10 september 2018

Deze EMN Inform vat de belangrijkste resultaten samen van de EMN studie over de veranderende instroom van verzoekers om internationale bescherming in de periode 2014-2016.
Hoofdthema: Asiel
Publicatietype: EMN inform
Trefwoorden: influx

Publicatie datum: 06 september 2018

Het jaarlijks rapport van het EMN geeft een overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen op het vlak van migratie en asiel in België en in de EU in 2017.

Publicatie datum: 06 september 2018

Deze ‘Country Factsheet’ bevat beknopte informatie over de belangrijkste politieke en wetgevende ontwikkelingen inzake migratie en internationale bescherming die in België in 2017 plaatsvonden, alsook recente statistieken.

Publicatie datum: 05 september 2018

This report provides a broad overview of recent trends in international migration flows and migration policies in OECD countries and some non-OECD countries.
Hoofdthema: Economic migration
Publicatietype: Report
Trefwoorden: migration flows

Publicatie datum: 31 augustus 2018

This paper, which is entitled 'The EU’s New Migration Partnership with Mali: Shifting towards a Risky Security-Migration-Development Nexus', seeks to understand why and how the EU has been redefining its migration strategy regarding Mali.
Hoofdthema: External Dimension
Publicatietype: Report
Trefwoorden: Migration Partnership

Publicatie datum: 24 augustus 2018

This study provides insight into the decision-making process of migrant families in family locations in the Netherlands, whose legal remedies in most cases have been exhausted, but nevertheless decide not to return.
Hoofdthema: Return & Readmission
Publicatietype: Study
Trefwoorden: voluntary return, families

Publicatie datum: 07 augustus 2018

De 23ste editie van het EMN Bulletin bevat up-to-date informatie over recente ontwikkelingen in de EU en op nationaal niveau op vlak van migratie en internationale bescherming. Ook de laatste statistieken en publicaties zijn erin opgenomen.
Hoofdthema: Cross-sectionaal
Publicatietype: EMN bulletin
Trefwoorden: EMN Bulletin

Publicatie datum: 07 augustus 2018

Deze EMN studie tracht de impact van EU regelgeving op het terugkeerbeleid van België en andere Lidstaten, en dus ook de doeltreffendheid van terugkeerbeslissingen doorheen Europa, te analyseren.

Publicatie datum: 29 mei 2018

This publication takes stock of recent EU developments in the area of asylum, borders and external cooperation on migration.

  Publicatie datum: 17 mei 2018

  This new policy brief offers a critical analysis of the reignited trend of externalised EU migration policies that appear to be moving towards a model of offshore processing, as used by Australia. By looking at the proposed CEAS reform, it lays out the fundamental concerns connected with the use of such a model and notes the flaws in the economic and “migration management” justifications for offshoring.
  Hoofdthema: External Dimension
  Publicatietype: Study
  Trefwoorden: externalised EU migration policies

  Publicatie datum: 17 mei 2018

  Ter ere van de 10de verjaardag van het EMN werd een rapport opgesteld. Dit rapport verschaft een overzicht van de belangrijkste trends inzake asiel- en migratiestromen van het voorbije decennium. Het rapport gaat ook dieper in op de bijdragen van het EMN aan het asiel- en migratiebeleid.
  Hoofdthema: Cross-sectionaal
  Publicatietype: EMN inform
  Trefwoorden: anniversary

  Publicatie datum: 16 mei 2018

  One of the greatest challenges facing twenty-first century Europe is the mass migration and integration of refugees who cross borders in search of safer lives. This report of the European Foundation for Democracy analyses the wide-ranging issues relating to the integration of refugees in seven European countries, including Belgium) and presents our key findings – both in terms of good practices and areas for concern – as well as recommendations for change.
  Hoofdthema: Integration
  Publicatietype: Report
  Trefwoorden: social inclusion

  Publicatie datum: 08 mei 2018

  De 22ste editie van het EMN Bulletin bevat up-to-date informatie over recente ontwikkelingen in de EU en op nationaal niveau op vlak van migratie en internationale bescherming. Ook de laatste statistieken en publicaties zijn erin opgenomen.
  Hoofdthema: Asiel, Migratie
  Publicatietype: EMN bulletin

  Publicatie datum: 20 april 2018

  The updated country report on Belgium contains information on recent developments in case law and policy related to asylum procedures, reception conditions, detention of asylum seekers and integration of beneficiaries of international protection.
  Hoofdthema: Asylum
  Publicatietype: Report
  Trefwoorden: asylum law

  Publicatie datum: 03 april 2018

  The GRETA report, covering the period from 1 January until 31 December 2018, stresses that labour exploitation is on the rise across Europe. Also in Belgium, labour exploitation appears as a predominant form of trafficking.

  Publicatie datum: 28 maart 2018

  Het Belgische Contactpunt van het Europees Migratienetwerk heeft het organigram van het institutioneel kader voor het immigratie- en asielbeleid in België geüpdatet. 
  Hoofdthema: Migratie
  Publicatietype: Rapport
  Trefwoorden: institutional framework

  Publicatie datum: 14 maart 2018

  In het kader van het debat over terugkeer naar Soedan, wenste de Belgische overheid actuele en vergelijkbare informatie te verzamelen over het aantal Soedanese onderdanen die werden teruggestuurd naar Soedan door andere Europese lidstaten en Noorwegen, alsook bijkomende informatie te verzamelen over identificatie en terugkeerprocedures in andere lidstaten en Noorwegen.   

  Publicatie datum: 07 maart 2018

  Deze EMN Inform geeft een overzicht van het beleid en praktijken van (lid)staten met betrekking tot veilige landen van herkomst. Het beschrijft welke landen een lijst met veilige landen van herkomst hebben ingevoerd en of onderdanen van deze landen anders worden behandeld dan onderdanen van andere landen in de procedure voor internationale bescherming. Bovendien worden verschillen met betrekking tot opvangvoorzieningen en terugkeerbepalingen onderzocht.
  Hoofdthema: Asiel
  Publicatietype: EMN inform
  Trefwoorden: safe country of origin, list of safe countries of origin

  Publicatie datum: 23 februari 2018

  This EMN Inform summarizes the main findings of the EMN study “The effectiveness of return in EU Member States: challenges and good practices linked to EU rules and standards”.
  Hoofdthema: Return & Readmission
  Publicatietype: EMN inform
  Trefwoorden: return

  Publicatie datum: 01 februari 2018

  De 21ste editie van het EMN Bulletin bevat up-to-date informatie over recente ontwikkelingen in de EU en op nationaal niveau op vlak van migratie en internationale bescherming. Ook de laatste statistieken en publicaties zijn erin opgenomen.
  Hoofdthema: Asiel, Migratie
  Publicatietype: EMN bulletin

  Publicatie datum: 01 februari 2018

  This updated report assesses how the presence of persons in need of protection affect the local communities in terms of housing, education, local economy and social responses
  Hoofdthema: Integration
  Publicatietype: Report
  Trefwoorden: local community, fundamental rights

  Publicatie datum: 26 januari 2018

  Deze EMN Inform geeft een overzicht van het beleid en de praktijken van de Lidstaten om buitenlandse startende ondernemers aan te trekken en te behouden.  
  Hoofdthema: Economische migratie
  Publicatietype: EMN inform

  Publicatie datum: 15 januari 2018

  This Inform presents an overview of the EMN Study on “Challenges and practices for establishing the identity of third-country nationals in migration procedures”. 

  Publicatie datum: 15 januari 2018

  Het Belgisch contactpunt van het Europees Migratienetwerk (EMN) heeft een rapport gepubliceerd over de praktijken en uitdagingen voor het vaststellen van identiteit in de verschillende migratieprocedures. Het rapport was de Belgische contributie voor een vergelijkend EU syntheserapport over het onderwerp die het beleid, regelgeving en praktijk in 25 lidstaten en Noorwegen beschrijft.