Publicatie datum: 16 juli 2021

The Country Factsheet provides a brief summary of the main developments in migration and international protection in Belgium in 2020, including the latest statistics.
Hoofdthema: Cross-sectional
Publicatietype: Annual Policy Reports
Trefwoorden: 2020

Publicatie datum: 11 juni 2021

Het jaarlijks rapport van het EMN geeft een overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen op het vlak van migratie en asiel in België en in de EU in 2020. 
Hoofdthema: Cross-sectionaal
Publicatietype: Jaarlijkse Beleidsrapporten

Publicatie datum: 06 augustus 2020

De Country Factsheet biedt een korte samenvatting van de voornaamste ontwikkelingen op het vlak van migratie en internationale bescherming in België in 2019, met inbegrip van de meest recente statistieken.
Hoofdthema: Cross-sectionaal
Publicatietype: Jaarlijkse Beleidsrapporten
Trefwoorden: jaarrapport

Publicatie datum: 17 juni 2020

Het jaarlijks rapport van het EMN geeft een overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen op het vlak van migratie en asiel in België en in de EU in 2019.
Hoofdthema: Cross-sectionaal, Asiel, Migratie
Publicatietype: Jaarlijkse Beleidsrapporten
Trefwoorden: jaarrapport

Publicatie datum: 10 juli 2019

The Country Factsheet provides succinct information on the most significant political and legislative developments in the field of migration and international protection in Belgium in 2018, plus the latest relevant statistics.  
Hoofdthema: Cross-sectional
Publicatietype: Annual Policy Reports
Trefwoorden: annual report

Publicatie datum: 18 juni 2019

The EMN annual report on asylum and migration provides an overview of the major developments in the field of migration and asylum in Belgium and in the EU in 2018.
Hoofdthema: Cross-sectional, Asylum, Migration
Publicatietype: Annual Policy Reports
Trefwoorden: annual report

Publicatie datum: 06 september 2018

Deze ‘Country Factsheet’ bevat beknopte informatie over de belangrijkste politieke en wetgevende ontwikkelingen inzake migratie en internationale bescherming die in België in 2017 plaatsvonden, alsook recente statistieken.

Publicatie datum: 06 september 2018

Het jaarlijks rapport van het EMN geeft een overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen op het vlak van migratie en asiel in België en in de EU in 2017.

Publicatie datum: 18 augustus 2017

Deze ‘Country Factsheet’ bevat beknopte informatie over de belangrijkste politieke en wetgevende ontwikkelingen inzake migratie en internationale bescherming die in België in 2016 plaatsvonden, alsook recente statistieken.
Hoofdthema: Asiel, Migratie
Publicatietype: Jaarlijkse Beleidsrapporten

Publicatie datum: 28 juni 2017

Het jaarlijks beleidsrapport geeft een overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen op het vlak van migratie en asiel in België en in de EU in 2016.
Hoofdthema: Asiel, Migratie
Publicatietype: Jaarlijkse Beleidsrapporten

Publicatie datum: 01 augustus 2016

Het jaarlijks beleidsrapport geeft een overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen op het vlak van migratie en asiel in België en in de EU in 2015.
Hoofdthema: Asiel
Publicatietype: Jaarlijkse Beleidsrapporten

Publicatie datum: 28 juli 2015

Het jaarlijks EMN rapport geeft de belangrijkste politieke en wettelijke ontwikkelingen weer op het vlak van migratie en asiel in 2014 op EU-niveau en op nationaal niveau.
Hoofdthema: Asiel
Publicatietype: Jaarlijkse Beleidsrapporten

Publicatie datum: 15 juli 2015

Dit EMN-rapport geeft een overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen inzake asiel en migratie in België voor het jaar 2014.
Hoofdthema: Asiel
Publicatietype: Jaarlijkse Beleidsrapporten

Publicatie datum: 24 juli 2014

Dit is het 10de beleidsrapport van het Belgische Contactpunt van het EMN. Het rapport geeft een overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen inzake asiel en migratie in België voor het jaar 2013.
Hoofdthema: Asiel
Publicatietype: Jaarlijkse Beleidsrapporten

Publicatie datum: 23 mei 2014

Dit rapport vat jaarlijks verzamelde info samen om een beschrijvende analyse te geven van de situatie in de Lidstaten en om trends te identificeren met betrekking tot het Stockholm Programma.
Hoofdthema: Asiel
Publicatietype: Jaarlijkse Beleidsrapporten
Trefwoorden: Stockholm programma

Publicatie datum: 23 mei 2013

Dit is het 9de beleidsrapport van het Belgische Contactpunt van het EMN. Het rapport geeft een overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen inzake asiel en migratie in België voor het jaar 2012.
Hoofdthema: Asiel
Publicatietype: Jaarlijkse Beleidsrapporten

Publicatie datum: 16 april 2012

Dit rapport - Het Belgische beleidsrapport over asiel en migratie 2011 - brengt een overzicht van de ontwikkelingen en veranderingen die hebben plaatsgevonden in België op het vlak van asiel en migratie.
Hoofdthema: Asiel
Publicatietype: Jaarlijkse Beleidsrapporten
Trefwoorden: migratiebeleid

Publicatie datum: 06 oktober 2011

Dit EMN synthese rapport geeft een globaal overzicht van de meest significante politieke en wettelijke (inclusief Europese) ontwikkelingen, als publieke debatten, op het vlak van migratie en asiel in de 27 nationale contactpunten plus het contactpunt van Noorwegen in het jaar 2010
Hoofdthema: Asiel
Publicatietype: Jaarlijkse Beleidsrapporten
Trefwoorden: asielstatistieken

Publicatie datum: 08 april 2011

Het voorliggende rapport – het ‘Belgisch beleidrapport asiel en migratie 2010’ – geeft een overzicht over ontwikkelingen en veranderingen die op het vlak van migratie en asiel in het referentiejaar hebben plaats gevonden. Het rapport is enkel in het Engels beschikkbaar.
Hoofdthema: Asiel
Publicatietype: Jaarlijkse Beleidsrapporten

Publicatie datum: 20 januari 2010

Dit rapport - Het Belgische beleidsrapport aangaande Asiel en Migratie 2009 - geeft een overzicht van ontwikkelingen die hebben plaatsgevonden in België op het vlak van migratie en asiel. Het rapport is enkel beschikbaar in het Engels.
Hoofdthema: Asiel
Publicatietype: Jaarlijkse Beleidsrapporten
Trefwoorden: beleidsrapport

Publicatie datum: 01 juni 2009

Dit rapport - Het Belgische beleidsrapport aangaande Asiel en Migratie 2008 - geeft een overzicht van ontwikkelingen die hebben plaatsgevonden in België op het vlak van migratie en asiel. Het rapport is enkel beschikbaar in het Engels.
Hoofdthema: Asiel
Publicatietype: Jaarlijkse Beleidsrapporten
Trefwoorden: beleidsrapport

Publicatie datum: 04 februari 2008

Voorliggend rapport - Het Belgische Beleidsrapport over Asiel en Migratie 2007 - geeft een overzicht van ontwikkelingen en wijzigingen die zich hebben voorgedaan op het vlak van asiel en migratie in België in het referentiejaar.
Hoofdthema: Asiel
Publicatietype: Jaarlijkse Beleidsrapporten
Trefwoorden: migratiebeleid

Publicatie datum: 23 januari 2008

Voorliggend rapport - Het Belgische Beleidsrapport over Asiel en Migratie 2006 - geeft een overzicht van ontwikkelingen en wijzigingen die zich hebben voorgedaan op het vlak van asiel en migratie in België in het referentiejaar.
Hoofdthema: Asiel
Publicatietype: Jaarlijkse Beleidsrapporten
Trefwoorden: migratiebeleid

Publicatie datum: 15 januari 2008

Dit rapport - Het Belgische Beleidsrapport over Asiel en Migratie 2005 - geeft een overzicht van ontwikkelingen en wijzigingen die zich hebben voorgedaan op het vlak van asiel en migratie in België in 2005.
Hoofdthema: Asiel
Publicatietype: Jaarlijkse Beleidsrapporten
Trefwoorden: migratiebeleid

Publicatie datum: 04 januari 2005

Dit rapport - Het Belgische beleidsrapport over Asiel en Migratie 2004 - geeft een overzicht van ontwikkelingen en wijzigingen die zich hebben voorgedaan in België op het vlak van asiel en migratie in 2004.
Hoofdthema: Asiel
Publicatietype: Jaarlijkse Beleidsrapporten
Trefwoorden: migratiebeleid