Publicatie datum: 17 september 2020

The COVID-19 crisis has impacted the ability of international students to enrol in a HEI abroad and to travel to that country to take up studies. How did EU & OECD countries respond? Did they adapt their admission processes? An answer to these and other questions can be found in the Inform.
Hoofdthema: Study § Training
Publicatietype: EMN inform
Trefwoorden: student migration

Publicatie datum: 23 augustus 2019

Voor de EU is het een prioriteit om studenten uit derde landen aan te trekken en om hun toegang tot de nationale arbeidsmarkt te bevorderen. EMN publiceerde een studie over de inspanningen van 25 EU lidstaten om kansen te bieden aan internationale studenten.
Hoofdthema: Studie en vorming
Publicatietype: Thematische Studies
Trefwoorden: student migration

Publicatie datum: 24 april 2017

23 (lid) staten hebben informatie verstrekt over hun beleid en praktijk aangaande bepaalde aspecten van de richtlijn 2016/801: manieren waarop internationale studenten kunnen aantonen over voldoende bestaansmiddelen te beschikken, het gebruik van bevroren/geblokkeerde rekeningen bij internationale studenten, en erkende agentschappen voor au-pairs. Deze Ad-Hoc Query werd gelanceerd door het Belgische contactpunt van het EMN.

Publicatie datum: 03 december 2014

This policy brief is part of a series produced by the SIRIUS Network in collaboration with MPI Europe, which focuses on how policies at the EU level and within individual Member States can better support the education outcomes of young people with a migrant background.

Publicatie datum: 12 augustus 2013

Dit rapport onderzoekt welke hindernissen internationaal mobiele professionelen mogelijks ondervinden, de beleidsmaatregelen die genomen werden om ze te overwinnen en de lessen die overheden kunnen trekken uit ervaringen van het huidige beleid.
Hoofdthema: Studie en vorming
Publicatietype: Rapport
Trefwoorden: erkenning kwalificaties

Publicatie datum: 14 juni 2013

Het jaarverslag van de DVZ voor het jaar 2012 is beschikbaar.

Publicatie datum: 15 april 2013

Dit syntheserapport is gebasseerd op de bijdrage van 24 nationale rapporten van EMN contactpunten en geeft een overzicht van het beleid inzake de toegang en mobiliteit voor internationale studenten in de EU.
Hoofdthema: Studie en vorming
Publicatietype: EMN Rapporten & studies

Publicatie datum: 08 februari 2013

Er wordt verwacht dat de Commissie een voorstel zal indienen om de richtlijn aangaande studenten en de richtlijn aangaande onderzoekers te wijzigen en samen te voegen. Achtergrondinformatie en een stand van zaken kan hier worden geraadpleegd.
Hoofdthema: Studie en vorming
Trefwoorden: EU richtlijn

Publicatie datum: 08 februari 2013

De Commisie heeft een voorstel ingediend om de richtlijn aangaande studenten en de richtlijn aangaande onderzoekers te wijzigen en samen te voegen. Achtergrondinformatie en een stand van zaken kan hier worden geraadpleegd.
Hoofdthema: Studie en vorming
Trefwoorden: studentenrichtlijn

Publicatie datum: 03 oktober 2012

Deze onderzoeksopdracht, uitgevoerd door Prof. F. Caestecker (Hogeschool Gent) in opdracht van het EMN onderzoekt de beleidsvoering aangaande internationale studenten en de mate waarin studenten uit derde landen gebruik hebben gemaakt van de mogelijkheid om te studeren in België.
Hoofdthema: Studie en vorming
Publicatietype: Thematische Studies
Trefwoorden: mobiliteit

Publicatie datum: 03 mei 2012

Het "Center for the study of democracy" stelt een handboek voor dat kadert binnen het project “Integrating Refugee and Asylum-seeking Children in the Educational Systems of EU Member States: Evaluation and Promotion of Current Best Practices” – INTEGRACE.
Hoofdthema: Integratie
Publicatietype: Studie
Trefwoorden: onderwijs

Publicatie datum: 29 februari 2012

Het Risico Analyse Netwerk van Frontex (FRAN) heeft zijn derde kwartaalrapport van 2011 uitgegeven (juli–september 2011).
Hoofdthema: Migratie

Publicatie datum: 19 januari 2012

Dit rapport onderzoekt de omzetting van de Richtlijn 2005/71/EG voor de toelating van onderdanen van derde landen met het oog om wetenschappelijk onderzoek.
Hoofdthema: Economische migratie
Publicatietype: Rapport
Trefwoorden: visa voor wetenschappelijk onderzoek

Publicatie datum: 05 september 2011

In 2009 verwelkomen de EU lidstaten zo'n 2.3 miljoen nieuwe staatsburgers via uitgereikte vergunningen (met 'nieuwe staatsburgers' bedoelt men niet-Europese burgers). Dit cijfer vertegenwoordigt een daling van 0.2 miljoen vergeleken met 2008.
Hoofdthema: Economische migratie
Publicatietype: Rapport
Trefwoorden: Eurostat

Publicatie datum: 06 mei 2011

Een studie uitgevoerd door de Universiteit van Gent (UGent) in opdracht van de Belgische overheid.
Hoofdthema: Studie en vorming
Publicatietype: Rapport
Trefwoorden: derdelanders