Publicatie datum: 08 augustus 2018

Deze EMN studie tracht de impact van EU regelgeving op het terugkeerbeleid van België en andere Lidstaten, en dus ook de doeltreffendheid van terugkeerbeslissingen doorheen Europa, te analyseren.

Publicatie datum: 01 december 2017

Deze EMN studie onderzoekt tendensen in verzoeken om internationale bescherming en in irreguliere migratiestromen van derdelanders doorheen de EU en Noorwegen. De focus ligt op de periode 2012-2016. Het gaat om een update van de beknopte studie die werd gepubliceerd in december 2015.

Publicatie datum: 25 augustus 2017

Deze EMN Inform vat de belangrijkste bevindingen samen van de EMN studie “Illegale tewerkstelling van derdelanders in de EU”.

Publicatie datum: 10 mei 2016

What image do irregular migrants and their representatives have of voluntary return? Is voluntary return well-known? These topics are the focus of a study carried out by the Katholieke Universiteit Leuven (KUL).
Hoofdthema: Irregular Migration, Return & Readmission
Publicatietype: Study
Trefwoorden: voluntary return

Publicatie datum: 10 mei 2016

This study, published by the Platform for International Cooperation on Undocumented Migrants (PICUM), focuses on links between the Europe 2020 Strategy and undocumented migrants.

Publicatie datum: 05 januari 2016

Deze beknopte EMN studie stelt de belangrijkste data voor met betrekking tot de irreguliere migratiestromen, zowel van asielzoekers als van migranten, over de buitengrenzen van de EU en binnen de Europese Unie zelf gedurende de laatste jaren en tijdens de eerste negen maanden van 2015.
Hoofdthema: Asiel
Publicatietype: Thematische Studies
Trefwoorden: asielaanvragen

Publicatie datum: 05 januari 2016

Deze EMN Inform toont aan hoe de stromen van asielzoekers, migranten en ontheemde personen naar de EU veranderd en geëvolueerd zijn in 2015.
Hoofdthema: Asiel
Publicatietype: EMN inform

Publicatie datum: 03 november 2015

Deze EMN Inform vat de belangrijkste resultaten van de EMN Studie "Dissemination of Information on Voluntary Return: how to reach irregular migrants not in contact with the authorities" samen.
Hoofdthema: Irreguliere migratie
Publicatietype: EMN inform

Publicatie datum: 17 september 2015

Deze EMN-studie focust op de verschillende in België en in de EU gebruikte benaderingen om te verzekeren dat irreguliere migranten geïnformeerd worden over de verschillende terugkeeropties
Hoofdthema: Irreguliere migratie
Publicatietype: EMN Rapporten & studies

Publicatie datum: 07 september 2015

This report by the European Union Agency for Fundamental Rights aims to estimate the economic cost of providing timely access to healthcare for migrants in an irregular situation, compared with providing treatment only in emergency cases.
Hoofdthema: Irregular Migration
Publicatietype: Report
Trefwoorden: healthcare

Publicatie datum: 04 april 2015

The European Parliament Think Tank has published a briefing presenting facts and figures about irregular immigration in the EU.

Publicatie datum: 01 april 2015

The Frontex Annual Risk Analysis (ARA) presents a European summary of trends and developments along the external borders of the Member States of the EU.

Publicatie datum: 11 december 2014

Deze Inform somt de belangrijkste bevindingen op van de desbetreffende EMN studie bedoeld om het gebruik van inreisverboden en terugname-overeenkomsten, als voornaamste EU beleidsinstrumenten van het terugkeerbeleid, te analyseren.
Hoofdthema: Irreguliere migratie
Publicatietype: EMN inform
Trefwoorden: gedwongen terugkeer

Publicatie datum: 11 december 2014

Deze studie analyseert het gebruik van inreisverboden en terugname-overeenkomsten van de EU-lidstaten en identificeert goede praktijken op dat vlak.
Hoofdthema: Irreguliere migratie
Publicatietype: Thematische Studies
Trefwoorden: gedwongen terugkeer

Publicatie datum: 04 december 2014

This policy brief, produced by the Migration Policy Centre, focuses on immigration to Europe via the Mediterranean and related issues such as smuggling, sea routes, Mare Nostrum and risks encountered by migrants. It also provides statistics and data.

Publicatie datum: 03 november 2014

Deze focusstudie omvat een vergelijkend rapport uit over het gebruik van detentie en alternatieven voor detentie in de context van immigratiebeleid. Verschillen, gelijkenissen en goede praktijken worden onderzocht.
Hoofdthema: Terugkeer & Readmissie
Publicatietype: Thematische Studies
Trefwoorden: detentie

Publicatie datum: 03 november 2014

Deze Inform zet de belangrijkste bevindingen op een rij van de EMN studie over het gebruik van detentie en alternatieven voor detentie in de context van immigratiebeleid in de Europese Unie.
Hoofdthema: Irreguliere migratie
Publicatietype: EMN inform
Trefwoorden: detentie

Publicatie datum: 30 september 2014

The report, compiled under IOM’s Missing Migrants Project, indicates Europe is the world’s most dangerous destination for “irregular” migration, costing the lives of over 3,000 migrants this year.

Publicatie datum: 16 juli 2014

Het jaarverslag van de DVZ voor het jaar 2013 is beschikbaar.
Hoofdthema: Economische migratie
Publicatietype: Rapport
Trefwoorden: Dienst Vreemdelingenzaken

Publicatie datum: 01 maart 2014

This paper published in March 2014 examines the sanctions applied to counteract irregular migration.
Hoofdthema: Irregular Migration
Publicatietype: Report
Trefwoorden: illegal entry, penalties, sanction

Publicatie datum: 02 december 2013

Dit rapport bespreekt de solidariteitsmaatregelen die de EU voorzien heeft ter ondersteuning van de landen die het zwaarst gebukt gaan onder illegale migratie via de zee en focust op de uitdagingen rond fundamentele rechten die hierbij rijzen.
Hoofdthema: Asiel
Trefwoorden: Frontex

Publicatie datum: 14 juni 2013

Het jaarverslag van de DVZ voor het jaar 2012 is beschikbaar.

Publicatie datum: 22 april 2013

According to Frontex, the number of people trying to get into the EU dropped by around a half in 2012. Some 73.000 people were detected in 2012, down from around 114.000 in 2011.

Publicatie datum: 03 januari 2013

This EMN Inform provides a short overview of the main developments that took place in the EU in 2011 in response to increasing migratory pressure and specifically in relation to the six strategic priority areas of the EU Action on Migratory Pressure.

Publicatie datum: 03 januari 2013

This EMN Inform provides an overview of existing approaches, mechanisms and measures to reduce irregular migration to the EU and Norway.
Hoofdthema: Irregular Migration
Publicatietype: EMN inform
Trefwoorden: migratory pressure, effective practice