Publicatie datum: 30 september 2014

The report, compiled under IOM’s Missing Migrants Project, indicates Europe is the world’s most dangerous destination for “irregular” migration, costing the lives of over 3,000 migrants this year.

Publicatie datum: 16 september 2014

The EMN Bulletin provides policymakers and other practitioners with updates on recent migration and international protection policy developments at EU and national level. The 8th Edition provides information from May 2014 to August 2014, including (latest) relevant published statistics.
Hoofdthema: Asylum, Migration
Publicatietype: EMN bulletin

Publicatie datum: 11 september 2014

This book is describing the origins of the Belgian family reunification policy and its evolution until 1980. It is the first historical monograph about family reunification in Belgium and it has received the price of the Fetullah Gülen Chair for Intercultural Studies (GCIS).
Hoofdthema: Family reunification
Publicatietype: Study
Trefwoorden: immigration history

Publicatie datum: 14 augustus 2014

Deze EMN inform geeft een overzicht van concrete voorbeelden van de impact die het EMN en zijn producten hebben gehad op de beleidsvoering en op debatten inzake migratie en asiel op EU en nationaal niveau.
Hoofdthema: Asiel
Publicatietype: EMN inform
Trefwoorden: impactanalyse

Publicatie datum: 14 augustus 2014

Deze EMN-inform somt de voornaamste bevindingen van de EMN-studie op die het beleid en praktijken betreffende de voorzieningen tot sociale zekerheid en gezondheidszorg voor derdelanders in de EU wil onderzoeken.
Hoofdthema: Migratie
Publicatietype: EMN inform
Trefwoorden: gezondheidszorg

Publicatie datum: 07 augustus 2014

Het jaarrapport geeft een overzicht van de activiteiten die door het consultatieve forum zijn ondernomen in 2013 en houdt de belangrijkste aanbevelingen in die aan Frontex en zijn Management Board zijn gedaan.
Hoofdthema: Grenscontrole & Visa
Publicatietype: Rapport

Publicatie datum: 24 juli 2014

Dit is het 10de beleidsrapport van het Belgische Contactpunt van het EMN. Het rapport geeft een overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen inzake asiel en migratie in België voor het jaar 2013.
Hoofdthema: Asiel
Publicatietype: Jaarlijkse Beleidsrapporten

Publicatie datum: 23 juli 2014

This publication sheds light on migrants’ contribution to entrepreneurial activity and employment creation in their host countries and it discusses policy options to foster the development and success of migrant businesses.

Publicatie datum: 16 juli 2014

Het jaarverslag van de DVZ voor het jaar 2013 is beschikbaar.
Hoofdthema: Economische migratie
Publicatietype: Rapport
Trefwoorden: Dienst Vreemdelingenzaken

Publicatie datum: 15 juli 2014

Het Federaal Migratiecentrum verspreidt een brochure met informatie over toegang tot de Belgische nationaliteit nadat de hervormde nationaliteitswetgeving in werking trad op 1 januari 2013. Dit is de vierde editie van deze brochure.

Publicatie datum: 04 juli 2014

Vandaag stelde het Federaal Migratiecentrum het Jaarverslag Migratie 2013 voor. Het rapport brengt thematisch de beschikbare cijfers samen met een overzicht van recente ontwikkelingen en diept een aantal kwesties uit in een juridische analyse.
Hoofdthema: Asiel
Publicatietype: Rapport
Trefwoorden: jaarrapport

Publicatie datum: 02 juli 2014

Het Federaal Migratiecentrum publiceerde vandaag een rapport over het Belgische terugkeerbeleid na de omzetting van de EU-terugkeerrichtlijn.
Hoofdthema: Terugkeer & Readmissie
Publicatietype: Studie
Trefwoorden: vrijwillige terugkeer

Publicatie datum: 02 juli 2014

Vandaag werd de EMN-studie gepubliceerd over het gebruik van detentie en alternatieven voor detentie in de context van immigratiebeleid in België. Het vergelijkend syntheserapport van alle nationale studies over dit onderwerp wordt later tegen het einde van de zomer verwacht.
Hoofdthema: Terugkeer & Readmissie
Publicatietype: Thematische Studies
Trefwoorden: detentie

Publicatie datum: 02 juli 2014

This handbook aims to strengthen the protection of children, specifically addressing the particular needs of child victims of trafficking.

Publicatie datum: 01 juli 2014

Na het succes van de eerste editie, hebben het Europees Hof voor de rechten van de mens (EHRM) en het Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten (FRA) een update gepubliceerd van hun gids over Europees recht met betrekking tot asiel, grenzen en immigratie.
Hoofdthema: Asiel

Publicatie datum: 13 juni 2014

The report debunks some common myths and provides an understanding of key characteristics of migration in the context of climate change. With a focus on EU policies and legal frameworks in the area of migration and asylum, the report presents a series of policy recommendations to the EU.
Hoofdthema: Migration
Publicatietype: Report
Trefwoorden: climate change

Publicatie datum: 10 juni 2014

De brochure 'Huwelijk en wettelijke samenwoning in België' van het Federaal Migratiecentrum is een eenvoudig en volledig hulpmiddel voor zowel de betrokken koppels als iedereen die hen bijstaat met advies.
Hoofdthema: Migratie
Publicatietype: Rapport
Trefwoorden: schijnhuwelijk

Publicatie datum: 09 juni 2014

The governance of integration of immigrants in EU Member States is a complex process involving actors across multiple policy areas at national, local, and supranational levels of administration.
Hoofdthema: Integration, Migration
Publicatietype: Report
Trefwoorden: diaspora, Integration

Publicatie datum: 03 juni 2014

De 7de editie van de EMN Bulletin geeft een overzicht van recente beleidsontwikkelingen op vlak van migratie en internationale bescherming, alsook een overzicht van de recente statistische publicaties.
Hoofdthema: Asiel
Publicatietype: EMN bulletin

Publicatie datum: 23 mei 2014

Dit rapport vat jaarlijks verzamelde info samen om een beschrijvende analyse te geven van de situatie in de Lidstaten en om trends te identificeren met betrekking tot het Stockholm Programma.
Hoofdthema: Asiel
Publicatietype: Jaarlijkse Beleidsrapporten
Trefwoorden: Stockholm programma

Publicatie datum: 23 mei 2014

De Europese Commissie publiceerde het 5de Jaarverslag over Immigratie en Asiel en het Begeleidende Werkdocument, met meer informatie en statistieken over de ontwikkelingen op het niveau van de EU en de Lidstaten, deze laatste werd verzameld door het Europees Migratienetwerk (EMN).
Hoofdthema: Asiel

Publicatie datum: 31 maart 2014

Deze focusstudie bestudeert de mechanismen voor opsporing, identificatie en doorverwijzing van (potentiële) slachtoffers van mensenhandel, die in procedures voor internationale bescherming of gedwongen terugkeer (Dublin) verwikkeld zijn.

Publicatie datum: 01 maart 2014

This paper published in March 2014 examines the sanctions applied to counteract irregular migration.
Hoofdthema: Irregular Migration
Publicatietype: Report
Trefwoorden: illegal entry, penalties, sanction

Publicatie datum: 21 februari 2014

Dit onderzoeksrapport brengt een overzicht van sociale zekerheidsrechten voor bepaalde categorieën van migranten in België. Er wordt ook een analyse gemaakt van de socio-economische positie van migranten in België. Het syntheserapport biedt een overzicht van de praktijk in de EU
Hoofdthema: Economische migratie
Publicatietype: Thematische Studies
Trefwoorden: sociale zekerheid

Publicatie datum: 20 februari 2014

De EMN bulletin voorziet beleidsmakers en andere betrokkenen van updates van recente ontwikkelingen inzake migratie en internationale bescherming op EU niveau en in de lidstaten.
Hoofdthema: Asiel
Publicatietype: EMN bulletin