Publicatie datum: 23 mei 2014

Dit rapport vat jaarlijks verzamelde info samen om een beschrijvende analyse te geven van de situatie in de Lidstaten en om trends te identificeren met betrekking tot het Stockholm Programma.
Hoofdthema: Asiel
Publicatietype: Jaarlijkse Beleidsrapporten
Trefwoorden: Stockholm programma

Publicatie datum: 23 mei 2014

De Europese Commissie publiceerde het 5de Jaarverslag over Immigratie en Asiel en het Begeleidende Werkdocument, met meer informatie en statistieken over de ontwikkelingen op het niveau van de EU en de Lidstaten, deze laatste werd verzameld door het Europees Migratienetwerk (EMN).
Hoofdthema: Asiel

Publicatie datum: 31 maart 2014

Deze focusstudie bestudeert de mechanismen voor opsporing, identificatie en doorverwijzing van (potentiële) slachtoffers van mensenhandel, die in procedures voor internationale bescherming of gedwongen terugkeer (Dublin) verwikkeld zijn.

Publicatie datum: 01 maart 2014

This paper published in March 2014 examines the sanctions applied to counteract irregular migration.
Hoofdthema: Irregular Migration
Publicatietype: Report
Trefwoorden: illegal entry, penalties, sanction

Publicatie datum: 21 februari 2014

Dit onderzoeksrapport brengt een overzicht van sociale zekerheidsrechten voor bepaalde categorieën van migranten in België. Er wordt ook een analyse gemaakt van de socio-economische positie van migranten in België. Het syntheserapport biedt een overzicht van de praktijk in de EU
Hoofdthema: Economische migratie
Publicatietype: Thematische Studies
Trefwoorden: sociale zekerheid

Publicatie datum: 20 februari 2014

De EMN bulletin voorziet beleidsmakers en andere betrokkenen van updates van recente ontwikkelingen inzake migratie en internationale bescherming op EU niveau en in de lidstaten.
Hoofdthema: Asiel
Publicatietype: EMN bulletin

Publicatie datum: 02 december 2013

Dit rapport bespreekt de solidariteitsmaatregelen die de EU voorzien heeft ter ondersteuning van de landen die het zwaarst gebukt gaan onder illegale migratie via de zee en focust op de uitdagingen rond fundamentele rechten die hierbij rijzen.
Hoofdthema: Asiel
Trefwoorden: Frontex

Publicatie datum: 02 december 2013

Op 27 november werd de eerste editie van de tweejaarlijkse Vlaamse Migratie- en Integratiemonitor gelanceerd. Het rapport bundelt en duidt administratieve en statistische data over migratie- en integratieprocessen in Vlaanderen, binnen een Belgisch en Europees kader.
Hoofdthema: Integratie
Publicatietype: Rapport

Publicatie datum: 25 november 2013

Deze gids, samengesteld door en gebaseerd op de ervaringen van vrouwen die aan mensenhandel zijn ontsnapt, geeft informatie en advies over vrouwenhandel aan potentiële slachtoffers en hulporganisaties.
Hoofdthema: Kwetsbare groepen
Publicatietype: Rapport

Publicatie datum: 19 november 2013

Deze EMN Inform geeft een overzicht van de bevindingen van een EMN AHQ, die informatie verzamelt rond regulering van migratie van derdelanders naar de EU.
Hoofdthema: Economische migratie
Publicatietype: EMN inform
Trefwoorden: arbeidsvergunning

Publicatie datum: 19 november 2013

Deze EMN Informatiefiche geeft een overzicht van de huidige situatie rond terugkeer in de EU Schengenlanden en Noorwegen, met statistische ondersteuning.
Hoofdthema: Terugkeer & Readmissie
Publicatietype: EMN inform
Trefwoorden: vrijwillige terugkeer

Publicatie datum: 13 november 2013

Op 15 oktober heeft het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en Rascismebestrijding haar 16e Jaarverslag over mensenhandel en mensensmokkel voorgesteld.
Hoofdthema: Mensensmokkel & Mensenhandel
Publicatietype: Rapport

Publicatie datum: 31 oktober 2013

Deze vijfde editie van het EMN Bulletin beschrijft de recente ontwikkelingen inzake asiel- en migratiebeleid op EU en nationaal niveau, ondersteund met relevante statistieken, van juni tot oktober 2013.
Hoofdthema: Asiel
Publicatietype: EMN bulletin

Publicatie datum: 28 oktober 2013

Dit rapport presenteert de conclusies van de Diaspora Ministeriële Conferentie, die op 18 en 19 juni 2013 door het IOM in Genève georganiseerd werd. Wetgevers en beleidsmakers uit 55 landen wisselden er ervaringen en ideëen uit over engagement, beleid en programma's rond diasporas.
Hoofdthema: Migratie
Publicatietype: Rapport
Trefwoorden: IOM

Publicatie datum: 29 september 2013

Deze studie gaat na in welke mate België actief hoog gekwalificeerde en gekwalificeerde derdelanders aantrekt. De eventuele maatregelen en het beleid worden geanalyseerd en geëvalueerd - in functie van hun effectiviteit , en resterende uitdagingen en hindernissen worden geïdentificeerd.
Hoofdthema: Economische migratie
Publicatietype: Thematische Studies

Publicatie datum: 26 september 2013

Dit rapport geeft een overzicht van Europese en nationale ontwikkelingen op het vlak van asiel- en migratiebeleid voor de periode februari tot juni 2013, alsook statistische informatie, EMN rapporten en andere publicaties, gebeurtenissen en nieuwsitems.
Hoofdthema: Asiel
Publicatietype: EMN bulletin

Publicatie datum: 25 september 2013

Today, the Group of Experts on Action against Trafficking in Human Beings (GRETA) published a report examining the efforts made by the Belgian authorities to prevent and combat trafficking in human beings.
Hoofdthema: Smuggling & Trafficking
Publicatietype: Report
Trefwoorden: GRETA, victims of human trafficking

Publicatie datum: 18 september 2013

Het Wereld Migratie Rapport 2013: Het welzijn en de ontwikkeling van de migrant, is het zevende rapport binnen de reeks 'Wereld Migratie Rapport' (WMR) van het IOM. In deze editie staan de migrant en de positieve en negatieve effecten van migratie op zijn persoonlijk welzijn, centraal.
Hoofdthema: Migratie
Publicatietype: Rapport
Trefwoorden: IOM

Publicatie datum: 12 september 2013

The Inform provides an overview of current mobility provisions within the EU acquis to encourage the mobility of third-country nationals. It explores challenges and barriers which affect such mobility.
Hoofdthema: Migration
Publicatietype: EMN inform
Trefwoorden: intra-EU mobility, mobility rights

Publicatie datum: 13 augustus 2013

Dit rapport onderzoekt hoe de beoordeling van de kwalificaties van buitenlandse werknemers verloopt voor gereguleerde beroepen en identificeert enkele opkomende trends in beleid, deels gestimuleerd door de industrie en werkgevers.
Hoofdthema: Economische migratie
Publicatietype: Rapport
Trefwoorden: erkenning kwalificaties

Publicatie datum: 13 augustus 2013

Op basis van meer dan 100 interviews analyseert dit onderzoek de maatregelen ter bevordering van de integratie van slachtoffers van mensenhandel in België, Frankrijk, Hongarije, Italië en het Verenigd Koninkrijk.
Hoofdthema: Integratie
Publicatietype: Studie
Trefwoorden: slachtoffers van mensenhandel

Publicatie datum: 12 augustus 2013

Dit rapport onderzoekt welke hindernissen internationaal mobiele professionelen mogelijks ondervinden, de beleidsmaatregelen die genomen werden om ze te overwinnen en de lessen die overheden kunnen trekken uit ervaringen van het huidige beleid.
Hoofdthema: Studie en vorming
Publicatietype: Rapport
Trefwoorden: erkenning kwalificaties

Publicatie datum: 09 augustus 2013

Deze EMN informatiefiche geeft informatie over het gebruik van quota in de verschillende lidstaten als een mechanisme om arbeidsmigratie aan te sturen.
Hoofdthema: Economische migratie
Publicatietype: EMN inform
Trefwoorden: arbeidsmarktbeleid

Publicatie datum: 10 juli 2013

Vandaag stelde het Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding, samen met de auteur van deze studie Quentin Schoonvaere (Centre de recherche en démographie et sociétés, UCL) een demografische studie voor over de populatie van Turkse herkomst in België.
Hoofdthema: Migratie
Publicatietype: Studie

Publicatie datum: 04 juli 2013

Produced by the European Court of Human Rights (ECtHR) and the FRA, the Handbook provides an accessible guide to the various European standards relevant to asylum, borders and immigration.
Hoofdthema: Asylum, Migration
Trefwoorden: european law, fundamental rights