Publicatie datum: 07 maart 2013

Deze beleidspaper, die een nieuwe reeks van publicaties van het Migration Policy Institute (MPI) Europa lanceert, maakt een eerste analyse van de veranderende praktijk- en beleidsomgeving in de EU.
Hoofdthema: Asiel
Trefwoorden: beleidsstrategie

Publicatie datum: 28 februari 2013

Het doel van deze EMN studie was om de barrières te identificeren aangaande de intra-EU mobiliteit van derde landers en om een overzicht te geven van de Europese en nationale regelgeving en beleid.
Hoofdthema: Economische migratie
Publicatietype: Thematische Studies
Trefwoorden: intra-EU mobiliteit

Publicatie datum: 22 februari 2013

Deze studie van het Europees Parlement heeft als doel om de invloed van Europese rechtspraak van het Hof van Justitie en het EHRM inzake asiel en immigratie te analyseren.
Hoofdthema: Asiel
Trefwoorden: EHRM

Publicatie datum: 21 februari 2013

Dit syntheserapport bevat de bevindingen van de thematische EMN studie aangaande de identificatie van asielzoekers: praktijk en uitdagingen, van de EMN contactpunten van 25 lidstaten.
Hoofdthema: Internationale bescherming
Publicatietype: Thematische Studies
Trefwoorden: identificatie

Publicatie datum: 08 februari 2013

Het voorstel om de overplaatsing van derde landers van eenzelfde onderneming tussen verschillende EU-landen te vereenvoudigen wordt momenteel onderhandeld. Achtergrondinformatie en stand van zaken kan hier worden geraadpleegd.
Hoofdthema: Economische migratie
Trefwoorden: EU richtlijn

Publicatie datum: 08 februari 2013

Er wordt verwacht dat de onderhandelingen aangaande het voorstel voor de richtlijn aangaande seizoensarbeid spoedig zullen worden afgerond. Achtergrondinformatie en stand van zaken kan hier worden gevonden.
Hoofdthema: Economische migratie
Trefwoorden: seizoensarbeid

Publicatie datum: 08 februari 2013

Deze richtlijn voorziet in een procedure voor één enkele aanvraagprocedure voor een gecombineerde vergunning voor derde landers om in de EU te verblijven en te werken. Achtergrondinformatie en een stand van zaken kan hier worden geraadpleegd.
Hoofdthema: Economische migratie
Trefwoorden: EU richtlijn

Publicatie datum: 08 februari 2013

De "blauwe kaart" werd geïntroduceerd door de EU om meer hooggekwalificeerde arbeidskrachten aan te trekken. Achtergrondinformatie en stand van zaken kan hier worden geraadpleegd.
Hoofdthema: Economische migratie
Trefwoorden: blue card

Publicatie datum: 08 februari 2013

Er wordt verwacht dat de Commissie een voorstel zal indienen om de richtlijn aangaande studenten en de richtlijn aangaande onderzoekers te wijzigen en samen te voegen. Achtergrondinformatie en een stand van zaken kan hier worden geraadpleegd.
Hoofdthema: Studie en vorming
Trefwoorden: EU richtlijn

Publicatie datum: 08 februari 2013

De Commisie heeft een voorstel ingediend om de richtlijn aangaande studenten en de richtlijn aangaande onderzoekers te wijzigen en samen te voegen. Achtergrondinformatie en een stand van zaken kan hier worden geraadpleegd.
Hoofdthema: Studie en vorming
Trefwoorden: studentenrichtlijn

Publicatie datum: 08 februari 2013

De Commissie publiceerde in mei 2012 een overzicht van de antwoorden die het verkreeg op de publieke consultatie van de richtlijn. Achtergrondinformatie, stand van zaken en rechtspraak kan hier worden geraadpleegd.

Publicatie datum: 08 februari 2013

In mei 2011 werd de richtlijn aagenomen en van toepassing op personen die internationale bescherming genieten. Achtergrondinformatie, stand van zaken en rechtspraak aangaande deze richtlijn kan hier worden geraadpleegd.
Hoofdthema: Migratie
Trefwoorden: EU richtlijn

Publicatie datum: 03 januari 2013

This EMN Inform provides a short overview of the main developments that took place in the EU in 2011 in response to increasing migratory pressure and specifically in relation to the six strategic priority areas of the EU Action on Migratory Pressure.

Publicatie datum: 03 januari 2013

This EMN Inform summarises the main developments in 2011 in legal migration and mobility. Topics addressed include statistics, promoting legal migration channels, economic, family Reunification and integration.

Publicatie datum: 03 januari 2013

This EMN Inform provides an overview of existing approaches, mechanisms and measures to reduce irregular migration to the EU and Norway.
Hoofdthema: Irregular Migration
Publicatietype: EMN inform
Trefwoorden: migratory pressure, effective practice

Publicatie datum: 03 januari 2013

Deze EMN informatiefiche analyseert de link tussen visa- en migratiebeleid in lidstaten, in het bijzonder voor wat betreft visa van het lange type (nationale visa).
Hoofdthema: Grenscontrole & Visa
Publicatietype: EMN inform
Trefwoorden: migratiebeheer

Publicatie datum: 02 januari 2013

On the basis of a field study, The King Baudouin Foundation examined in more detail the marriage migration from Emirdag to Brussels with a view to identify profiles, aspirations and motivations of the migrants involved.
Hoofdthema: Family reunification
Trefwoorden: marriage migration, Emirdag

Publicatie datum: 02 januari 2013

"The Global Report 2012" geeft een overzicht van trends inzake mensenhandel op mondiaal, regionaal en nationaal niveau. Het rapport bevat ook landenprofielen voor elk van 132 landen waarop dit rapport betrekking heeft.
Hoofdthema: Mensensmokkel & Mensenhandel
Publicatietype: Rapport
Trefwoorden: vervolging van mensenhandel

Publicatie datum: 07 december 2012

Deze publicatie bevat een overzicht van de regionale strategieën van IOM en geeft aan welke middelen IOM nodig acht om de impact van migratie op ontwikkeling te verbeteren.

Publicatie datum: 15 november 2012

Dit rapport van 2012 geeft een overzicht van hoe het asiel- en migratiebeleid is georganiseerd in België. De studie is een update van het rapport van 2008-2009.
Hoofdthema: Asiel
Publicatietype: Thematische Studies
Trefwoorden: institutionele kader

Publicatie datum: 31 oktober 2012

Dit syntheserapport vat de voornaamste bevindingen samen van de nationale rapporten van de EMN studie over praktische maatregelen om irreguliere migratie te verminderen. Dit onderzoek werd uitgevoerd in 22 lidstaten van de EU.
Hoofdthema: Irreguliere migratie
Publicatietype: Thematische Studies

Publicatie datum: 31 oktober 2012

deze publicatie focust op Brazilaanse migranten die in België heben verbleven en die naar Brazilië zijn teruggekeerd via het systeem van vrijwillige terugkeer. Deze thesis onderzoekt of en hoe de terugkeerders bijdragen aan de ontwikkeling van hun land van herkomst.
Hoofdthema: Externe Dimensie
Publicatietype: Studie
Trefwoorden: AVRR

Publicatie datum: 26 oktober 2012

Dit syntheserapport vat de voornaamste bevindingen samen van de nationale rapporten voor de EMN-studie over visabeleid als migratiekanaal. Dit onderzoek werd uitgevoerd door de nationale contactpunten van 21 lidstaten van de EU.
Hoofdthema: Grenscontrole & Visa
Publicatietype: Thematische Studies
Trefwoorden: visabeleid

Publicatie datum: 19 oktober 2012

Dit rapport geeft een overzicht van Europese en nationale ontwikkelingen op het vlak van asiel- en migratiebeleid voor de periode juni tot september 2012, alsook statistische informatie, EMN rapporten en andere publicaties, gebeurtenissen en nieuwsitems.
Hoofdthema: Asiel
Publicatietype: EMN bulletin

Publicatie datum:

Volgens dit rapport gepubliceerd door het IFRC, worden er meer dan 70 miljoen mensen gedwongen om hun huis te verlaten, dit ten gevolge van natuurrampen, conflict, politieke onrust, geweld, rampen, maar ook ten gevolge van klimaatveranderingen en infrastructuurprojecten.
Hoofdthema: Kwetsbare groepen
Trefwoorden: gedwongen migratie