Contacteer Ons

Wij verkeren niet in de mogelijkheid om informatie te geven met betrekking tot individuele dossiers of aanvragen. Het Belgisch Contactpunt heeft geen kennis van of toegang tot individuele dossiers of aanvragen, en is niet bevoegd om vreemdelingen bij te staan. Spijtig genoeg is het dan ook niet mogelijk om te antwoorden op vragen om informatie, advies of hulp i.v.m. individuele gevallen.

Indien u een vraag hebt voor een medewerker van het Belgische Contactpunt, gelieve gebruik te maken van onderstaand contactformulier.

 • Isabelle Raes

  Coordinator
  Dienst Vreemdelingenzaken
  Algemeen management en dagelijks beheer

 • Sarah Declercq

  Policy officer
  Myria (Federaal Migratiecentrum)
  Onderzoeksthema's: legale migratie, economische migratie, ...
   

 • Bram Devos

  Policy officer
  Dienst Vreemdelingenzaken
  Onderzoeksthema's: mensensmokkel en mensenhandel, irreguliere migratie, grensprocedures, externe relaties, nationale veiligheid en openbare orde, …
  Andere: communicatie, evenementen en budget
   

 • Martine Hendrickx

  Policy officer
  Fedasil (Federaal Agentschap voor de Opvang van Asielzoekers)
  Onderzoeksthema's: opvang van verzoekers om internationale bescherming, kwetsbare groepen (i.a. niet-begeleide minderjarige vreemdelingen, vrouwen en LGBTQ+), integratie, gendergerelateerd geweld, hervestiging, relocatie, …

 • Christophe Van Hemelryck

  Policy officer
  Myria (Federaal Migratiecentrum)
  Onderzoeksthema's: verzoeken om internationale bescherming, legale migratie, terugkeer, hervestiging, ...

 • Bieke Vens

  Policy officer
  Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen
  Onderzoeksthema's: vaststelling van de vluchtelingenstatus, kwetsbare verzoekers om internationale bescherming, hervestiging, relocatie, ... 

 

Breng ons een bezoek

Indien u ons zou willen bezoeken, kunt u een afspraak maken en zullen wij u verwerlkomen op onderstaand adres:

Het Belgische Contactpunt van het Europees Migratienetwerk

Leuvenseweg 1
1000 Brussels - Belgium