10 februari 2022

To what extent could digital services support migration and asylum management? This joint EMN-OECD inform focuses on specific areas in the asylum, migration and acquisition of citizenship procedures, and border control management, where digital technologies may be used.
Hoofdthema: Cross-sectional

14 oktober 2021

Het CGVS heeft zijn jaarverslag 2020 gepubliceerd. Het jaarverslag bevat een compleet overzicht van de asielcijfers van 2020. Verder focust het rapport onder andere op de impact van  COVID-19, op de werking van het CGVS en op de internationale asielcontext. Het jaarverslag is beschikbaar in het Nederlands en Frans in een online versie en in PDF formaat.

28 juli 2021

The European Migration Network invites you to participate in a survey on one of its key products: the EMN Asylum and Migration Glossary.
Hoofdthema: Cross-sectional

01 juli 2021

In the second half of 2021 EMN Belgium will continue to provide input for multiple EMN outputs. This way EMN Belgium tries to contribute to an evidence-based migration and asylum policy in Belgium and the EU and Norway.
Hoofdthema: Cross-sectional

15 juni 2021

On 10 June 2021, the European Union Agency for Fundamental Rights (FRA) published its fundamental rights report that takes stock of the developments regarding fundamental rights in the EU in 2020. Additionally, FRA also published its opinions on these developments and added a synopsis of the evidence supporting these opinions.
Hoofdthema: Cross-sectional

11 juni 2021

Sinds de eerste publicatie van het Glossarium Asiel en Migratie van het Europees Migratienetwerk (EMN) in 2010, is het een waardevolle bron voor mensen uit de praktijk, beleidsmakers en onderzoekers op het gebied van asiel en migratie. Door het harmoniseren van EU-termen op het gebied van asiel en migratie biedt het EMN Glossarium een EU-breed multidisciplinair repertorium van termen en concepten, vertaald in meer dan 20 talen. De laatste versie van juli 2020 bevat ongeveer 500 termen.
Hoofdthema: Cross-sectionaal

11 juni 2021

Het jaar 2020 heeft onvoorziene ontwikkelingen op het gebied van migratie en asiel veroorzaakt. De COVID-19-pandemie had gevolgen voor het aantal migranten, asielzoekers en terugkeerders, en fungeerde ook als katalysator voor de ontwikkeling van nieuwe digitale oplossingen op het gebied van asiel- en migratiebeheer. Deze nieuwe uitdagingen komen bovenop de hardnekkige uitdagingen, zoals de noodzaak om de systemen voor migratiebeheer voortdurend te verbeteren en de bescherming van vluchtelingen te waarborgen. Het door het Europees Migratienetwerk (EMN) gepubliceerde jaarverslag over migratie en asiel biedt een overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen in de EU-lidstaten en Noorwegen in 2020.
Hoofdthema: Cross-sectionaal

11 juni 2021

We are celebrating EMN Day! On 11 June we will launch the Annual Report on Migration & Asylum 2020, discussing ways to make migration management systems more effective and efficient. ? 11:00-13:00 CEST  
Hoofdthema: Cross-sectional

07 juni 2021

On 2 June 2021, the European Commission presented its new Schengen Strategy, which was accompanied by a proposal to revise the Schengen evaluation and monitoring mechanism.    
Hoofdthema: Borders & Visa

10 mei 2021

On 5 May 2021, the Committee of Ministers of the Council of Europe adopted the Action Plan on Protecting Vulnerable Persons in the Context of Migration and Asylum in Europe (2021-2025) to increase cooperation among member states to protect the most vulnerable persons.
Hoofdthema: Vulnerable groups

22 maart 2021

Het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen (CGVS) lanceerde de nieuwe website asyluminbelgium.be om asielzoekers in 9 talen en op maat van de asielzoeker, te informeren over de asielprocedure in België.

04 mei 2021

Georgië en Moldavië zijn in maart 2021 toegetreden tot het EMN als waarnemer. Het waarnemerschap versterkt de onderlinge samenwerking inzake asiel en migratie.
Hoofdthema: Cross-sectionaal
Trefwoorden: Eastern Europe

28 mei 2021

Op 15 december organiseerden EMN België en de EMN Return Expert Group een webinar over alternatieven voor detentie voor migranten in irregulier verblijf. Dit online event focuste o.a. op het huidige juridische kader en de identificatie van interessante pilootprojecten.   
Hoofdthema: Terugkeer & Readmissie
Trefwoorden: Conférence EMN

20 november 2020

De nieuwe Staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Sammy Mahdi (CD&V) stelde op 18 november 2020 zijn algemene beleidsnota asiel en migratie voor in het Parlement.
Hoofdthema: Migratie
Trefwoorden: policy paper

24 september 2020

On 16 September 2020, the Interior Committee of the Belgian House of Representatives held a parliamentary hearing on a legislative proposal concerning the prohibition of detention of minors. EMN Belgium contributed to the hearing by presenting the laws, policies and practices in other EU Member States.

07 augustus 2020

Omwille van de COVID-19-pandemie werden in maart de persoonlijke gehoren met verzoekers om internationale bescherming bij het CGVS stopgezet. In juni zijn ze heropgestart. Om de veiligheid van personeel en verzoekers te garanderen, is er een video met praktische instructies gemaakt.        
Hoofdthema: Internationale bescherming
Trefwoorden: video

27 mei 2020

Recente verrichtte het EMN een studie over "Comparative overview of national protection statuses”. In een korte video worden enkele belangrijke bevindingen van deze studie belicht. 
Hoofdthema: Regularisatie
Trefwoorden: video

08 mei 2020

Vandaag opende EMN België een Twitter account om zijn outputs breder te kunnen verspreiden.
Hoofdthema: Cross-sectionaal
Trefwoorden: médias sociaux

07 mei 2020

Border closures and quarantine rules to prevent the spreading of Covid-19 risk having a negative impact on seasonal work. To address labour shortages in the agricultural and horticultural sectors, the federal and regional governments decided to adopt a series of measures in the spring of 2020.
Hoofdthema: Economic migration
Trefwoorden: seasonal labour

27 april 2020

EMN België draagt in 2020 bij aan vele EMN-onderzoeken over migratie- en asielbeleid in EU-lidstaten. Met de onderzoeksresultaten uit ons land steunt EMN België een op feiten gebaseerd Europees migratie- en asielbeleid. Een overzicht.
Hoofdthema: Cross-sectionaal
Trefwoorden: research

12 februari 2020

Voluntary returns to the countries of origin are decreasing for the third consecutive year.
Hoofdthema: Return & Readmission
Trefwoorden: voluntary return

19 december 2019

Op 10 december 2019 organiseerde EMN België zijn jaarlijkse event over asiel en migratie. Recente nationale en Europese ontwikkelingen inzake internationale bescherming, legale migratie, irreguliere migratie en terugkeer kwamen aan bod.

06 november 2019

This report provides a broad overview of recent trends in international migration flows and migration policies in OECD countries and some non-OECD countries.
Hoofdthema: Economic migration
Trefwoorden: OECD

21 november 2019

Het EMN verrichte recent een studie getiteld "Beneficiaries of International Protection Travelling to and Contacting Authorities of their Country of Origin”. In een korte video worden enkele bevindingen van deze studie belicht.
Hoofdthema: Asiel

25 oktober 2019

The conference 'From Tampere 20 to Tampere 2.0: Towards a new programme (2020-2024) for EU migration and asylum policies 20 years after the Tampere conclusions?' was held in Helsinki on the 24th and the 25th of October.