22 maart 2021

Het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen (CGVS) lanceerde de nieuwe website asyluminbelgium.be om asielzoekers in 9 talen en op maat van de asielzoeker, te informeren over de asielprocedure in België.

17 maart 2021

Georgië en Moldavië zijn in maart 2021 toegetreden tot het EMN als waarnemer. Het waarnemerschap versterkt de onderlinge samenwerking inzake asiel en migratie.  
Hoofdthema: Cross-sectional
Trefwoorden: Eastern Europe

21 december 2020

On 15 December, EMN Belgium and the EMN Return Expert Group hosted a webinar on Alternatives to Detention. The online event focused on the current legal framework on alternatives to detention, the implementation of these alternatives in practice and the identification of emerging good practices and pilot projects.
Hoofdthema: Return & Readmission
Trefwoorden: Conférence EMN

20 november 2020

De nieuwe Staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Sammy Mahdi (CD&V) stelde op 18 november 2020 zijn algemene beleidsnota asiel en migratie voor in het Parlement.
Hoofdthema: Migratie
Trefwoorden: policy paper

24 september 2020

On 16 September 2020, the Interior Committee of the Belgian House of Representatives held a parliamentary hearing on a legislative proposal concerning the prohibition of detention of minors. EMN Belgium contributed to the hearing by presenting the laws, policies and practices in other EU Member States.

07 augustus 2020

Omwille van de COVID-19-pandemie werden in maart de persoonlijke gehoren met verzoekers om internationale bescherming bij het CGVS stopgezet. In juni zijn ze heropgestart. Om de veiligheid van personeel en verzoekers te garanderen, is er een video met praktische instructies gemaakt.        
Hoofdthema: Internationale bescherming
Trefwoorden: video

27 mei 2020

Recente verrichtte het EMN een studie over "Comparative overview of national protection statuses”. In een korte video worden enkele belangrijke bevindingen van deze studie belicht. 
Hoofdthema: Regularisatie
Trefwoorden: video

08 mei 2020

Vandaag opende EMN België een Twitter account om zijn outputs breder te kunnen verspreiden.
Hoofdthema: Cross-sectionaal
Trefwoorden: médias sociaux

07 mei 2020

Border closures and quarantine rules to prevent the spreading of Covid-19 risk having a negative impact on seasonal work. To address labour shortages in the agricultural and horticultural sectors, the federal and regional governments decided to adopt a series of measures in the spring of 2020.
Hoofdthema: Economic migration
Trefwoorden: seasonal labour

27 april 2020

EMN België draagt in 2020 bij aan vele EMN-onderzoeken over migratie- en asielbeleid in EU-lidstaten. Met de onderzoeksresultaten uit ons land steunt EMN België een op feiten gebaseerd Europees migratie- en asielbeleid. Een overzicht.
Hoofdthema: Cross-sectionaal
Trefwoorden: research

12 februari 2020

Voluntary returns to the countries of origin are decreasing for the third consecutive year.
Hoofdthema: Return & Readmission
Trefwoorden: voluntary return

19 december 2019

Op 10 december 2019 organiseerde EMN België zijn jaarlijkse event over asiel en migratie. Recente nationale en Europese ontwikkelingen inzake internationale bescherming, legale migratie, irreguliere migratie en terugkeer kwamen aan bod.

06 november 2019

This report provides a broad overview of recent trends in international migration flows and migration policies in OECD countries and some non-OECD countries.
Hoofdthema: Economic migration
Trefwoorden: OECD

21 november 2019

Het EMN verrichte recent een studie getiteld "Beneficiaries of International Protection Travelling to and Contacting Authorities of their Country of Origin”. In een korte video worden enkele bevindingen van deze studie belicht.
Hoofdthema: Asiel

25 oktober 2019

The conference 'From Tampere 20 to Tampere 2.0: Towards a new programme (2020-2024) for EU migration and asylum policies 20 years after the Tampere conclusions?' was held in Helsinki on the 24th and the 25th of October.

31 oktober 2019

Op 22 oktober 2019 publiceerde de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten vzw (VVSG) de resultaten van de enquête die de VVSG afnam in het voorjaar van 2019. Hieruit blijkt dat vooral de zoektocht naar een woning voor erkende vluchtelingen en subsidiair beschermden zeer problematisch is. De regelgeving stelt dat zij het Lokale Opvanginitiatief (LOI) in principe binnen de twee maanden moeten verlaten. Net als in de VVSG-bevraging van 2017 acht de helft van de respondenten die termijn niet haalbaar. Bij bijna 1 op 5 lukt dit zeer uitzonderlijk, en enkel dankzij de mogelijkheid om het verblijf in het LOI tweemaal met telkens 1 maand te verlengen.
Hoofdthema: Integratie
Trefwoorden: huisvesting, LOI's, discriminatie

23 oktober 2019

On 8 October 2019, Fedasil launched the new information platform www.fedasilinfo.be. The mobile website provides applicants for international protection (asylum seekers) in Belgium with reliable information in 12 languages, 8 of which include an audio version.

20 juni 2019

On the occasion of the World Refugee Day, which is organized every year on 20th June by the United Nations Refugee Agency (UNHCR), Eurostat published an infographic on annual asylum data for 2018 . Eurostat also published its Asylum quarterly report. In the first quarter of 2019, the number of first-time asylum applicants slightly increased : 4% more compared to the 4th quarter of 2018.
Hoofdthema: Data & Statistics, Asylum

17 juni 2019

On 24 June 2019 (9:00 - 10:45), EASO will launch its Annual Report on the Situation of Asylum in the EU in Brussels.   
Hoofdthema: Asylum
Trefwoorden: EASO

12 juni 2019

Today the English translation of the latest report on Human Trafficking and Smuggling from Myria was published. The 2018 report focuses on underage victims of trafficking and smuggling of human beings.

05 april 2019

The Federal Public Service Interior has made a short video about foreign unaccompanied minors seeking international protection in Belgium.
Hoofdthema: Vulnerable groups
Trefwoorden: unaccompanied minors

15 februari 2019

Myria, the Belgian Federal Migration Centre, is recruiting a policy officer to work for the Belgian Contact Point of the European Migration Network (EMN).
Hoofdthema: Cross-sectional
Trefwoorden: job vacancy

06 februari 2019

Voluntary returns to the countries of origin are decreasing. Among others, this is the result of the lower number of asylum applications during the past years.

12 december 2018

Op 12 december 2018 organiseerde het Belgisch Contactpunt van het Europees Migratienetwerk (EMN) zijn jaarlijks beleidsevenement rond asiel en migratie. Recente nationale en Europese ontwikkelingen op het vlak van internationale bescherming, legale migratie en integratie kwamen aan bod, alsook de recente evoluties aangaande irreguliere migratie, mensenhandel en terugkeer.  

04 december 2018

The European Commission is presenting its Second Report on the progress made in the fight against trafficking in human beings.
Hoofdthema: Irregular Migration
Trefwoorden: human trafficking