Jaarlijks beleidsrapport over asiel en migratie in België en in de EU in 2016 (EMN)

Het jaarlijks beleidsrapport geeft een overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen op het vlak van migratie en asiel in België en in de EU in 2016.

Dit is het 13de jaarlijks beleidsrapport van het Europees Migratienetwerk (EMN).  Het behandelt de periode januari - december 2016.

Het Belgisch Contactpunt van het EMN produceerde een nationaal beleidsrapport. De andere nationale contactpunten van het EMN produceerden evenees een dergelijk beleidsrapport. Op basis van deze nationale bijdrages werd een vergelijkend syntheserapport op Europees niveau opgesteld.

Dit syntheserapport geeft een overzicht van de belangrijkste politieke en wetgevende ontwikkelingen op het vlak van migratie en asiel op niveau van de Lidstaten en op EU-niveau van het referentiejaar. Het syntheserapport bevat ook relevant cijfermateriaal. Het syntheserapport en de nationale rapporten bevatten tevens informatie betreffende de belangrijkste discussies op beleidsniveau en/of in de bredere samenleving, evenals de implementatie van EU wetgeving.

 Meer specifiek focussen de rapporten op de volgende onderwerpen:

  •     Internationale bescherming
  •     Legale migratie en mobiliteit
  •     Niet-begeleide minderjarigen en andere kwetsbare groepen
  •     Bestrijding van de mensenhandel
  •     Migratie en ontwikkeling
  •     Irreguliere migratie en mensensmokkel
  •     Terugkeer

De rapporten zijn enkel beschikbaar in het Engels.

Bijkomende informatie vindt u in het Belgische rapport en het syntheserapport in bijlage. Nationale bijdrages van andere lidstaten zijn hier beschikbaar.

Publication Date:
wo 28 jun 2017
Hoofdthema:
Publicatietype: