Migratiestromen doorheen het Middellandse Zeegebied (EMN beknopte studie - update)

Deze EMN studie onderzoekt tendensen in verzoeken om internationale bescherming en in irreguliere migratiestromen van derdelanders doorheen de EU en Noorwegen. De focus ligt op de periode 2012-2016. Het gaat om een update van de beknopte studie die werd gepubliceerd in december 2015.

De beknopte EMN studie omtrent migratiestromen doorheen het Middellandse Zeegebied behandelt de periode 2012 -2016 (tot augustus 2017 indien voldoende gegevens voor handen waren). De studie identificeert tendensen in migratiestromen en levert een overzicht van deze tendensen voor de laatste jaren. Zowel de Europese Lidstaten rond de Middellandse-Zee (Cyprus, Griekenland, Frankrijk, Spanje, Kroatië, Italië, Malta en Slovenië) als de Lidstaten die meer dan 100.000 asielaanvragen ontvingen sinds 2012 (Oostenrijk, België, Duitsland, Hongarije, Nederland, Zweden en het Verenigd Koninkrijk) komen aan bod.
 

Enkele belangrijke bevindingen:

Trends op valk van asiel in de EU en Noorwegen, 2012-2017

 • Tussen 2012 en 2016 werden bijna 4 miljoen asielaanvragen ingediend in de EU en Noorwegen, waarvan de meeste in 2015 en 2016. Tegen 2017 was het aantal asielaanvragen sterk afgenomen tot op het niveau van 2014.
 • De Lidstaten met de grootste aantallen asielaanvragen in de periode 2012 -2016 zijn Duitsland (41% van het totaal), Zweden (9%), Frankrijk (9%), Italië (8%), Hongarije (7%) en Oostenrijk (5%).
   

Migratieroutes naar Europa, 2012-2017

 • Volgens Frontex, werd er in 2015 een recordaantal van 1,82 miljoen illegale grensoverschrijdingen geregistreerd. Tegen 2016 was dit aantal teruggebracht tot 0,5 miljoen.
 • De drie belangrijkste binnenkomstroutes in de periode 2012-2017 zijn de Westelijke Balkanroute, de oostelijke en de centrale route door het Middellandse Zeegebied.
 • De migratiebewegingen zijn in 2017 significant verminderd. Deze afname kan worden verklaard door strengere grenscontroles door de Lidstaten, en de EU-Turkije deal van 2016.
   

De schaal van secundaire migratie in de EU en Noorwegen, 2012-2016

 • In 2016 waren er 180.478 inkomende Dublin verzoeken. Hieruit volgt dat ongeveer 14% van alle asielzoekers reeds een asielaanvraag had ingediend in een andere Lidstaat, of dat een andere Lidstaat verantwoordelijk is voor het behandelen van hun asielaanvraag.
   

Humanitaire hulp en hervestiging, 2012-2017

 • In de periode 2012-2016 heeft de EU de humanitaire hulp verhoogd voor migranten en asielzoekers. Er zijn meer dan 4 miljoen Syrische vluchtelingen die hun land hebben verlaten en de EU heeft hiervoor sinds 2012 bijna € 5 miljard uitgetrokken.
 • In 2015, verklaarden Lidstaten zich akkoord om via multilaterale en nationale programma’s 22.000 ontheemden die zich buiten de EU bevinden en duidelijk nood hadden aan internationale bescherming te hervestigen (resettlement).
 • In November 2017 bedroeg het aantal relocaties vanuit Griekenland 21.000 en vanuit Italië 10.000.
Publication Date:
vr 01 dec 2017
Geografie:
Hoofdthema:
Publicatietype:
Opdrachtgever:
Trefwoorden: