Publicatie datum: 15 januari 2018

Het Belgisch contactpunt van het Europees Migratienetwerk (EMN) heeft een rapport gepubliceerd over de praktijken en uitdagingen voor het vaststellen van identiteit in de verschillende migratieprocedures. Het rapport was de Belgische contributie voor een vergelijkend EU syntheserapport over het onderwerp die het beleid, regelgeving en praktijk in 25 lidstaten en Noorwegen beschrijft.   

Publicatie datum: 21 februari 2013

Dit syntheserapport bevat de bevindingen van de thematische EMN studie aangaande de identificatie van asielzoekers: praktijk en uitdagingen, van de EMN contactpunten van 25 lidstaten.
Hoofdthema: Internationale bescherming
Publicatietype: Thematische Studies
Trefwoorden: identificatie

Publicatie datum: 25 september 2012

In deze nationale bijdrage voor de EMN focusstudie beschrijft het Belgische Nationale Contactpunt de problematiek aangaande de identificatie van asielzoekers en afgewezen asielzoekers.
Hoofdthema: Internationale bescherming
Publicatietype: Thematische Studies
Trefwoorden: identificatie