Publicatie datum: 01 november 2021

The EMN has collected data on statelessness from across EU Member States and Georgia to assess progress, draw key findings on the state of play, and provide an overview of how statelessness is addressed. 
Hoofdthema: International Protection
Publicatietype: EMN inform
Trefwoorden: statelessness

Publicatie datum: 05 november 2019

Deze studie gaat dieper in op de mogelijke gevolgen voor de internationale beschermingsstatus van begunstigden die terugkeren naar, of de autoriteiten contacteren van, het land van herkomst.

Publicatie datum: 04 juli 2019

Deze studie gaat over de arbeidsmarktparticipatie van vluchtelingen. Het onderzoek werd uitgevoerd door het demografisch onderzoekscentrum DEMO (UCLouvain), in samenwerking met Myria.

Publicatie datum: 01 mei 2019

This MPI Europe report explores the various forms of predeparture orientation programs offered by resettlement countries. It focuses on important design questions and identifies a set of features shared by effective programs.
Hoofdthema: Integration, International Protection
Publicatietype: Report
Trefwoorden: resettlement, assimilation

Publicatie datum: 06 september 2018

Deze ‘Country Factsheet’ bevat beknopte informatie over de belangrijkste politieke en wetgevende ontwikkelingen inzake migratie en internationale bescherming die in België in 2017 plaatsvonden, alsook recente statistieken.

Publicatie datum: 26 juni 2018

In dit jaarlijkse rapport analyseert Myria de migratie-actualiteit en toetst daarbij het beleid en de praktijk aan het respect voor de grondrechten. Myria trekt daarbij conclusies en formuleert beleidsaanbevelingen.

Publicatie datum: 15 januari 2018

This Inform presents an overview of the EMN Study on “Challenges and practices for establishing the identity of third-country nationals in migration procedures”. 

Publicatie datum: 15 januari 2018

Het Belgisch contactpunt van het Europees Migratienetwerk (EMN) heeft een rapport gepubliceerd over de praktijken en uitdagingen voor het vaststellen van identiteit in de verschillende migratieprocedures. Het rapport was de Belgische contributie voor een vergelijkend EU syntheserapport over het onderwerp die het beleid, regelgeving en praktijk in 25 lidstaten en Noorwegen beschrijft.   

Publicatie datum: 01 december 2017

Deze EMN studie onderzoekt tendensen in verzoeken om internationale bescherming en in irreguliere migratiestromen van derdelanders doorheen de EU en Noorwegen. De focus ligt op de periode 2012-2016. Het gaat om een update van de beknopte studie die werd gepubliceerd in december 2015.

Publicatie datum: 20 oktober 2017

This report reviews data relating to migrants' access to information on their rights in 19 reception and detention facilities of 8 EU Member States, including Belgium. It includes recommendations on how to make information provision effective.
Hoofdthema: International Protection
Publicatietype: Report
Trefwoorden: human rights

Publicatie datum: 30 september 2017

This report points to the need for reform in the European asylum system. There is a need for a more balanced distribution of asylum seekers between the Member States and more uniform decision-making on asylum within the EU. The authors argue that a person seeking asylum should have the same chance of being granted asylum irrespective of the country in which the application is made. 
Hoofdthema: Asylum, International Protection
Publicatietype: Report
Trefwoorden: CEAS

Publicatie datum: 08 mei 2017

This publication is based on social media research conducted by a small UNHCR team. Between March and December 2016, they issued weekly monitoring reports which have now been compiled into this synopsis.

Publicatie datum: 31 maart 2017

This briefing provides a short overview of major developments relating to asylum procedures, reception conditions, detention of asylum seekers and content of international protection accros the countries covered by the Asylum Information Database (AIDA).  
Hoofdthema: Reception, International Protection
Publicatietype: Report
Trefwoorden: asylum acquis

Publicatie datum: 15 februari 2017

We weten verrassend weinig over hoe NGO's en advocaten onderzoek doen in het kader van asielaanvragen. Om deze kloof te dichten, heeft Asylos 20 advocaten en medewerkers van ngo's in België, Frankrijk, Duitsland, Griekenland en het Verenigd Koninkrijk geïnterviewd om de uitdagingen van het onderzoek naar bewijs, evenals de mogelijkheden voor het verbeteren van het onderzoeksproces te begrijpen.

Publicatie datum: 06 januari 2017

In 2016 is het aantal asielaanvragen in België meer dan gehalveerd ten opzichte van 2015. Maar het aantal beslissingen dat door het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen (CGVS) werd genomen, was nog nooit zo hoog.

Publicatie datum: 22 december 2016

This report presents an overview of the shifting of economic activity to developing countries and examines whether this shift has led to an increase in international migration towards developing countries.

Publicatie datum: 05 december 2016

In this paper, UNHCR sets out a vision for achieving a pragmatic and common approach to responding to refugees and migrants. The proposals can facilitate the development, over the long term, of EU-wide arrangements to address and respond to movements effectively.
Hoofdthema: International Protection
Publicatietype: Opinion
Trefwoorden: UNHCR, Common European Asylum System

Publicatie datum: 30 november 2016

Deze EMN studie biedt een overzicht van beleid en praktijk inzake hervestiging, humanitaire admissie en private sponsorship programma's in de EU en Noorwegen

Publicatie datum: 01 oktober 2016

This MPI report provides an overview of the barriers to the successful labor market integration of refugees and asylum seekers across all skills levels, and analyzes the targeted support initiatives and structural policy levers available to overcome them.
Hoofdthema: International Protection, Integration
Publicatietype: Report
Trefwoorden: labour market integration

Publicatie datum: 19 september 2016

This report provides a broad overview of recent trends in international migration flows and migration policies in OECD countries and some non-OECD countries.

Publicatie datum: 01 augustus 2016

The EASO Annual Report provides a comprehensive overview of international protection in the EU over the year, reports on developments in asylum at European level, and assesses the functioning of the Common European Asylum System.
Hoofdthema: Asylum
Publicatietype: Report
Trefwoorden: EASO, EASO annual report, CEAS

Publicatie datum: 14 juli 2016

In this study, Myria, the Federal Migration Centre, closely looks at the reaction of Europe regarding the unusual situation of refugees in 2015 and 2016 and more particularly from a fundamental rights point of view.

Publicatie datum: 16 februari 2016

This study, published by the "Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum" (Dutch Ministry for Security and Justice), focuses on asylum recognition rates in the EU/EFTA area.
Hoofdthema: International Protection
Publicatietype: Study
Trefwoorden: asylum recognition rate

Publicatie datum: 04 januari 2016

What exchange of information on the application of exclusion 1F takes place currently ? Is it desirable and feasible to enhance international information exchange in this matter? This study answers these questions.

Publicatie datum: 08 december 2015

This report examines private sponsorship programmes to permit private individuals, groups, corporations and other entities to sponsor individual refugees for resettlement and accept financial responsibility for them for a period of time.
Hoofdthema: International Protection
Publicatietype: Report
Trefwoorden: private sponsorship, resettlement