EMN Bulletin (oktober – december 2016)

De 17de editie van het EMN Bulletin bevat up-to-date informatie over recente ontwikkelingen in de EU en op nationaal niveau op vlak van migratie en internationale bescherming. Ook de laatste statistieken en publicaties zijn erin opgenomen.

De 17de editie van het EMN Bulletin levert informatie over recente ontwikkelingen op het Europese en nationale niveau met betrekking tot het Gemeenschappelijk Europees Asielstelsel; niet-begeleide minderjarige vreemdelingen en kwetsbare groepen; legale migratie en integratie; het beheer van de Europese buitengrenzen; irreguliere migratie en terugkeer; en mensenhandel.

Deze editie bevat informatie – onder meer - over:

Op EU niveau:

  • Voorstel van de Europese Commissie voor een Europees Systeem voor reisinformatie en -authorisatie ("European Travel Information and Authorisation System", ETIAS).
  • Creatie van een pool van grenswachters en materiaal voor snelle reactie.
  • De Europese Commissie rapporteert over vooruitgang geboekt onder de Europese Agenda voor Migratie en in de context van de EU-Turkije Verklaring.

Op nationaal niveau:

  • BE: Een aantal ambtenaren van de Dienst Vreemdelingenzaken kregen toegang tot de centrale database van de politie.
  • DE: De eerst groep van afgewezen asielzoekers uit Afghanistan werd via een chartervlucht teruggestuurd naar het land van herkomst.
  • LU: Nieuwe wet vereenvoudigt de procedure voor de erkenning van buitenlandse kwalificaties.
  • NL: Algerije, Georgië, Oekraïne, Tunesië en Togo werden toegevoegd aan de lijst van veilige landen van oorsprong.

Meer ontwikkelingen en andere informatie in het Bulletin zelf (zie PDF hierboven) !

Publication Date:
wo 01 mrt 2017
Geografie:
Hoofdthema:
Publicatietype: