Directory van de EMN terugkeer expertengroep

De directory van de EMN terugkeerexpertengroep "Connecting Return Experts across Europe" geeft een overzicht van de programma's in de EU om de terugkeer en re-integratie in derde landen te ondersteunen.

Cover Pïcture of the EMN REG Directory

Download publication

In oktober 2014 heeft de EMN "Return Experts Group" (REG) de eerste editie van de directory "Connecting Return Experts across Europe" gepubliceerd.

Het geeft een overzicht van de in Europa betrokken actoren in het terugkeerproces en de programma's en initiatieven op het vlak van de implementatie van terugkeer in elke lidstaat. Het doel is om terugkeerexperts in Europa met elkaar in contact te brengen met het oog op de creatie van verhoogde operationele samenwerking zodat meer irreguliere migranten vrijwillig terugkeren op een menswaardige manier naar hun land van oorsprong of een transitland.

De EMN REG Directorory is opgedeeld in 2 delen:

  • Het eerste deel biedt een overzicht van algemene cijfergegevens over het aantal terugkeerbeslissingen en het aantal terugkeerders, opgesplitst per type terugkeer. 
  • Het tweede deel compileert EU-landenfiches die opgemaakt werden door de EMN REG-leden

De informatie werd verzameld gedurende de periode april tot oktober 2014 en wordt binnenkort ge-updated.

 

Publication Date:
wo 01 okt 2014
Geografie:
Hoofdthema:
Publicatietype:
Opdrachtgever:
Trefwoorden: