Publicatie datum: 01 januari 2015

Deze EMN Inform geeft een overzicht van de nationale praktijken op het vlak van terugkeer en re-integratie naar West-Afrika.
Hoofdthema: Terugkeer & Readmissie
Publicatietype: REG
Trefwoorden: vrijwillige terugkeer

Publicatie datum: 02 juli 2014

Het Federaal Migratiecentrum publiceerde vandaag een rapport over het Belgische terugkeerbeleid na de omzetting van de EU-terugkeerrichtlijn.
Hoofdthema: Terugkeer & Readmissie
Publicatietype: Studie
Trefwoorden: vrijwillige terugkeer

Publicatie datum: 19 november 2013

Deze EMN Informatiefiche geeft een overzicht van de huidige situatie rond terugkeer in de EU Schengenlanden en Noorwegen, met statistische ondersteuning.
Hoofdthema: Terugkeer & Readmissie
Publicatietype: EMN inform
Trefwoorden: vrijwillige terugkeer

Publicatie datum: 09 augustus 2013

10 lidstaten verschaffen gedetailleerde informatie en statistische gegevens aangaande hun terugkeerbeleid, gedwongen verwijderingen en vrijwillige terugkeer. Deze vraag werd gelanceerd door het Franse EMN contactpunt.
Hoofdthema: Ad hoc vragen
Trefwoorden: vrijwillige terugkeer

Publicatie datum: 17 januari 2013

Deze compilatie van antwoorden op een ad hoc rondvraag van het Franse contactpunt bevat informatie over de verwijdering van niet-begeleide minderjarigen in EU lidstaten.
Hoofdthema: Ad hoc vragen
Trefwoorden: vrijwillige terugkeer

Publicatie datum: 22 augustus 2012

Dit jaarverslag geeft een overzicht van de activiteiten van IOM aangaande begeleide vrijwillige terugkeer en bijstand na terugkeer.
Hoofdthema: Terugkeer & Readmissie
Publicatietype: Rapport
Trefwoorden: vrijwillige terugkeer

Publicatie datum: 21 augustus 2012

Het REAB Jaarverslag 2011 geeft een overzicht van de ontwikkelingen en trends inzake AVRR (Bijstand bij vrijwillige terugkeer en re-integratie) en van het terugkeerbeleid in België.
Hoofdthema: Terugkeer & Readmissie
Publicatietype: Rapport
Trefwoorden: vrijwillige terugkeer

Publicatie datum: 29 februari 2012

Het Belgische Federale Agentschap voor de Opvang van Asielzoekers (Fedasil) geeft de statitieken bekendgemaakt van vrijwillige terugkeer vanuit België in 2011.
Hoofdthema: Statistieken
Trefwoorden: vrijwillige terugkeer

Publicatie datum: 30 maart 2011

In welke mate kunnen vrijwillige terugkeerprogramma's voor buitenlandse werknemers bijdragen aan het verminderen van de werkeloosheidsdruk binnen de context van een economische crisis? Tegen de achtergrond van vaststellingen in andere landen wordt het Spaanse beleid geanalyseerd.
Hoofdthema: Terugkeer & Readmissie
Publicatietype: Studie
Trefwoorden: vrijwillige terugkeer

Publicatie datum: 01 oktober 2009

Hoe is begeleide terugkeer gedefinieerd? Hoe is vrijwillige terugkeer geïmplementeerd in België en wat is de doelgroep? Deze studie onderzoekt verder de politieke en institutionele context, de wettelijke basis, alsook de beschikbare programma's en gegevens aangaande het onderwerp.
Hoofdthema: Terugkeer & Readmissie
Publicatietype: Thematische Studies
Trefwoorden: vrijwillige terugkeer