Frontex publiceert zijn eerste jaarrapport over het 'Frontex Consultatieve Forum Fundamentele Rechten'

Het jaarrapport geeft een overzicht van de activiteiten die door het consultatieve forum zijn ondernomen in 2013 en houdt de belangrijkste aanbevelingen in die aan Frontex en zijn Management Board zijn gedaan.

De belangrijkste taak van het consultatieve forum is om advies te verlenen aan Frontex over mensenrechtenkwesties. De algemene doelstelling van het consultatieve forum is om aan te tonen dat samenwerking tussen het brede spectrum van de 'civil society' dat het vertegenwoordigt en Frontex kan helpen om de fundamentele mensenrechtenbescherming aan de externe grenzen van de EU te verbeteren. Belangrijke domeinen waarvoor het consultatieve forum wordt geconsulteerd zijn de verdere ontwikkeling en implementatie van de mensenrechtenstrategie en de gedragscode van Frontex. Het consultatieve forum werkt ook aan specifieke kwesties in het domein van strategische planning, gezamenlijke operaties, risicoanalyses en training.

Het jaarrapport bevat goede praktijken, alsook een aantal punten dat moeten worden verbeterd. Het rapport besluit met de volgende positieve ervaringen:

  • Het bezoeken van gezamenlijke operaties is onontbeerlijk gebleken, gezien het consultatieve forum zijn aanbevelingen wil baseren op de actuele ontwikkelingen in de praktijk.  
  • Frontex heeft leden van het consultatieve forum uitgenodigd om bijeenkomsten met nationale experten bij te wonen om ideeën uit te wisselen en om uiteenlopende mensenrechtenanalyses te vermijden.

Verder vermeldt de conclusie van het rapport de volgende werkpunten:

  • De vraag blijft hoe fundamentele rechten effectief worden geïmplementeerd in de dagelijkse praktijk en worden gemainstreamed in de procedures van gezamenlijke operaties.
  • De toegang tot sommige Frontex documenten moet worden verbeterd, zodat het consultatieve forum nog betekenisvollere aanbevelingen zou kunnen maken.
  • Meer tijd is nodig voor de voorbereiding van het consultatieproces (inclusief de voorbereiding van vergaderingen met experten).

Het consultatieve forum zal de impact en implementatie van zijn aanbevelingen opvolgen.

Tot slot, bepaalt het rapport dat heel goede werkrelaties zijn ontstaan tussen het consultatieve forum en de verschillende Frontex units. Het lijst eveneens de prioriteiten op voor 2014.

Publication Date:
do 07 aug 2014
Geografie:
Hoofdthema:
Publicatietype: