Een nieuw kader voor het Belgisch terugkeerbeleid (Federaal Migratiecentrum)

Het Federaal Migratiecentrum publiceerde vandaag een rapport over het Belgische terugkeerbeleid na de omzetting van de EU-terugkeerrichtlijn.

Onder de invloed van de omzetting van de terugkeerrichtlijn is sinds 2011 het Belgisch landschap inzake detentie en verwijdering van migranten sterk veranderd. In het rapport 'Een nieuw kader voor het Belgisch terugkeerbeleid', beschikbaar in het Nederlands en Frans, analyseert het Federaal Migratiecentrum de belangrijkste beleidswijzigingen en hun impact op de grondrechten van vreemdelingen en op de efficiëntie van het systeem. Het spanningsveld tussen deze beide dimensies vormt het zwaartepunt van de analyse.

Meer informatie op de website van het Federaal Migratie Centrum.

Publication Date:
wo 02 jul 2014
Geografie:
Hoofdthema:
Publicatietype:
Opdrachtgever:
Trefwoorden: