Activiteitenverslag Dienst Vreemdelingenzaken 2013 (DVZ)

Het jaarverslag van de DVZ voor het jaar 2013 is beschikbaar.

Dit activiteitenrapport geeft een overzicht van de organisatie en het personeelsbeheer van de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ). Ook worden de activiteiten voor wat betreft de uiteenlopende bevoegdheden van de DVZ in het jaar 2013 uitgebreid toegelicht.

Het rapport en voorgaande jaarverslagen kunnen worden geraadpleegd op de website van de  Dienst Vreemdelingenzaken

Publication Date:
wo 16 jul 2014
Geografie:
Hoofdthema:
Publicatietype:
Trefwoorden: