Praktische benaderingen en goede praktijken op het vlak van terugkeer en re-integratie naar Afghanistan en Pakistan (EMN Inform)

Deze EMN Inform geeft informatie betreffende de praktijken van lidstaten op het vlak van terugkeer en re-integratie naar Afghanistan en Pakistan.

Achtergrondinformatie

Ondanks het feit dat het aantal terugkeerders naar Pakistan en Afghanistan aanzienlijk toegenomen is, ervaren verschillende lidstaten moeilijkheden bij het terugkeren van migranten naar deze twee landen. Tegen deze achtergrond, is het de bedoeling van deze EMN Inform om:

  • De impact van de terugkeer en re-integratieprogramma's naar Afghanistan en Pakistan te beoordelen
  • Te beschrijven hoe lidstaten hun terugkeer- en re-integratieprogramma's bijsturen
  • Goede praktijken en de ruimte voor verdere samenwerking te identificeren om terugkeer - op een menswaardige manier - naar deze landen te doen stijgen
  • De meest recente beschikbare statistieken over terugkeer en re-integratie vanuit de EU naar Afghanistan en Pakistan te presenteren

Inform: enkele bevindingen

  • Afghanistan en Pakistan behoren tot de top-5 landen wat betreft terugkeerbeslissingen.
  • De proportie van het aantal effectieve terugkeerders ten opzichte van het aantal in 2013 genomen terugkeerbeslissingen is 21% voor Afghanen en 48% voor Pakistani terwijl dit 42% is voor alle nationaliteiten.
  • Slechts enkele lidstaten hebben op maat gemaakte reintegratieprogramma's voor Aghanistan en Pakistan ontwikkeld.
  • De programma's voor begeleide vrijwillige terugkeer naar Afghanistan en Pakistan zijn goed gekend bij migranten.
  • Het aantal gezamenlijke (EU) reintegratieprojecten naar Afghanistan en Pakistan is stijgende.

De inform geeft meer informatie over (i) de impact van terugkeer en re-integratiesteun  (ii) de kenmerken van de terugkeerprogramma's en (iii) goede praktijken en mogelijkheden voor verdere samenwerking.

 

Publication Date:
ma 01 dec 2014
Geografie:
Hoofdthema:
Publicatietype:
Opdrachtgever:
Trefwoorden: