Federaal Migratiecentrum: Jaarverslag Migratie 2013

Vandaag stelde het Federaal Migratiecentrum het Jaarverslag Migratie 2013 voor. Het rapport brengt thematisch de beschikbare cijfers samen met een overzicht van recente ontwikkelingen en diept een aantal kwesties uit in een juridische analyse.

Image Annual Report on Migration 2013

Download publication

Jaarverslag Migratie 2013

Dit rapport geeft een overzicht van de meest recente data over asiel en migratie, recente (Belgische en Europese) ontwikkelingen op dat gebied en er wordt een reeks aanbevelingen gedaan.

Het Jaarverslag Migratie 2013 bevat volgende hoofdstukken:

  • Migratie in België: aantallen en stromen
  • Toegang tot het grondgebied
  • Legaal verblijf met onderdelen over achtereenvolgens internationale bescherming en staatloosheid, recht op gezinsleven, economische migratie en vrij verkeer, migratie om studieredenen en regularisatie
  • Terugkeer, verwijdering, detentie
  • Verschillen in behandeling op basis van verblijfsstatuut
  • Nationaliteit

Dalende immigratie, inperking van rechten

Na drie decennia van toenemende immigratie in België registreerde ons land in 2012 ongeveer 10 procent minder immigranten: hun aantal daalde dat jaar naar 124.717 – in 2011 was dat nog 138.071.

Volgens het Federaal Migratiecentrum, ging deze dalende migratie gepaard  met een zwakkere rechtspositie van vreemdelingen. Tal van hervormingen en maatregelen hebben daartoe bijgedragen. Die maatregelen kaderden voor een belangrijk deel in de economische crisis. "Dit ontslaat de overheid nog niet van haar plicht om de grondrechten van elkeen te respecteren en te beschermen – een plicht die uit onze internationale engagementen voortvloeit. Dat het in dit geval om vreemdelingen gaat, verandert daar niets aan’, aldus het Federaal Migratiecentrum.

In één van de aanbevelingen van het Jaarverslag Migratie 2013 vraagt het Federaal Migratiecentrum om op een systematische manier de impact te meten van het migratiebeleid op de grondrechten van vreemdelingen. De verschillende mensenrechteninstellingen van het land kunnen de overheid hierbij helpen.

Meer informatie op de website van het Federaal Migratiecentrum.  

Publication Date:
vr 04 jul 2014
Geografie:
Hoofdthema:
Publicatietype:
Opdrachtgever:
Trefwoorden: