Publicatie datum: 08 juli 2020

Integratie door het verwerven van staatsburgerschap is omwille van het toegenomen aantal nieuwe migranten in de EU in de laatste jaren een belangrijk onderwerp geworden in vele EU lidstaten. De EMN studie toonde aan dat staatsburgerschap door lidstaten wordt gezien als ofwel het hoogtepunt van het integratieproces, ofwel als bevordering van het integratieproces. Niettemin worden onderdanen uit derde landen in de meeste lidstaten niet actief aangemoedigd om het staatsburgerschap aan te vragen.
Hoofdthema: Burgerschap & Nationaliteit
Publicatietype: Thematische Studies

Publicatie datum: 26 juni 2018

In dit jaarlijkse rapport analyseert Myria de migratie-actualiteit en toetst daarbij het beleid en de praktijk aan het respect voor de grondrechten. Myria trekt daarbij conclusies en formuleert beleidsaanbevelingen.

Publicatie datum: 17 april 2017

Eurostat, the statistical office of the European Union, published today a press release with 2015 data on the acquisition of citizenship in the EU. The main conclusions are that EU Member States granted citizenship to fewer persons in 2015, and Moroccans, Albanians and Turks remain the main recipients.
Hoofdthema: Citizenship & Nationality
Publicatietype: Report
Trefwoorden: acquisition of citizenship

Publicatie datum: 15 juli 2014

Het Federaal Migratiecentrum verspreidt een brochure met informatie over toegang tot de Belgische nationaliteit nadat de hervormde nationaliteitswetgeving in werking trad op 1 januari 2013. Dit is de vierde editie van deze brochure.

Publicatie datum: 03 januari 2013

This EMN Inform summarises the main developments in 2011 in legal migration and mobility. Topics addressed include statistics, promoting legal migration channels, economic, family Reunification and integration.

Publicatie datum: 20 februari 2012

Philippe Fargues, directeur van het Migration Policy Centre van het European University Institute te Firenze, geeft een kijk op de moeilijkheden die migranten ondervinden in de Golfstaten.
Hoofdthema: Burgerschap & Nationaliteit
Publicatietype: Rapport

Publicatie datum: 26 oktober 2011

Working Paper of the Centre for Social Policy (CSB) by Vincent Corluy, Ive Marx and Gerlinde Verbist

Publicatie datum: 26 augustus 2011

In dit rapport wordt een overzicht gegeven van de Belgische nationaliteitswetgeving.
Hoofdthema: Burgerschap & Nationaliteit
Publicatietype: Rapport
Trefwoorden: burgerschap

Publicatie datum: 23 juni 2011

Hier vindt u het jaarverslag 2010 van de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ)
Hoofdthema: Asiel

Publicatie datum: 11 mei 2011

Het Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding (Centrum) heeft zijn vierde Jaarverslag Migratie voorgesteld. Bij gebrek aan politieke maatregelen, pleit het Centrum voor het derde jaar op rij voor een duurzaam migratiebeleid en reikt het hiervoor een aantal toetsstenen aan.
Hoofdthema: Asiel
Publicatietype: Rapport