Beleidsrapport 2013 over Asiel en Migratie in België (EMN)

Dit is het 10de beleidsrapport van het Belgische Contactpunt van het EMN. Het rapport geeft een overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen inzake asiel en migratie in België voor het jaar 2013.

Cover page of 2013 Beleidsrapport 2013

Download publication

Ontwikkelingen in het asiel- en migratiebeleid in 2013 vonden onder meer plaats op het gebied van:

 • verdere uitvoering van een coherent beleid (koppeling tussen asiel, migratie en opvang)
 • controle van instroom en uitstroom
 • het ontmoedigen van meervoudige asielaanvragen
 • het verhogen van het aantal te hervestigen personen
 • kwalitatieve, flexibele en efficiënte opvangstructuren
 • strijd tegen misbruik van het recht op gezinshereniging
 • bevordering van vrijwillige terugkeer
 • het aanpakken van misbruik in het kader van vrijwillige terugkeer
 • het organiseren van de gedwongen terugkeer van personen die de openbare orde bedreigen
 • het voorkomen en bestrijden van illegale migratie
 • de aanpassing van de wetgeving tegen de mensenhandel
 • het beter herkennen en verwijzen van slachtoffers van mensenhandel

Deze en (nog) andere ontwikkelingen worden thematisch weergegeven in volgende hoofdstukken:

 • legale migratie en mobiliteit
 • internationale bescherming en asiel
 • niet-begeleide minderjarigen en andere kwetsbare groepen
 • maatregelen tegen mensenhandel
 • migratie en ontwikkeling
 • irreguliere migratie
 • terugkeer

U kan het rapport raadplegen voor meer gedetailleerde informatie.

Het rapport is enkel beschikbaar in het Engels.

Publication Date:
do 24 jul 2014
Geografie:
Hoofdthema:
Publicatietype:
Opdrachtgever: