Publicatie datum: 06 augustus 2020

De Country Factsheet biedt een korte samenvatting van de voornaamste ontwikkelingen op het vlak van migratie en internationale bescherming in België in 2019, met inbegrip van de meest recente statistieken.
Hoofdthema: Cross-sectionaal
Publicatietype: Jaarlijkse Beleidsrapporten
Trefwoorden: jaarrapport

Publicatie datum: 17 juni 2020

Het jaarlijks rapport van het EMN geeft een overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen op het vlak van migratie en asiel in België en in de EU in 2019.
Hoofdthema: Cross-sectionaal, Asiel, Migratie
Publicatietype: Jaarlijkse Beleidsrapporten
Trefwoorden: jaarrapport

Publicatie datum: 10 juli 2019

The Country Factsheet provides succinct information on the most significant political and legislative developments in the field of migration and international protection in Belgium in 2018, plus the latest relevant statistics.  
Hoofdthema: Cross-sectional
Publicatietype: Annual Policy Reports
Trefwoorden: annual report

Publicatie datum: 18 juni 2019

The EMN annual report on asylum and migration provides an overview of the major developments in the field of migration and asylum in Belgium and in the EU in 2018.
Hoofdthema: Cross-sectional, Asylum, Migration
Publicatietype: Annual Policy Reports
Trefwoorden: annual report

Publicatie datum: 06 september 2018

Het jaarlijks rapport van het EMN geeft een overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen op het vlak van migratie en asiel in België en in de EU in 2017.

Publicatie datum: 31 oktober 2016

In dit rapport maakt Myria elk jaar een onafhankelijke evaluatie van de evolutie en de resultaten van de strijd tegen mensenhandel en mensensmokkel. Het rapport van 2016 focust in het bijzonder op de uitbuiting van de bedelarij.
Hoofdthema: Mensensmokkel & Mensenhandel, Statistieken
Publicatietype: Rapport
Trefwoorden: Myria, jaarrapport

Publicatie datum: 04 juli 2014

Vandaag stelde het Federaal Migratiecentrum het Jaarverslag Migratie 2013 voor. Het rapport brengt thematisch de beschikbare cijfers samen met een overzicht van recente ontwikkelingen en diept een aantal kwesties uit in een juridische analyse.
Hoofdthema: Asiel
Publicatietype: Rapport
Trefwoorden: jaarrapport

Publicatie datum: 24 juni 2013

Dit is het zesde Jaarverslag Migratie dat het Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding publiceert. Het rapport brengt thematisch de beschikbare cijfers samen met een overzicht van recente ontwikkelingen en diept een aantal kwesties uit in een juridische analyse.
Hoofdthema: Asiel
Trefwoorden: jaarrapport

Publicatie datum: 24 juni 2013

Het 4de Jaarverslag, dat gepubliceerd werd op 17 juni 2013, analyseert ontwikkelingen op vlak van immigratie en asiel die zich voordeden in 2012 en begin 2013, en het roept op tot een meer coherent EU antwoord. Dit Jaarverslag is tot stand gekomen o.m. op basis van de EMN-Beleidsrapporten 2012.
Hoofdthema: Asiel
Trefwoorden: jaarrapport

Publicatie datum: 28 juni 2012

Het Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding stelde vandaag zijn vijfde Jaarverslag Migratie voor, met data en analyse aangaande verschillende migratiethema's (internationale bescherming, recht op gezinsleven, terugkeer, ...)
Hoofdthema: Asiel
Publicatietype: Rapport
Trefwoorden: jaarrapport

Publicatie datum: 30 mei 2012

De Commissie publiceert vandaag een verslag over de ontwikkelingen in 2011 op het gebied van immigratie en asiel.
Hoofdthema: Asiel
Publicatietype: Rapport

Publicatie datum: 17 juni 2011

Een werkdocument van de Europese Commissie werd toegegevoegd aan de mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad, in het kader van het jaarlijks rapport aangaande Immigratie en Asiel 2010.
Hoofdthema: Asiel

Publicatie datum: 11 mei 2011

Het Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding (Centrum) heeft zijn vierde Jaarverslag Migratie voorgesteld. Bij gebrek aan politieke maatregelen, pleit het Centrum voor het derde jaar op rij voor een duurzaam migratiebeleid en reikt het hiervoor een aantal toetsstenen aan.
Hoofdthema: Asiel
Publicatietype: Rapport

Publicatie datum: 21 april 2011

IPPR briefing aangaande de meest significante migratietrends en migratiebeleidbeleid in 2010 en 2011 in het Verenigd Koninkrijk.
Hoofdthema: Cross-sectionaal
Publicatietype: Rapport
Trefwoorden: migratiebeleid

Publicatie datum:

Hoofdthema: Internationale bescherming, Statistieken
Publicatietype: Rapport

Publicatie datum:

Hoofdthema: Migratie
Publicatietype: Rapport
Trefwoorden: jaarverslag DVZ

Publicatie datum: 28 maart 2011

(30.06.2010) Fedasil heeft zijn achtste jaarverslag gepubliceerd. De verzadiging van het opvangnetwerk, vastgesteld in 2008, heeft zich in 2009 voortgezet en is zelfs toegenomen. Niet alle personen die er recht op hebben, kregen een plaats in het opvangnetwerk.
Hoofdthema: Opvang
Publicatietype: Rapport
Trefwoorden: opvangcrisis

Publicatie datum:

Dit rapport geeft een overzicht van de voornaamste statistische gegevens in België met betrekking tot asiel en migratie voor het referentiejaar 2008
Hoofdthema: Statistieken
Publicatietype: Jaarlijkse Statistische Rapporten
Trefwoorden: statistisch rapport

Publicatie datum: 01 september 2009

De voornaamste doelstelling van dit rapport is de beschrijving van statistische trends en gegevens over internationale migratie, asiel en illegale binnenkomst en terugkeer voor het referentiejaar 2007 in België
Hoofdthema: Statistieken
Publicatietype: Jaarlijkse Statistische Rapporten