Publicatie datum: 14 augustus 2014

Deze EMN-inform somt de voornaamste bevindingen van de EMN-studie op die het beleid en praktijken betreffende de voorzieningen tot sociale zekerheid en gezondheidszorg voor derdelanders in de EU wil onderzoeken.
Hoofdthema: Migratie
Publicatietype: EMN inform
Trefwoorden: gezondheidszorg

Publicatie datum:

Johan Wets et Tom De Bruyn onderzoekers van het onderzoekscentrum HIVA van de KUL hebben in opracht van de KBS een studie uitgebracht over de personeelstekorten in de gezondheidssector en de rol die migratie hierin kan spelen.
Hoofdthema: Economische migratie
Publicatietype: Studie
Trefwoorden: gezondheidszorg

Publicatie datum: 27 februari 2012

Twaalf Europese lidstaten hebben geantwoord op verschillende vragen met betrekking tot de bestaande praktijk in hun land van tuberculose screening van vreemdelingen.
Hoofdthema: Ad hoc vragen
Trefwoorden: gezondheidszorg