EMN Bulletin (augustus- november 2014)

Deze 9e editie van het EMN bulletin bevat informatie over recente ontwikkelingen inzake migratie en internationale bescherming op EU niveau en op niveau van de lidstaten.

Screen shot Bulletin 9 (first page)

Download publication

Deze bulletin bevat onder meer informatie over:

  • Conclusies van de jaarlijkse grondrechten conferentie van het FRA en van de Metropolis conferentie, waar een brede waaier aan migratie-gerelateerde onderwerpen aan bod kwam.
  • Legale migratie, waaronder een arrest van het Europees Hof van Justitie, die stelt dat op basis van de studentenrichtlijn (2004/114/EC) lidstaten geen verdere toelatingsvoorwaarden mogen opleggen dan diegene opgelijst in de richtlijn. Nationale ontwikkelingen inzake economische migratie, gezinshereniging en studentenmigratie worden ook belicht.
  • Internationale bescherming, zoals de twee laatste EASO COI rapporten over Zuid en Centraal Somalië en Tsjetsjenië, het EASO kwaraatlrapport van Q2 2014, het UNHCR rapport aangaande verdwijningen in de Middelandse Zee, alsook nationale ontwikkelingen (bvb. opvangstructuren in Cyprus, wachtuitkering in Frankrijk, hervestiging van Syrische vluchtelingen naar Spanje,...)
  • Strijd tegen sllachtoffers van mensenhandel, waaronder de voorstelling van het midterm rapport over de EU Anti-Trafficking Strategy, het report mbt joint actions tegen mensenhandel, alsook enkele nationale ontwikkelingen.
  • Schengen, Grenzen en Visa; zoals het FRA rapport mbt het respecteren van grondrechten bij EU binnenkomst, de rapporten van de Commissie aangaande de visumovereenkomsten met Colombia en Peru, de roadmap voor visumliberasering voor Turkije, alsook de situatie aangaande non-wederkerigheid van visumbeleid.
  • Externe dimensie, waaronder de nieuwe mobiliteitspartnerschappen tussen de EU en Jordanië, alsook enkele nationale ontwikkelingen (oa inbreukprocedure tegen Oostenrijk ivm onvolledige omzetting EU associatieovereenkomst met Turkije)
  • Irreguliere migratie en terugkeer, zoals de start van de  "Triton" operatie van Frontex, de recente EMN studie mbt alternatieven detentie, het laatste Frontex Risk Analysis report en enkele nationale ontwikkelingen.
  • Integratie en burgerschap, de lancering van het Europees Migration Forum, die voor het eerst zal worden gehouden op 26 en 27 januari 2015, alsook nationale ontwikkelingen.

Meer informatie over deze en andere onderwerpen kan u vinden in het  9th EMN Bulletin

Publication Date:
wo 03 dec 2014
Geografie:
Hoofdthema:
Publicatietype:
Opdrachtgever: