Publicatie datum: 04 juli 2013

The FRA Annual Report examines fundamental rights-related developments in many fields, including asylum, immigration and integration, border control and visa policy.
Hoofdthema: Integration, Asylum, Migration
Publicatietype: Report
Trefwoorden: economic crisis, fundamental rights

Publicatie datum: 03 juli 2013

This report provides statistics, information on the legal framework, the asylum procedure and reception conditions for asylum seekers in Belgium.

Publicatie datum: 25 juni 2013

De publicatie 'International Migration Outlook 2013' over de vooruitzichten op vlak van internationale migratie geeft aan de immigratie naar de OESO-landen met 2% steeg in 2011 t.a.v. het jaar voordien, om zo bijna op 4 miljoen af te klokken. Recente data tonen een vergelijkbare stijging in 2012.
Hoofdthema: Asiel
Trefwoorden: buitenlandse werknemers

Publicatie datum: 24 juni 2013

Dit is het zesde Jaarverslag Migratie dat het Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding publiceert. Het rapport brengt thematisch de beschikbare cijfers samen met een overzicht van recente ontwikkelingen en diept een aantal kwesties uit in een juridische analyse.
Hoofdthema: Asiel
Trefwoorden: jaarrapport

Publicatie datum: 24 juni 2013

Het 4de Jaarverslag, dat gepubliceerd werd op 17 juni 2013, analyseert ontwikkelingen op vlak van immigratie en asiel die zich voordeden in 2012 en begin 2013, en het roept op tot een meer coherent EU antwoord. Dit Jaarverslag is tot stand gekomen o.m. op basis van de EMN-Beleidsrapporten 2012.
Hoofdthema: Asiel
Trefwoorden: jaarrapport

Publicatie datum: 23 mei 2013

Dit is het 9de beleidsrapport van het Belgische Contactpunt van het EMN. Het rapport geeft een overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen inzake asiel en migratie in België voor het jaar 2012.
Hoofdthema: Asiel
Publicatietype: Jaarlijkse Beleidsrapporten

Publicatie datum: 14 mei 2013

This Eurostat publication (data in focus) provides an overview of asylum applications and first instance decisions for the year 2012 in the EU-27.

Publicatie datum: 14 maart 2013

Dit rapport geeft een overzicht van Europese en nationale ontwikkelingen op het vlak van asiel- en migratiebeleid voor de periode oktober 2012 tot januari 2013, alsook statistische informatie, EMN rapporten en andere publicaties, gebeurtenissen en nieuwsitems.
Hoofdthema: Asiel
Publicatietype: EMN bulletin

Publicatie datum: 07 maart 2013

Deze beleidspaper, die een nieuwe reeks van publicaties van het Migration Policy Institute (MPI) Europa lanceert, maakt een eerste analyse van de veranderende praktijk- en beleidsomgeving in de EU.
Hoofdthema: Asiel
Trefwoorden: beleidsstrategie

Publicatie datum: 01 maart 2013

In een poging om tot een beter begrip te komen van de situatie waarin staatlozen verkeren in België heeft het UNHCR dit onderzoeksproject uitgevoerd waarbij de socio-demografische en wettelijke aspecten rond staatloosheid in België aan bod komen.
Hoofdthema: Asiel
Trefwoorden: UNHCR

Publicatie datum: 28 februari 2013

Het Dublin transnational network project dat wordt gecoördineerd door Forum Réfugiés -Cosi in samenwerking met ECRE, Hungarian Helsinki Committee en nationale partners heeft een vergelijkend rapport gepubliceerd aangaande de toepassing van de Dublinverordening in verscheidene Europese lidstaten.
Hoofdthema: Internationale bescherming
Publicatietype: Rapport
Trefwoorden: dublinverordening

Publicatie datum: 22 februari 2013

ECRE heeft zich visie en aanbevelingen gepubliceerd aangaande de initiatieven die kaderen binnen de discussie aangaande de solidariteitsmechanismen in de EU inzake asiel en het delen van verantwoordelijkheid.
Hoofdthema: Asiel
Trefwoorden: grondrechten

Publicatie datum: 22 februari 2013

Deze studie van het Europees Parlement heeft als doel om de invloed van Europese rechtspraak van het Hof van Justitie en het EHRM inzake asiel en immigratie te analyseren.
Hoofdthema: Asiel
Trefwoorden: EHRM

Publicatie datum: 21 februari 2013

Dit syntheserapport bevat de bevindingen van de thematische EMN studie aangaande de identificatie van asielzoekers: praktijk en uitdagingen, van de EMN contactpunten van 25 lidstaten.
Hoofdthema: Internationale bescherming
Publicatietype: Thematische Studies
Trefwoorden: identificatie

Publicatie datum: 08 februari 2013

Dit onderzoeksrapport handelt over de integratie van hervestigde vluchtelingen in de lidstaten van de EU en analyseert het EU beleidskader en nationale praktijken voor hervestiging en integratie en hoe ze kunnen worden verbeterd.
Hoofdthema: Integratie
Trefwoorden: hervestiging

Publicatie datum: 04 februari 2013

De nieuwe Dublin II-Verordening is aangenomen door het Parlement en de Raad. Achtergrondinformatie, stand van zaken en rechtspraak mbt deze verordening kan hier worden geraadpleegd.

Publicatie datum: 04 februari 2013

De nieuwe EURODAC Verordering is, na lange onderhandelingen, aangenomen door het Parlement en de Raad. Achtergrondinformatie en stand van zaken kan hier worden geraadpleegd.
Hoofdthema: Internationale bescherming
Trefwoorden: eurodacrichtlijn

Publicatie datum: 04 februari 2013

De herziene Asielprocedurerichtlijn is een feit sinds juni 2013. Achtergrondinformatie, stand van zaken en rechtspraak aangaande deze richtlijn kunnen hier worden geraadpleegd.

Publicatie datum: 31 januari 2013

De herziening van de richtlijn werd goedgekeurd en gepubliceerd in december 2011. De omzetting moet zijn gebeurd tegen 21 december 2013. Achtergrondinformatie, stand van zaken en rechtspraak aangaande deze richtlijn kan hier worden geraadpleegd.

Publicatie datum: 29 januari 2013

De herziene Opvangrichtlijn werd aangenomen in juni 2013. Achtergrondinformatie, stand van zaken en relevante rechtspraak aangaande deze richtlijn kan hier worden geraadpleegd.
Hoofdthema: Opvang
Trefwoorden: opvangrichtlijn

Publicatie datum: 18 januari 2013

Dit onderzoek spitst zich toe op de wetgeving, beleid en praktijk van gendergerelateerde asielaanvragen in negen EU lidstaten.
Hoofdthema: Internationale bescherming
Publicatietype: Studie
Trefwoorden: gender

Publicatie datum: 03 januari 2013

This EMN Inform presents the main developments that took place in 2011 with regard to international protection comprising statistics, the Common European Asylum System, intra-EU Solidarity , external dimension and unaccompanied minors.

Publicatie datum: 13 december 2012

Deze Eurostat publicatie (data in focus) brengt een overzicht van de asielaanvragen en de beslissingen (eerste instantie) in de EU van het derde kwartaal van 2012
Hoofdthema: Internationale bescherming
Publicatietype: Rapport
Trefwoorden: asielaanvragen

Publicatie datum: 12 december 2012

Dit rapport van 59 pagina's identificeert 3 belangrijke "protection gaps" voor migrantenvrouwen die het slachtoffer zijn van huiselijk geweld in België.

Publicatie datum: 15 november 2012

Dit rapport van 2012 geeft een overzicht van hoe het asiel- en migratiebeleid is georganiseerd in België. De studie is een update van het rapport van 2008-2009.
Hoofdthema: Asiel
Publicatietype: Thematische Studies
Trefwoorden: institutionele kader