Publicatie datum: 07 juli 2021

De ontwikkelingen inzake databeheer kenden in de laatste jaren een hoge vlucht, niet in het minst bij de overheidsinstellingen die verantwoordelijk zijn voor het verlenen van internationale bescherming, waar o.a. een verhoogde influx van verzoeken om internationale bescherming en de COVID-19 pandemie de druk verhoogden om op een efficiënte wijze data te beheren. EMN onderzocht de situatie en de ontwikkelingen op vlak van data management in de asielprocedure tussen 2014 en 2020, evenals het gecreëerde wettelijk kader hieromtrent. Aanvullend publiceerde EMN België een eigen studie, die het beheer van data in de Belgische asielprocedure specifiek uitlicht.
Hoofdthema: Statistieken
Publicatietype: Thematische Studies
Trefwoorden: databronnen

Publicatie datum: 29 maart 2019

This EMN study aims to identify challenges, best practices and positive experiences in different Member States and Norway on the impact of visa liberalisation. The study covers Western Balkan and Eastern Partnership countries which have successfully concluded visa liberalisation dialogues according to the relevant action plans and roadmaps.

Publicatie datum: 26 juni 2018

In dit jaarlijkse rapport analyseert Myria de migratie-actualiteit en toetst daarbij het beleid en de praktijk aan het respect voor de grondrechten. Myria trekt daarbij conclusies en formuleert beleidsaanbevelingen.

Publicatie datum: 09 mei 2018

The Belgian Federal Migration Centre Myria, published a statistical paper on the issue of the ageing of the population and the role of immigration, a major demographic challenge for European societies.
Hoofdthema: Data & Statistics
Trefwoorden: demography, population ageing

Publicatie datum: 09 november 2017

Myria (the Belgian Federal Migration Centre - an independent public body analyzing migration policies) has released its fifth MyriaDoc on Return, Detention and Removal of Foreigners in Belgium (2017).

Publicatie datum: 06 januari 2017

In 2016 is het aantal asielaanvragen in België meer dan gehalveerd ten opzichte van 2015. Maar het aantal beslissingen dat door het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen (CGVS) werd genomen, was nog nooit zo hoog.

Publicatie datum: 31 oktober 2016

In dit rapport maakt Myria elk jaar een onafhankelijke evaluatie van de evolutie en de resultaten van de strijd tegen mensenhandel en mensensmokkel. Het rapport van 2016 focust in het bijzonder op de uitbuiting van de bedelarij.
Hoofdthema: Mensensmokkel & Mensenhandel, Statistieken
Publicatietype: Rapport
Trefwoorden: Myria, jaarrapport

Publicatie datum: 20 juni 2016

UNHCR's Global Trends report finds that 65.3 million people were displaced from their homes by conflict and persecution in 2015. This is the highest figure since UNHCR records began.
Hoofdthema: Asylum, Data & Statistics
Publicatietype: Report
Trefwoorden: global trends, UNHCR

Publicatie datum: 21 januari 2016

De monitor bevat administratieve gegevens en statistieken over migratie en asiel, integratie, sociale cohesie en de positie en vertegenwoordiging van vreemdelingen en andere personen van buitenlandse herkomst in Vlaanderen, en dit in een regionaal, nationaal en Europees kader.
Hoofdthema: Integratie
Publicatietype: Rapport

Publicatie datum: 05 januari 2016

Deze beknopte EMN studie stelt de belangrijkste data voor met betrekking tot de irreguliere migratiestromen, zowel van asielzoekers als van migranten, over de buitengrenzen van de EU en binnen de Europese Unie zelf gedurende de laatste jaren en tijdens de eerste negen maanden van 2015.
Hoofdthema: Asiel
Publicatietype: Thematische Studies
Trefwoorden: asielaanvragen

Publicatie datum: 05 januari 2016

Deze EMN Inform toont aan hoe de stromen van asielzoekers, migranten en ontheemde personen naar de EU veranderd en geëvolueerd zijn in 2015.
Hoofdthema: Asiel
Publicatietype: EMN inform

Publicatie datum: 26 oktober 2015

This report by the International Organization for Migration draws on data from the Gallup World Poll to provide an insight into public attitudes towards immigration worldwide.
Hoofdthema: Data & Statistics, Migration
Publicatietype: Report
Trefwoorden: attitude towards migration, IOM

Publicatie datum: 09 juli 2015

The European Asylum Support Office (EASO) published its annual report on the situation of asylum in the European Union.
Hoofdthema: Data & Statistics, Asylum
Publicatietype: Report
Trefwoorden: EASO annual report

Publicatie datum: 04 juni 2015

Het syntheserapport stelt de voornaamste bevindingen voor van de studie die in elke lidstaat werd uitgevoerd: "Policies, practices and data on unaccompanied minors (UAMs)". In dit rapport werden de bevindingen van 2008-2009 geüpdated.

Publicatie datum: 04 april 2015

The European Parliament Think Tank has published a briefing presenting facts and figures about irregular immigration in the EU.

Publicatie datum: 19 februari 2015

Analyse van de loopbaantrajecten van asielzoekers en vluchtelingen in België
Hoofdthema: Asiel
Publicatietype: Studie
Trefwoorden: tewerkstelling

Publicatie datum: 31 januari 2015

Dit is de Belgische bijdrage voor het EMN rapport aangaande beleid, praktijk en data mbt niet-begeleide minderjarigen. De nationale EMN-contactpunten van andere (lid)staten hebben een gelijkaardig rapport gepubliceerd over dit onderwerp voor hun lidstaat.
Hoofdthema: Kwetsbare groepen
Publicatietype: Thematische Studies
Trefwoorden: Niet-begeleide minderjarigen

Publicatie datum: 23 mei 2014

Het Europese Asielondersteuningsbureau (EASO) heeft zijn jaarverslag voorgesteld.
Hoofdthema: Internationale bescherming
Publicatietype: Rapport
Trefwoorden: GEAS

Publicatie datum: 07 april 2014

Deze Eurostatpublicatie (data in focus) geeft een overzicht van de asielaanvragen en de beslissingen in asielzoeken voor het jaar 2013 in de EU.
Hoofdthema: Internationale bescherming
Publicatietype: Rapport
Trefwoorden: asielaanvragen

Publicatie datum: 21 februari 2014

Dit onderzoeksrapport brengt een overzicht van sociale zekerheidsrechten voor bepaalde categorieën van migranten in België. Er wordt ook een analyse gemaakt van de socio-economische positie van migranten in België. Het syntheserapport biedt een overzicht van de praktijk in de EU
Hoofdthema: Economische migratie
Publicatietype: Thematische Studies
Trefwoorden: sociale zekerheid

Publicatie datum: 20 februari 2014

De EMN bulletin voorziet beleidsmakers en andere betrokkenen van updates van recente ontwikkelingen inzake migratie en internationale bescherming op EU niveau en in de lidstaten.
Hoofdthema: Asiel
Publicatietype: EMN bulletin

Publicatie datum: 23 december 2013

Deze publicatie van Eurostat geeft een overzicht van de asielaanvragen en beslissingen in asieldossiers in de Europese Unie. De cijfers hebben betrekking op het derde kwartaal van 2013, beslissingen van beroepsinstanties worden buiten beschouwing gelaten.
Hoofdthema: Internationale bescherming
Publicatietype: Rapport
Trefwoorden: asielaanvragen

Publicatie datum: 18 december 2013

Op internationale dag van de migrant (18 december) publiceerde het Centrum haar meest recente Statistisch en Demografische Rapport.
Hoofdthema: Statistieken
Publicatietype: Rapport

Publicatie datum: 02 december 2013

Op 27 november werd de eerste editie van de tweejaarlijkse Vlaamse Migratie- en Integratiemonitor gelanceerd. Het rapport bundelt en duidt administratieve en statistische data over migratie- en integratieprocessen in Vlaanderen, binnen een Belgisch en Europees kader.
Hoofdthema: Integratie
Publicatietype: Rapport

Publicatie datum: 10 oktober 2013

Deze publicatie van Eurostat geeft een overzicht van de asielaanvragen en -beslissingen in eerste aanleg in de Europese Unie voor het tweede trimester van 2013.
Hoofdthema: Internationale bescherming
Publicatietype: Rapport
Trefwoorden: asielaanvragen