Jaarlijks rapport asiel en migratie in België en in de EU in 2017 (EMN)

Het jaarlijks rapport van het EMN geeft een overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen op het vlak van migratie en asiel in België en in de EU in 2017.

Dit is het 14de jaarlijks rapport van het Europees Migratienetwerk (EMN). Het behandelt de periode januari - december 2017.

Het Belgisch Contactpunt van het EMN produceerde een nationaal rapport. De andere nationale contactpunten van het EMN produceerden evenees een dergelijk rapport. Op basis van deze nationale bijdrages werd een syntheserapport op Europees niveau opgesteld.

Het syntheserapport geeft een overzicht van de belangrijkste politieke en wetgevende ontwikkelingen op het vlak van migratie en asiel op niveau van de Lidstaten en op EU-niveau van het referentiejaar. Het syntheserapport bevat ook relevant cijfermateriaal. Het syntheserapport en de nationale rapporten bevatten tevens informatie betreffende de belangrijkste discussies op beleidsniveau en/of in de bredere samenleving, evenals de implementatie van EU wetgeving.

Meer specifiek focussen het syntheserapport en het nationale rapport op de volgende onderwerpen:

  •     Legale migratie en mobiliteit
  •     Internationale bescherming
  •     Niet-begeleide minderjarigen en andere kwetsbare groepen
  •     Integratie
  •     Irreguliere migratie en grenscontrole
  •     Terugkeer
  •     Bestrijding van de mensenhandel
  •     Migratie en ontwikkeling

Nationale rapporten van andere lidstaten zijn hier beschikbaar.

Publication Date:
do 06 sep 2018
Geografie:
Hoofdthema:
Publicatietype:
Opdrachtgever:
Trefwoorden: