Publicatie datum: 29 oktober 2019

In its latest report, the Belgian Health Care Knowledge Centre KCE has outlined the options for a more equitable access to health care for asylum seekers in Belgium.
Hoofdthema: Reception
Publicatietype: Report
Trefwoorden: health care, health sector

Publicatie datum: 06 september 2018

Deze ‘Country Factsheet’ bevat beknopte informatie over de belangrijkste politieke en wetgevende ontwikkelingen inzake migratie en internationale bescherming die in België in 2017 plaatsvonden, alsook recente statistieken.

Publicatie datum: 31 maart 2017

This briefing provides a short overview of major developments relating to asylum procedures, reception conditions, detention of asylum seekers and content of international protection accros the countries covered by the Asylum Information Database (AIDA).  
Hoofdthema: Reception, International Protection
Publicatietype: Report
Trefwoorden: asylum acquis

Publicatie datum: 06 februari 2017

De Dienst Studie en Beleid van Fedasil startte in 2015 met een studie naar kwetsbare personen met specifieke noden binnen het opvangnetwerk. De eerste fase van deze studie is afgerond.  
Hoofdthema: Opvang
Trefwoorden: vulnerable persons

Publicatie datum: 14 juli 2016

In this study, Myria, the Federal Migration Centre, closely looks at the reaction of Europe regarding the unusual situation of refugees in 2015 and 2016 and more particularly from a fundamental rights point of view.

Publicatie datum: 27 mei 2016

The ICMC has conduct a project called SHARE to build a European resettlement network. Here is the final report.
Hoofdthema: Migration, Reception, Integration
Publicatietype: Report
Trefwoorden: resettlement

Publicatie datum: 28 april 2016

This new study by ICMPD, "Targeting Vulnerabilities", examines the impact of the Syrian war on trafficking in Syria, Turkey, Lebanon, Jordan and Iraq.
Hoofdthema: Reception, Smuggling & Trafficking
Publicatietype: Study
Trefwoorden: displacement, Syria

Publicatie datum: 03 februari 2016

Het MPI Europe rapport van Michael Kegels, beschrijft het cruciale belang van goed functionerende opvangsystemen voor asielzoekers in de Europese Unie.
Hoofdthema: Opvang
Publicatietype: Rapport
Trefwoorden: GEAS

Publicatie datum: 09 november 2015

Through this publication, the Ciré informs private persons, who wish to welcome a migrant at home, about the needs of the sector and the legal consequences.
Hoofdthema: Reception
Publicatietype: EMN Reports & studies
Trefwoorden: accomodation, private person

Publicatie datum: 17 augustus 2015

On 27 July 2015, UNHCR and Fedasil launched the report “All Born on 01/01” which examines the situation of Afghan asylum seekers residing in collective reception centres in Belgium.
Hoofdthema: Reception
Publicatietype: Report
Trefwoorden: UNHCR, reception centre, Fedasil, Afghanistan

Publicatie datum: 04 juni 2015

Het syntheserapport stelt de voornaamste bevindingen voor van de studie die in elke lidstaat werd uitgevoerd: "Policies, practices and data on unaccompanied minors (UAMs)". In dit rapport werden de bevindingen van 2008-2009 geüpdated.

Publicatie datum: 14 augustus 2014

Deze EMN Inform omvat de voornaamste bevindingen van de overeenstemmende EMN studie, die erop gericht was goede praktijken en mechanismen te identificeren die flexibele en efficiënte opvangfaciliteiten mogelijk maken, zonder in te boeten op de kwaliteit ervan.
Hoofdthema: Opvang
Publicatietype: EMN inform
Trefwoorden: opvangcrisis

Publicatie datum: 16 juli 2014

Fedasil publiceert zijn balans van 2013, een jaar dat in het teken stond van de reorganisatie van het opvangnetwerk voor asielzoekers.
Hoofdthema: Asiel
Publicatietype: Rapport
Trefwoorden: Fedasil

Publicatie datum: 06 september 2013

Het doel van deze studie is om een overzicht te geven van de organisatie van de opvangstructuren in de verschillende EU lidstaten en goede praktijken te identificeren voor een efficiënt, flexibel en kwalitatief opvangsysteem.
Hoofdthema: Opvang
Publicatietype: Thematische Studies
Trefwoorden: opvangcrisis

Publicatie datum: 03 juli 2013

This report provides statistics, information on the legal framework, the asylum procedure and reception conditions for asylum seekers in Belgium.

Publicatie datum: 28 februari 2013

Het Dublin transnational network project dat wordt gecoördineerd door Forum Réfugiés -Cosi in samenwerking met ECRE, Hungarian Helsinki Committee en nationale partners heeft een vergelijkend rapport gepubliceerd aangaande de toepassing van de Dublinverordening in verscheidene Europese lidstaten.
Hoofdthema: Internationale bescherming
Publicatietype: Rapport
Trefwoorden: dublinverordening

Publicatie datum: 29 januari 2013

De herziene Opvangrichtlijn werd aangenomen in juni 2013. Achtergrondinformatie, stand van zaken en relevante rechtspraak aangaande deze richtlijn kan hier worden geraadpleegd.
Hoofdthema: Opvang
Trefwoorden: opvangrichtlijn

Publicatie datum: 03 mei 2012

Het "Center for the study of democracy" stelt een handboek voor dat kadert binnen het project “Integrating Refugee and Asylum-seeking Children in the Educational Systems of EU Member States: Evaluation and Promotion of Current Best Practices” – INTEGRACE.
Hoofdthema: Integratie
Publicatietype: Studie
Trefwoorden: onderwijs

Publicatie datum: 13 januari 2012

Deze beleidsnota van de nieuwe staatssecretaris Mvr Maggie De Block somt maatregelen op die als antwoord dienen op de opvangcrisis in België.
Hoofdthema: Opvang

Publicatie datum: 24 augustus 2011

In juli heeft de internationale Lesbian, Gay, Bisexual, Trans and Intersex Association (ILGA) een beleidsrapport uitgegeven met als titel "Policy paper: the recast of the EU asylum Procedure and Reception Directives", waarbij aanbevelingen worden gemaakt aangaande de twee Europese richtlijnen.

Publicatie datum: 25 mei 2011

Kroniek van een (nieuw) crisisjaar. Fedasil heeft zijn jaarverslag gepubliceerd. Het chronologisch overzicht toont aan dat de overbezetting van het opvangnetwerk voor asielzoekers aanhield en de laatste maanden zelfs toenam.
Hoofdthema: Asiel
Publicatietype: Rapport
Trefwoorden: opvang

Publicatie datum: 28 maart 2011

(30.06.2010) Fedasil heeft zijn achtste jaarverslag gepubliceerd. De verzadiging van het opvangnetwerk, vastgesteld in 2008, heeft zich in 2009 voortgezet en is zelfs toegenomen. Niet alle personen die er recht op hebben, kregen een plaats in het opvangnetwerk.
Hoofdthema: Opvang
Publicatietype: Rapport
Trefwoorden: opvangcrisis

Publicatie datum: 31 mei 2005

Hoe is het opvangsysteem in België voor asielzoekers ontwikkeld? Wat zijn de doelstellingen en verantwoordelijkheden, de sterktes en de zwaktes? Deze studie behandelt deze vragen en richt zich voornamelijk op de situatie waarin de asielzoekers, waaronder minderjarigen, zich bevinden.
Hoofdthema: Opvang
Publicatietype: Thematische Studies
Trefwoorden: accomodatie