EMN Bulletin (oktober - december 2017)

De 21ste editie van het EMN Bulletin bevat up-to-date informatie over recente ontwikkelingen in de EU en op nationaal niveau op vlak van migratie en internationale bescherming. Ook de laatste statistieken en publicaties zijn erin opgenomen.

De 21ste editie van het EMN Bulletin levert informatie over recente ontwikkelingen (oktober tot december) op het Europese en nationale niveau met betrekking tot het Gemeenschappelijk Europees Asielstelsel; niet-begeleide minderjarige vreemdelingen en kwetsbare groepen; legale migratie en integratie; het beheer van de Europese buitengrenzen; irreguliere migratie en terugkeer; mensenhandel; en externe dimensies.

Deze editie bevat o.a. informatie over:

Op EU niveau:

  • Inwerkingtreding Verordening 2017/1954 betreffende een uniform model voor verblijfstitels voor derdelanders.
  • Goedkeuring door de Raad van de Verordening betreffende een inreis-uitreissysteem (EES), en van de Verordening tot wijziging van de Schengen grenscode i.v.m. het inreis-uitreissysteem.
  • Publicatie door de Europese Commissie van een lijst concrete maatregelen in de strijd tegen mensenhandel.

Op nationaal niveau:

  • BE: Goedkeuring hervorming van de Belgische asielwet door het Parlement in november 2017.
  • FR: Nieuw system voor automatische verwerking van persoonsgegevens inzake visumaanvragen ("France-Visas").
  • LT: Lancering van het platform http://www.workinlithuania.lt om nuttige informatie en een overzicht van vacatures aan te bieden aan hooggekwalificeerde derdelanders.
  • LU: Toevoeging Georgië aan lijst veilige landen.
  • NL: Mogelijke overplaatsing van asielzoekers die overlast bezorgen in reguliere opvangcentra naar gespecialiseerde opvangcentra met een verscherpt toezicht (“EBTL”).
  • ...

Meer ontwikkelingen en andere informatie vindt u in het Bulletin zelf (zie PDF hierboven)!

Publication Date:
do 01 feb 2018
Geografie:
Hoofdthema:
Publicatietype:
Opdrachtgever: