Publicatie datum: 31 mei 2005

Hoe is het opvangsysteem in België voor asielzoekers ontwikkeld? Wat zijn de doelstellingen en verantwoordelijkheden, de sterktes en de zwaktes? Deze studie behandelt deze vragen en richt zich voornamelijk op de situatie waarin de asielzoekers, waaronder minderjarigen, zich bevinden.
Hoofdthema: Opvang
Publicatietype: Thematische Studies
Trefwoorden: accomodatie

Publicatie datum: 04 januari 2005

Dit rapport - Het Belgische beleidsrapport over Asiel en Migratie 2004 - geeft een overzicht van ontwikkelingen en wijzigingen die zich hebben voorgedaan in België op het vlak van asiel en migratie in 2004.
Hoofdthema: Asiel
Publicatietype: Jaarlijkse Beleidsrapporten
Trefwoorden: migratiebeleid