Veranderende instroom van asielzoekers 2014-2016 (EMN)

Deze EMN studie geeft een overzicht van de strategieën, benaderingen en maatregelen die werden genomen in het kader van de ongekende veranderende instroom van verzoekers om internationale bescherming in de Lidstaten en Noorwegen in de periode 2014-2016.

Achtergrondinformatie

De impact van globale migratiebewegingen werd in de periode 2014-2016 sterk gevoeld in Europa. Volgens Eurostat dienden in 2014 meer dan 600.000 migranten een verzoek tot internationale bescherming in Europa en Noorwegen in. Het jaar daarop ging het om 1.320.000 verzoekers, meer dan een verdubbeling. In 2016 bleef het aantal verzoekers ongeveer stabiel (1.260.000 verzoekers), om in 2017 sterk te dalen tot 705.705 verzoekers.

De aanzienlijke stijging en daaropvolgende daling in de instroom van verzoekers om internationale bescherming beïnvloedde elke Lidstaat op een andere manier.

De EMN studie getiteld ‘Changing Influx of Asylum Seekers (2014-2016)’ gaat dieper in op inter alia de wijzigingen in de procedure voor internationale bescherming, opvang voor verzoekers om internationale bescherming, registratie van verzoeken om internationale bescherming, grenscontrole en integratiemaatregelen. Ook worden belangrijke uitdagingen, goede praktijken en geleerde lessen geïdentificeerd. 

Enkele bevindingen

  • De veranderende instroom van verzoekers om internationale bescherming en andere migranten had een diepe impact op de EU als geheel. Maar niet alle Lidstaten werden op dezelfde manier getroffen. De Lidstaten reageerden ook niet steeds hetzelfde.
  • Lidstaten namen soms soortgelijke maatregelen, vooral inzake grenscontrole en rechtshandhaving, en inzake het verhogen van de opvangcapaciteit, budgetten en het personeel van immigratiediensten.
  • Op de algemene daling van de instroom, als gevolg van maatregelen op nationaal en EU-niveau, werd gereageerd met een afbouw of het stopzetten van maatregelen, en het herschikken van personeel en budgetten.    
  • Lidstaten beschouwen zich nu beter voorbereid op eventuele toekomstige fluctuaties in de instroom. En dit dankzij de ervaring die werd verworven in de periode 2014-2016 en de noodplannen die werden opgesteld.
  • Coördinatie tussen de verschillende geledingen van de overheid verhoogde de relevantie en doeltreffendheid van de genomen maatregelen.
  • Ook het verduidelijken van de bevoegdheden en verantwoordelijkheden van alle betrokken stakeholders had een positieve impact op de doeltreffendheid.
  • Het tijdig delen van strategische informatie en het communiceren van beslissingen over genomen maatregelen met de media en het brede publiek, verhoogde de transparantie en het begrip.

Belgisch rapport

Het rapport over de veranderende instroom van asielzoekers (2014-2016) in België zal binnenkort worden gepubliceerd op deze website.

 

Publication Date:
ma 10 sep 2018
Geografie:
Hoofdthema:
Publicatietype:
Opdrachtgever:
Trefwoorden: