Publicatie datum: 11 oktober 2012

Deze paper: "Women and and Girls fleeing conflict: Gender and the interpretation and application of the 1951 refugee convention" werd uitgebracht in de context van een project rond de ontwikkeling van richtlijnen voor personen op de vlucht voor een gewapend conflict.
Hoofdthema: Internationale bescherming
Publicatietype: Rapport
Trefwoorden: gender

Publicatie datum: 25 september 2012

In deze nationale bijdrage voor de EMN focusstudie beschrijft het Belgische Nationale Contactpunt de problematiek aangaande de identificatie van asielzoekers en afgewezen asielzoekers.
Hoofdthema: Internationale bescherming
Publicatietype: Thematische Studies
Trefwoorden: identificatie

Publicatie datum: 02 augustus 2012

Deze Eurostat publicatie (data in focus) brengt een overzicht van de asielaanvragen en de beslissingen (eerste instantie) van het eerste kwartaal van 2012.
Hoofdthema: Internationale bescherming
Publicatietype: Rapport
Trefwoorden: asielaanvragen

Publicatie datum: 31 juli 2012

Het eerste jaarverslag van EASO beschrijft de operationele activiteiten van het eerste werkingsjaar van EASO en gaat in op verschillende aspecten zoals de internatioale ontwikkelingen, de instrumenten van EASO en het EASO-netwerk. Het rapport bevat ook statistische gegevens.
Hoofdthema: Internationale bescherming
Publicatietype: Rapport
Trefwoorden: EASO

Publicatie datum: 27 juli 2012

Asylum Aid publiceert een studie met de titel "Gender Related Asylum Claims in Europe". De studie is een vergelijkende analyse van wetgeving, beleid en praktijk in negen EU-lidstaten.
Hoofdthema: Asiel
Publicatietype: Rapport
Trefwoorden: gender

Publicatie datum: 30 juni 2012

Deze editie van 'EMN Inform' brengt de belangrijkste bevindingen uit de statistieken 2009 inzake migratie en internationale bescherming, en dit o.b.v. o.b.v. gegevens van 21 lidstaten. Deze statistieken werden verzameld in overeenstemming met Verordening 862/2007 over Migratie-statistieken.
Hoofdthema: Asiel
Publicatietype: EMN inform

Publicatie datum: 28 juni 2012

Het Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding stelde vandaag zijn vijfde Jaarverslag Migratie voor, met data en analyse aangaande verschillende migratiethema's (internationale bescherming, recht op gezinsleven, terugkeer, ...)
Hoofdthema: Asiel
Publicatietype: Rapport
Trefwoorden: jaarrapport

Publicatie datum: 18 juni 2012

De eerste uitgave van het EMN Bulletin stelt kort een aantal EU- en nationale ontwikkelingen voor inzake migratiebeleid, en dit voor de periode van januari tot mei 2012. Daarnaast worden ook belangrijke statistieken en EMN 'output' en ontwikkelingen uit deze periode voorgesteld
Hoofdthema: Asiel, Migratie
Publicatietype: EMN bulletin

Publicatie datum: 18 juni 2012

Het UNHCR 'Global Trends' rapport 2011 werd vandaag gepubliceerd. Het rapport analyseert de (statistische) trends in de bevolkingsgroepen waarvoor UNHCR opkomt, met name vluchtelingen, staatlozen, en bepaalde groepen 'internally displaced persons'.
Hoofdthema: Asiel
Publicatietype: Rapport
Trefwoorden: UNHCR

Publicatie datum: 05 juni 2012

Op 5 juni 2012 stelde de Commissaris-Generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen het jaarverslag 2011 voor.

Publicatie datum: 30 mei 2012

De Commissie publiceert vandaag een verslag over de ontwikkelingen in 2011 op het gebied van immigratie en asiel.
Hoofdthema: Asiel
Publicatietype: Rapport

Publicatie datum: 29 mei 2012

Deze publicatie van het Europees Parlement illustreert het aantal asielzoekers, in welke landen ze asiel zoeken, waar ze vandaan komen, alsook de beslissingen inzake de asielaanvragen in de EU
Hoofdthema: Internationale bescherming
Publicatietype: Rapport
Trefwoorden: asielaanvragen

Publicatie datum: 03 mei 2012

Het "Center for the study of democracy" stelt een handboek voor dat kadert binnen het project “Integrating Refugee and Asylum-seeking Children in the Educational Systems of EU Member States: Evaluation and Promotion of Current Best Practices” – INTEGRACE.
Hoofdthema: Integratie
Publicatietype: Studie
Trefwoorden: onderwijs

Publicatie datum: 16 april 2012

Dit rapport - Het Belgische beleidsrapport over asiel en migratie 2011 - brengt een overzicht van de ontwikkelingen en veranderingen die hebben plaatsgevonden in België op het vlak van asiel en migratie.
Hoofdthema: Asiel
Publicatietype: Jaarlijkse Beleidsrapporten
Trefwoorden: migratiebeleid

Publicatie datum: 13 februari 2012

Dit betreft een heruitgave van het vorige handboek: "Handbook on Procedures and Criteria for Determining Refugee Status under the 1951 Convention and the 1967 Protocol relating to the Status of Refugees".

Publicatie datum: 08 februari 2012

Deze Eurostat publicatie brengt een overzicht van asielaanvragen en beslissingen voor het tweede kwartaal van 2011.
Hoofdthema: Asiel
Publicatietype: Rapport
Trefwoorden: Eurostat

Publicatie datum: 01 februari 2012

De nieuwe staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maggie De (Open VLD), heeft in haar beleidsnota de nadruk gelegd op het aanpakken van misbruiken en fraudepogingen, en tegelijk toe te zien op een efficiënt en kwaliteitsvol administratief beheer van de verschillende procedures.
Hoofdthema: Asiel

Publicatie datum: 13 januari 2012

Deze beleidsnota van de nieuwe staatssecretaris Mvr Maggie De Block somt maatregelen op die als antwoord dienen op de opvangcrisis in België.
Hoofdthema: Opvang

Publicatie datum: 20 oktober 2011

Het Belgisch EMN NCP heeft de studie over beschermingsstatuten geupdated en laten publiceren. De publicatie werd voorgesteld tijdens de studiedag nav 60 jaar Conventie van Genève die plaatsvond op vrijdag 14 oktober 2011 in Résidence Palace.

Publicatie datum: 18 oktober 2011

UNHCR heeft net een statistisch overzicht van de verschillende asieltoepassingen in Europa en geselecteerde niet-Europese landen uitgegeven.
Hoofdthema: Internationale bescherming
Publicatietype: Rapport
Trefwoorden: asielaanvragen

Publicatie datum: 06 oktober 2011

Dit EMN synthese rapport geeft een globaal overzicht van de meest significante politieke en wettelijke (inclusief Europese) ontwikkelingen, als publieke debatten, op het vlak van migratie en asiel in de 27 nationale contactpunten plus het contactpunt van Noorwegen in het jaar 2010
Hoofdthema: Asiel
Publicatietype: Jaarlijkse Beleidsrapporten
Trefwoorden: asielstatistieken

Publicatie datum: 27 september 2011

Deze Eurostat publicatie biedt een gedetailleerd overzicht van asielaanvragen en beslissingen in de EU27 voor het eerste kwartaal van 2011.
Hoofdthema: Internationale bescherming
Trefwoorden: Eurostat

Publicatie datum: 08 september 2011

Klimaatsverandering is een nieuwe drijvende kracht van migratiebewegingen die een groot deel van de wereldbevolking zou kunnen beïnvloeden. Een studie van het 'Migration Policy Institute' in samenwerking met het 'European University Institute'.
Hoofdthema: Internationale bescherming
Trefwoorden: migratie